.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«veniu ara tots sols a un lloc despoblat i reposeu una mica»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre de Jeremies

Ai dels pastors que perden i dispersen les ovelles del meu ramat, diu l'oracle del Senyor. Per això el Senyor, Déu d'Israel, diu als pastors del meu poble: «Vosaltres heu dispersat les meves ovelles i les heu fetes fugir, en lloc de fer-ne el recompte. Doncs ara jo passaré comptes amb vosaltres per reclamar tot el mal que heu fet, diu l'oracle del Senyor. I totes les ovelles que em queden, jo mateix les recolliré de tots els països on les havia fet fugir, i les faré tornar als seus prats. Allà seran fecundes i s'hi multiplicaran. Els donaré pastors que les menin, i ningú no tornarà a fer-los por, ni a esfereir-les, ni en mancarà cap, diu l'oracle del Senyor.
»Vénen dies, diu l'oracle del Senyor, que faré germinar un rebrot legítim del llinatge de David, i serà un rei excel·lent que farà regnar en el país la justícia i el bé. En els seus dies Judà no sofrirà cap mal i Israel viurà segur. El seu nom serà: El-Senyor-és-el-nostre-bé.»

Jr 23,1-6

Salm Responsorial

R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.

El Senyor és el meu pastor, no em manca res, 
em fa descansar en prats deliciosos; 
em mena al repòs vora l'aigua,i allí em retorna. 
Em guia pels camins segurs 
Per l'amor del seu nom. R

Ni quan passo per barrancs tenebrosos
no tinc por de res, 
perquè us tinc vora meu;

la vostra vara de pastor, 
m'asserena i em conforta. R

Davant meu pareu taula vós mateix, 
i els enemics ho veuen; 
m'heu ungit el cap amb perfums,
ompliu a vessar la meva copa. R

Oh, sí! La vostra bondat i el vostre amor
m'acompanyen tota la vida, 
i viuré anys i més anys
a la casa del Senyor.  R

Sl 22,1-3.4.5.6 (R.:1)

Lectura de la carta de Sant Pau als cristians d’Efes
Germans, vosaltres abans éreu lluny de les promeses, però ara la sang del Crist us ha apropat. Ell és la nostra pau. De dos pobles n'ha fet un de sol, ja que ell ha destruït la barrera que els separava i els mantenia enemics, abolint en el seu propi cos la Llei i els preceptes. Així ha posat pau entre tots dos pobles i ha creat una nova humanitat centrada en ell. Per la seva mort a la creu ha fet morir l'enemistat i, units en un sol cos, els ha reconciliat tots dos amb Déu. Per això ha vingut a portar-nos la bona nova de la pau: la pau a vosaltres, que éreu lluny, i la pau als qui eren a prop. Per ell uns i altres tenim entrada al Pare, guiats per un sol Esperit.

Ef 2,13-18

Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, els apòstols es reuniren amb Jesús i li parlaren de tot el que havien fet i ensenyat. Ell els diu: «Veniu ara tots sols a un lloc despoblat i reposeu una mica.» Perquè molta gent anava i venia i no els deixava temps ni per menjar. Se n'anaren, doncs, tots sols amb la barca cap a un lloc despoblat. Però algú els veié quan marxaven; molts ho van saber, van córrer a peu de tots els pobles i arribaren primer que ells. Quan Jesús desembarcà veié una gran gentada i se'n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor. I es posà a instruir-los llargament.

Mc 6,30-34

"Servents del ramat, no amos"

Per no ser mercenaris de l’Evangeli, ens pot il·luminar Marc 6, 6b-34. Jesús envia els Dotze. Acabada la missió, els apòstols es reuneixen amb Jesús i li expliquen tot el que han fet i ensenyat. Jesús els invita a descansar: «“Veniu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i reposeu una mica”. Perquè hi havia tanta gent que anava i venia, que no els quedava temps ni de menjar. Se n’anaren amb la barca cap a un lloc despoblat.»
Jesús, que envia els apòstols a treballar, ell mateix els envia a descansar: hi ha un descans pagà que és divertiment, alienació; hi ha un descans cristià que és re-creació. Aquesta paraula té un sentit teològic molt dens: re-crear, tornar a crear. Vam ser creats a imatge de Déu, però aquesta imatge es clivellà; a causa de la rutina, la mediocritat —la nàusea de Déu— en la nostra vida evangèlica; la professionalitat sense ànima en el nostre apostolat i la insensibilitat sense cor davant les necessitats del poble sense evangelitzar. Ens cal l’autenticitat de la nostra vida evangèlica, el fervor de l’esperit, la responsabilitat del nostre compromís apostòlic.
Cal que hi hagi tres condicions perquè ens pugui re-crear: un lloc solitari, la solitud del cor, amb Ell. 1) Lloc solitari: la primera creació va tenir lloc al paradís, la segona al desert. Necessitem un espai on les coses no ens distreguin, un lloc on només Déu estigui present. 2) Tot sols: crear és fer del no-res; hem de tornar al silenci de la disponibilitat pura de la primera creació, necessitem pacificar la sensibilitat. 3) Amb Ell: les condicions anteriors tenen com a fi disposar la trobada eficaç amb el Senyor i el Mestre. Sense Ell no podem fer res. Sense Creador no hi ha creació i sense Redemptor no hi ha re-creació. Revifem l’amistat amb el Mestre, aquella amistat en la qual ell ens pot revelar el Pare. Acceptem amb docilitat totes les paraules del Mestre. Déu crea per la seva Paraula —el Fill— i no té cap més mitjà per a re-crear-nos. Posem-nos en total disponibilitat davant Déu que ens vol fer Fills en el Fill.

Ignasi Ricart, claretià

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES