.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«no us fieu dels mestres de la Llei»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del primer llibre dels Reis

En aquell temps el profeta Elies se n’anà a Sarepta. Quan arribà a l’entrada del poble hi havia allà una viuda que recollia llenya. Elies la cridà i li digué: «Porta’m, si et plau, una mica d’aigua per beure.» Mentre l’anava a buscar, Elies la tornà a cridar i li digué: «Porta’m, també, un tros de pa.» Ella respongué: «Per la vida del Senyor, el teu Déu, et juro que no en tinc gens. Només tinc un grapat de farina i una mica d’oli. Ara estava recollint aquests branquillons i anava a fer pa per a mi i per al meu fill. Ens el menjarem i després morirem de fam.» Elies li respongué: «No tinguis por. Fes-ho tal com dius, però primer fes un panet per a mi i dóna-me’l. Després ja en faràs per a tu i per al teu fill. Això diu el Senyor, Déu d’Israel: No es buidarà el pot de la farina ni s’abaixarà l’oli de la gerra fins al dia que Senyor enviarà la pluja al país.»
Ella va fer tal com Elies li havia dit, i durant molts dies, tant ella com la seva família van poder menjar: no es va buidar el pot de la farina ni s’abaixà l’oli de la gerra, tal com el Senyor ho havia dit per boca d’Elies.

1Re 17,10-16

Salm Responsorial

R. Lloa el Senyor, ànima meva. 

El Senyor, que es manté fidel per sempre,
fa justícia als oprimits, 
dóna pa als qui tenen fam. 
El Senyor deslliura els presos. R

El Senyor dóna la vista als cecs, 

el Senyor redreça els vençuts. 
El Senyor estima els justos; 
el Senyor guarda els forasters.

Manté les viudes i els orfes, 
i capgira els camins dels injustos.
El Senyor regna per sempre, és el teu Déu, 
Sió, per tots els segles.  R

Sl 145,6c-7.8-9a.9bc-10 (R. 1)

Lectura de la carta als cristians hebreus
Crist no ha entrat en aquell santuari, a imatge del veritable, fet per mà d’homes, sinó que ha entrat al cel mateix, i s’ha presentat davant Déu per nosaltres. El gran sacerdot entra cada any al santuari amb una sang que no és la seva. Crist, en canvi, no s’ha d’oferir moltes vegades, altrament hauria hagut d’anar sofrint la seva passió des de la creació del món. De fet no ha aparegut fins ara, a la fi dels temps, a oferir-se ell mateix una sola vegada, com a víctima per abolir el pecat. Els homes morim una sola vegada, i després de la mort ve el judici. Semblantment el Crist va ser ofert una sola vegada, quan va prendre damunt seu els pecats de tots. Després tornarà a revelar-se, no ja per raó dels pecats, sinó per salvar aquells qui esperen el moment de rebre’l.

He 9,24-28

Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jesús, [instruint la gent els deia: «No us fieu dels mestres de la Llei. Els agrada de passejar-se amb els seus vestits, i que la gent els saludi a les places, que els facin ocupar els primers seients a les sinagogues i els primers llocs a taula; devoren els béns de les viudes i, al moment de l’oració, per fer-se veure, es posen filactèries ben llargues. Són els qui seran judicats més rigorosament.»] Estant assegut al temple, davant la sala del tresor, Jesús mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt, però vingué una viuda pobra que hi tirà dues monedes de les més petites. Jesús cridà els deixebles i els digué: «Us dic amb tota veritat que aquesta viuda pobra és la que ha donat més de tots; els altres han donat del que els sobrava, però ella, que ho necessitava per a viure, ha donat tot el que tenia.»

Mc 12,38-44

"Cal donar com la viuda pobra"

El missatge final de la 1a lectura és clar: No es va buidar el pot de farina ni s’abaixà l’oli de la gerra quan la viuda, atenent a l’home de Déu, fa un panet per al profeta i li el dóna. Sembla injusta l’actitud d’Elies dema nant a la viuda el que havia de ser el darrer aliment per a ella i el seu fill; però això només és pre àmbul per al missatge: No es buidarà el pot de farina ni s’abaixarà l’oli de la gerra. Garantia? Ho diu el Senyor.
A l’altre extrem hi ha l’actitud dels mestres de la Llei que devoren els béns de les viudes i, al moment de l’oració, es posen filactèries ben llargues. El judici de Jesús és ben clar: Seran judicats més rigorosament. Com a rerefons hi ha dos criteris bàsics en l’Evangeli: l’amor preferent efectiu pels pobres i la paràbola dels talents (Mt 25,14s) segons la qual a qui més se li ha confiat més se li exigirà.
Model també ho és la viuda pobra que, a la sala del tresor, hi tirà dues monedes de les més petites. Ella ha donat tot el que tenia; mentre els rics, tirant molt, donaven del que els sobrava. La mesura no és la quantitat donada sinó donar del que necessitem per a viure: és la dimensió sacrificial el que dóna valor a l’ofrena.
El model perfecte és Crist que es presentà davant Déu per nosaltres, ofert una vegada per sempre prenent damunt seu els pecats de tots: Ell va fer realitat viva la biografia del Servent del Senyor d’Is 52,13s.
Amb l’eficàcia redemptora de l’autodonació suprema d’amor a la Creu, Crist ja no s’ha d’oferir moltes vegades. A l’Eucaristia celebrem el seu «memorial» quan amb la força de l’Esperit, segons la promesa del Senyor, mitjançant la fe es fa present de manera eficaç l’oferiment sa - cri ficial de Crist no només en el record subjectiu sinó en la realitat objectiva. Es fa sacramentalment present l’autodonació suprema de Crist com a motor de l’autodonació per la caritat dels participants a l’Eucaristia

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES