.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del móns»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre del Deuteronomi

Moisès digué al poble:
«Recorre totes les èpoques que t'han precedit, des del dia que Déu creà l'home sobre la terra; investiga d'un cap a l'altre del cel, a veure si mai ha succeït un fet tan gran com aquest, si mai s'ha sentit dir que un poble hagi escoltat la veu de Déu que li parlés d'enmig del foc, com tu l'has escoltada, i hagi continuat amb vida; si mai s'ha sentit dir que cap déu hagi intentat anar a treure per a ell un poble que vivia en poder d'un altre, combatent contra l'opressor amb senyals i prodigis, amb mà forta i braç poderós, amb fets esglaiadors i extraordinaris, com el Senyor, el vostre Déu, ho ha fet per vosaltres a Egipte, i vosaltres ho heu vist amb els vostres ulls. Reconeix avui que el Senyor és l'únic Déu: ni dalt al cel ni aquí baix a la terra no n'hi ha d'altre; recorda-ho sempre en el teu cor. Compleix els seus decrets i els seus manaments que jo et dono avui, perquè siguis feliç amb els teus descendents, i visquis molts anys en el país que el Senyor, el teu Déu, et dóna per sempre.»

Dt 4,32-34.39-40

Salm Responsorial

R. Feliç el poble que el Senyor s'ha escollit per heretat. 

La paraula del Senyor és sincera, 
es manté fidel en tot el que fa;
estima el dret i la justícia,
la terra és plena del seu amor. R

La paraula del Senyor ha fet el cel, 
amb l'alè de la boca ha creat l'estelada;
a una paraula seva, tot comença, 

a una ordre d’ell, tot existí. R

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, 
els qui esperen en l'amor que els té; 
ell els allibera de la mort, 
i els retorna en temps de fam. R

Tenim posada l'esperança en el Senyor, 
auxili nostre i escut que ens protegeix. 
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; 
aquesta és l'esperança que posem en vós.  R

Sl 32,4-5.6.9.18-19.20.22 (R.:12b)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, tots els qui viuen portats per l'Esperit de Déu són els fills de Déu. Perquè vosaltres no heu rebut pas un esperit d'esclaus que us faci viure una altra vegada en el temor, sinó un esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar: «Abbà, Pare!» Així l'Esperit s'uneix al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell.

Rm 8,14-17

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps, els onze deixebles se n'anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat.
En veure'l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s'hi acostà i els digué: «Déu m'ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.»
Mt 28,16-20

"Déu estima el món i les persones"

Ens costa parlar de Déu: el lloem, li donem gràcies, li fem peticions de tota mena...; tendim a posar Déu al nostre servei, l’invoquem en les nostres necessitats. Però «Déu m’és feixuga, constant, immensa falta d’ortografia. M’avergonyeixo, perquè, si goso escriure’l, no sé de lletra» (Espriu). «Vaig dir al meu pare: “Parla’m de Déu”; i ell se’m quedà mirant i estimant. Vaig dir a la mare: “Parla’m de Déu”; i la mare em va fer un petó. Vaig dir a la gent: “Par la’m de Déu”; i la gent m’estimà. Vaig dir a Jesús: “Parla’m de Déu”; i Jesús resà el Pare nostre» (Miquel Estradé).
La celebració de la solemnitat de la Santíssima Trinitat al final de l’itinerari que va del Nadal al Calvari i de la tomba buida fins a la vinguda de l’Esperit Sant és una invitació a contemplar la història de la salvació que té per protagonista Déu que és U i Trinitat. A la llum del misteri trinitari, tot assoleix el seu sentit. Tot descendeix del Pare per Jesucrist, el seu Fill fet home, gràcies a l’acció de l’Esperit Sant i a la seva presència en els nostres cors. Tot puja al Pare pel seu Fill, en l’Esperit. És aquest el doble moviment, descendent i ascendent, del misteri de la salvació. Déu se’ns manifesta com un Déu que surt d’ell mateix, que estima el món i les persones, que comunica i dialoga amb elles: un Déu veritablement proper que ve a trobarnos per mitjà del seu Fill i ens fa partícips de la seva vida a través de l’Esperit Sant.
Déu no és el gendarme de la nostra vida, sinó el Pare que a través del seu Esperit fa que siguem sempre més fills i hereus, segons el model del seu Fill unigènit Jesús, el Crist. Transformats per l’amor de l’Esperit, les nostres relacions han de ser més filials envers el Pare i més fraternes envers el Fill. En l’evangeli d’avui, ens invita a donar testimoniatge d’aquesta experiència: «Aneu a tots els pobles i feu-ne deixebles; bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.»

Ignasi Ricart, claretià

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES