.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món»

 
  

 
 
 

 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se’ls presentà viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els parlava del regne de Déu.
Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant.» Els qui es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que restablireu la reialesa d’Israel?» Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra.»
Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.»
Ac 1,1-11

Salm Responsorial

R. Déu puja enmig d’aclamacions,
al so dels corns puja el Senyor.

Aplaudiu, pobles de tot el món,
aclameu Déu amb entusiasme.
El Senyor és l’Altíssim, el terrible,
rei de reis a tot el món. R

Déu puja enmig d’aclamacions,

al so dels corns puja el Senyor.
Canteu a Déu, canteu-li,
canteu al nostre rei. R

Que és rei de tot el món,
canteu a Déu un himne.
Déu regna sobre les nacions,
Déu seu al tron sagrat. R

Sl 46,2-3.6-7.8.9 (R.: 6)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes
Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell; li demano també que il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l’heretat que ell us dóna entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en vosaltres, els creients, vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb què obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el féu seure a la seva dreta dalt el cel, per damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es poden donar en el nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat sota els seus peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement, ell que té en totes les coses la seva plenitud.
Ef 1,17-23

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.»
Mt 28,16-20

"La festa de l’Ascensió en Mateu"

Probablement l’escena més important de tot l’Evangeli de Mateu. Tres notes.
Jesús, tal com havien anunciat l’àngel del Senyor i Jesús mateix, s’apareix als deixebles en una muntanya de Galilea. La muntanya és un lloc paradigmàtic en la tradició jueva. Aquí també (cf. el sermó de la muntanya). I s’apareix amb autoritat. L’autoritat de Jesús no és només la de la seva activitat docent (cf. Mt 7,27-28), sinó també la que li confereix el compliment de la promesa en el discurs del judici final (25,31; cf. 24,30-31) i la profecia que ha fet davant del gran sacerdot (26,64). La resurrecció de Jesús, tal com varen veure en el relat de la passió, és el començament de la resurrecció universal (cf. Mt 27,51-53). Aquesta solemnitat i aquesta autoritat sembla que havien d’esvair els dubtes dels deixebles.
En aquest marc Jesús els confia la missió apostòlica: «Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat». Aquesta és la missió. Per una banda el baptisme, amb una fórmula trinitària inusual en el Nou Testament, però que té aquí una claredat inesborrable. D’altra banda, «ensenyant-los a guardar tot el que us he transmès». Aquí prenen consistència una vegada més els cinc discursos de Jesús. Recordem que hem anat subratllant la necessitat de les bones obres que es desprenen de l’ensenyament de Jesús. És un missatge central de Mateu. L’ensenyament de Jesús té com a objectiu primordial la realització de les bones obres.
«I vet aquí que jo em quedo amb vosaltres tots els dies, fins a la fi del món». El Jesús que s’acomiada, en Mateu, no se’n va sinó que roman en l’Església. És sempre amb l’Església presidint-la amb la seva presència i la seva autoritat. És el «Déu amb nosaltres» del començament de Mateu que continua donant tota la força al seu ensenyament. L’Església no pot erigir-se per damunt del Senyor present, que la condueix i la guia en la plenitud.

Oriol Tuñí, SJ

El Messies de Händel. Part IIIª Escena 3ª. La conquesta final del pecat

Tercer vídeo de la tercera part (la resurrecció) del Messies de Händel, amb la escena 3ª "La conquesta final del pecat". Händel composà durant 24 dies a l'estiu de 1741. El llibret és de Charles Jennens i està format per fragments bíblics extrets de la traducció de la Bíblia anomenada “Bíblia del rei Jaume”, molt influent en la literatura anglesa. Jennens va concebre l'estructura del llibret com una òpera en tres actes, en cada un dels quals es relata i es reflexiona sobre un episodi de la vida de Jesucrist: el naixement, la passió i la resurrecció. Malgrat descriure episodis de la vida de Jesús, la majoria de fragments bíblics procedeixen de l'Antic Testament que fan referència a la futura vinguda del Messies, així com alguns del llibre de l’Apocalipsi de sant Joan.
 L'estrena es produí el 13 d'abril de 1742 a Dublín, amb el mateix Händel com a director des del clavicèmbal, però no fou fins als darrers anys de la vida del compositor que es convertí en una de les seves obres més populars, quan es començà a representar anualment i en concerts benèfics.

 

El Messies de Händel HV 56

Llista de reproducció dels vídeos de la primera part del Messies de Händel. El naixement

  

Llista de reproducció dels vídeos de la segona part del Messies de Händel. La passió

 

Llista de reproducció dels vídeos de la tercera part del Messies de Händel. La resurrecció

 


 
 

 
IMATGES