.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«la gent venia a trobar-lo de tot arreu»

 
  

 
 
 

 
 
Lectura del llibre del Levític

El Senyor digué a Moisès i a Aharon:
«Si algú té a la pell una inflor, crostes o erupcions que facin té- mer el mal de la lepra, serà portat al sacerdot Aharon o a un dels seus fills sacerdots.
»Els qui patei xen del mal de la lepra han d’anar escabellats, amb els vestits es quin çats, tapats fins a la boca, i han de cridar: “Impur, impur!” Mentre el mal persisteixi, són impurs, i han de viure sols, fora del campament.»

Lv 13,1-2.45-46

Salm Responsorial

R. En vós he trobat el meu recer, vós em guardeu del perill.  

Feliç el qui ha estat absolt de la falta 
i ha vist sepultat el seu pecat. 
Feliç l'home a qui el Senyor no té en compte la culpa,
i dintre seu ja no manté l'engany.  R

M'he decidit a reconèixer la falta, 
no us he amagat més el meu pecat.
Tan bon punt m'ho he proposat, Senyor, 
m'heu perdonat la culpa comesa. R

Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor; 
homes rectes, aclameu-lo. R

Sl 31,1-2.5.11 (R.: cf. 7)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, quan mengeu o begueu, o feu alguna altra cosa, feu-ho tot a glòria de Déu. No sigueu mai ocasió d'escàndol, ni per als jueus, ni per als grecs, ni per a l'Església de Déu, tal com ho faig jo, que en tot procuro d'adaptar-me a tots, i no busco allò que em convé a mi, sinó allò que convé als altres, perquè se salvin. Seguiu el meu exemple, tal com jo segueixo el de Crist.

1Co 10,31-11,1

Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, es presentà a Jesús un leprós, s'agenollà i li digué, suplicant-lo: «Si voleu, em podeu purificar.» Jesús, compadit, el tocà amb la mà i digué: «Sí que ho vull: queda pur.» A l'instant la lepra desaparegué i quedà pur. Tot seguit Jesús el va fer marxar, després de recomanar-li seriosament de no dir-ho a ningú, sinó d'anar a fer-se examinar pel sacerdot, oferir per la seva purificació el que Moisès havia ordenat i certificar que ja era pur. Però ell, així que se n'anà, començà de proclamar-ho davant la gent i de fer-ho conèixer pertot arreu, tant, que Jesús ja no podia entrar manifestament als pobles i havia de quedar-se a fora, en llocs despoblats. Però la gent venia a trobar-lo de tot arreu.

Mc 1,40-45

"Marginat per la lepra"

No podem admetre que una persona sigui discriminada i marginada pel fet de tenir la sida, l’ebola o la lepra. Fóra tenir el cor endurit. Després de la intensa jornada de Cafarnaüm, narrada en els evangelis dels darrers diumenges, Jesús es troba de cara amb un leprós que, agenollat, li prega: «Si vols em pots purificar». Cap indicació de lloc en aquest cas. La gentada sembla haver desaparegut de cop i volta. És clar que Marc s’ha volgut fixar només en el cara a cara entre Jesús i aquest malalt anònim, en representació de tots els altres d’arreu del món. El leprós, segons la llei de l’Antic Testament i cultures del voltant, era segregat, separat del contacte amb els altres. El malalt de lepra era considerat fora de l’àrea de la salvació, un excomunicat, una mena de cadàver ambulant. La lepra constituïa un símbol que provocava pors i tabús. Cal comprendre el drama humà i religiós de l’evangeli d’aquest diumenge, que es deuria preguntar: «Per què a mi, Senyor?» Alhora colpeix l’originalitat i la força provocativa del gest que ha fet Jesús. El leprós de l’evangeli desafia la segregació en què havia de viure, va amb fe davant Jesús que, compadit, el tocà amb la mà i li diu: «Queda pur». Qui tocava un leprós quedava contaminat per la lepra. Jesús, en canvi, toca el leprós i el torna pur. Després l’envia al sacerdot perquè el torni a inscriure en el context social. Un cop pur podrà viure lliurement enmig de la societat davant Déu. La joia de la guarició fa que escampi arreu que ha estat guarit de la seva malaltia.
Crist ha vingut a instaurar un nou comportament, ple de misericòrdia, envers el sofriment de l’home, especialment dels més marginats. Guarint el leprós, Jesús es revela com aquell en el qual Déu es fa pròxim del pròxim: pròxim de tots els homes, també d’aquells que són exclosos i marginats. Jesús és una proximitat que supera totes les distàncies; s’ha fet un de nosaltres i ha suprimit les barreres aixecades pel nostre egoisme. I ens ensenya a actuar com ell.

Ignasi Ricart, claretià

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES