.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«a arribat l’hora i el regne de Déu és a prop»

 
  

 
 
 

 
 
Lectura de la profecia de Jonàs

El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva paraula i li digué: «Vés a Nínive, la gran capital, i proclama-hi el que jo et diré.» Jonàs se n’anà a Nínive, tal com el Senyor li havia manat. Nínive era una ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota calia fer tres dies de camí. Jonàs començà a fer una jornada de camí dintre la ciutat i cridava: «D’aquí a quaranta dies, Nínive serà destruïda.» La gent de Nínive cregué en Déu: proclamaren un dejuni i, des dels més poderosos fins als més humils, es vestiren de sac negre. Déu veié que de fet es convertien i s’apartaven del mal camí, i es va desdir de fer caure sobre d’ells la desgràcia amb què els havia amenaçat.

Jn 3,1-5.10

Salm Responsorial

R. Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes. 

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, 
que aprengui els vostres camins. 
Encamineu-me en la vostra veritat, 
instruïu-me, perquè vós sou el Déu que em salveu.   R

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat


i de l’amor que heu guardat des de sempre. 
Compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant. R

El Senyor, bondadós i recte, 
ensenya el bon camí als pecadors. 
Encamina els humils per sendes de justícia, 
els ensenya el seu camí. R

Sl 24,4bc-5ab.6-7b.8-9 (R.: 4b)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Vull dir, germans, que no podem deixar perdre l’oportunitat present. Des d’ara, els qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin, els qui ploren, com si res no els fes plorar, els qui estan contents, com si res no els alegrés, els qui compren, com si no tinguessin res, i els qui treuen profit d’aquest món, com si no en traguessin cap, perquè aquest món que veiem amb els ulls passa aviat.

1Co 7,29-31

Lectura de l’evangeli segons sant Marc

Després d’haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.» Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca, i se n’anaren amb Jesús.

Mc 1,14-20

"Ha arribat l’hora"

JQuasi tots els diumenges de l’any llegirem l’evangeli de Marc, que és l’evangeli més antic que ens ha arribat de la tradició sobre Jesús. Diumenge passat, vèiem que Déu se’ns manifesta i ens crida a cadascú pel nostre nom. És el temps de qui no té temps i no podem perdre’l. Avui se’ns proposa el contingut d’aquesta crida: «Ha arribat l’hora i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova». La crida de Déu va dirigida a tothom i és una invitació a la conversió i a la fe. No deixem perdre l’oportunitat present. L’afirmació de Jesús que ja ha arribat l’hora pressuposa un projecte de Déu que es realitza en el temps: un temps d’espera i un temps de realització. Amb l’encarnació del Fill de Déu s’ha realitzat el projecte del Pare anunciat pels profetes de l’Antic Testament: el Regne de Déu és a prop i comença a influir en la vida de l’home. El projecte que Déu té en la història és el Regne de Déu que pretén restablir la sobirania de Déu i, per tant, una nova relació entre Déu i l’home. Això vol dir que l’home no pot viure com abans, segons l’escala de pseudovalors que ha privilegiat. Hem de canviar de xip i dirigir la nostra vida cap els valors de l’Evangeli de Jesús que és la Bona Nova, l’anunci joiós de la salvació a la humanitat.
La invitació a «convertir-nos» i a «creure en la Bona Nova» no són dues realitats separades: no hi ha fe sense vida moral i no hi ha moral cristiana que no estigui fonamentada en la fe. Creure vol dir abraçar tot sencer el missatge que ens ha portat Crist i assumir-lo com a programa propi de pensar, d’estimar, d’actuar. Jesús ha enviat els seus deixebles pertot arreu, fins a la fi del món. La conversió comença dins el cor. L’oïda escolta la paraula, però el cor escolta la veu. Escoltem la veu del Senyor; que no passi de llarg perquè jo no li he parat atenció. Participant en l’eucaristia, el do que hi rebem ens aprofita per a esdevenir millors cristians i testimonis de Crist. Així podrem contagiar la joia de l’Evangeli: no seguim una doctrina sinó que seguim Jesús que ens envia a ser portadors de la Bona Nova. Ell és el contingut de l’Evangeli.

Ignasi Ricart, claretià

 

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES