.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«jo només podia ser a casa del meu Pare»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del primer llibre de Samuel

El Senyor es recordà d’Anna i va tenir un fill. Li posà el nom de Samuel, perquè era el fill que ella havia demanat al Senyor.
Elcanà, el marit d’Anna, va pujar al santuari de Siló amb tota la família per oferir el sacrifici anual i complir la prometença. Anna no hi va anar. Va dir al seu marit: «Quan hauré desmamat el nen, ja l’hi portaré; el presentaré al Senyor, i que es quedi allà per sempre més.»
Anna s’endugué Samuel a Siló amb un toro de tres anys, mig sac de farina i un odre de vi, i presentà el noi al temple del Senyor. Samuel encara era un nen.
Després d’immolar el toro, presentaren el nen a Elí. Anna li digué: «Senyor meu, ho juro per la vostra vida: Jo sóc aquella dona que un dia vaig pregar aquí mateix, davant vostre. Aquest noi és el que jo vaig demanar al Senyor, i ell me’l va concedir. Per això jo l’hi cedeixo: serà d’ell tota la vida.»
Després es prosternaren allà mateix i adoraren el Senyor.

1Sa 1,20-22.24-28

Salm Responsorial

R. Feliç el qui viu a casa vostra, Senyor. 

Que n’és, d’amable, el vostre temple, 
Senyor de l’univers. 
Tot jo sospiro i em deleixo
pels atris del Senyor. 
Ple de goig, i amb tot el cor, 
aclamo el Déu que m’és vida.  R 

Feliç el qui viu a casa vostra 
lloant-vos cada dia. 
Feliços els qui s’acullen als vostres murs: 
emprenen amb amor el camí. R

Senyor de l’univers, escolteu la meva súplica,
escolteu, Déu de Jacob. 
Déu nostre, mireu amb amor el vostre Ungit, 
fixeu-vos en el rei que ens protegeix. R

Sl 83,2-3.5-6.9-10 (R.: 5a)

Lectura de la carta primera de sant Joan
Estimats, mireu quina prova d’amor ens ha donat el Pare: Déu ens reconeix com a fills seus, i ho som. Per això el món no ens reconeix, com no l’ha reconegut a ell. Sí, estimats: ara ja som fills de Déu, però encara no s’ha manifestat com serem; sabem que quan es manifestarà serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és.
Estimats, si la consciència no ens acusa, podem acostar-nos a Déu amb tota confiança, i obtindrem el que li demanem, perquè complim el que ens mana i fem allò que és del seu grat.
El seu manament és que creguem en el seu Fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres com ens ho té manat. Si complim el seus manaments, ell està en nosaltres i nosaltres en ell. I per l’Esperit que ens ha donat coneixem que ell està en nosaltres.

1Jn 3,1-2.21-24

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la peregrinació de Pasqua. Quan ell tenia dotze anys pujaren a celebrar les festes com era costum, i passats els dies, quan tothom se’n tornava, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n’adonessin. Pensant que anava amb altres de la caravana, feren la primera jornada de camí. Al vespre el buscaren entre els parents i coneguts i no el trobaren. L’endemà se’n tornaren a Jerusalem a buscar-lo.
El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre els mestres de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien estaven meravellats de la seva intel·ligència i de les seves respostes. Els seus pares quedaren sorpresos de veure’l allà, i la seva mare li digué: «Fill, per què t’has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia.» Ell els digué: «Per què em buscàveu? No sabíeu que jo només podia ser a casa del meu Pare?» Ells no comprengueren aquesta resposta.
Després baixà amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. La seva mare conservava tots aquests records en el seu cor. A mesura que Jesús creixia, avançava en enteniment i es guanyava el favor de Déu i dels homes.
Lc 2,41-52

"Jesús es guanyava el favor de Déu i dels homes"

La Saviesa del fill de Sira, llibre d’un mestre de saviesa a Jerusalem als s. III-II aC, presenta reflexions i sentències fruit de la saviesa que ve de dalt i molt útils per a la vida humana.
La 4a secció de la 1a part parla de l’honor degut als pares, perquè el temor del Senyor implica deures familiars sobretot vers els pares. Déu no oblidarà la pietat que tens del pare afeblit. Qui honora el pare expia els pecats.
Després de l’himne a la primacia de Crist en la Creació i en la Redempció (1,15-20) i mostrada l’exigència d’adhesió total a Crist (2,6-15), Col dedica el darrer capítol a la vida nova en Crist de tothom qui pel baptisme esdevé home nou desfent-se de l’home vell que era abans.
Tingueu els sentiments que escauen a escollits de Déu: l’amor gratuït de Déu experimentat pel cristià és font i model de l’estil cristià d’amor amb tres actituds concretes molt ben destacades: a) Com a coronament, estimeu-vos, que l’amor tot ho lliga i perfecciona; b) que la pau de Crist regni en el vostre cor; c) que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa.
L’escena final de l’Evangeli de la infància és un episodi d’adolescència amb la frescor de la primera tradició parlant de Josep i Maria com els seus pares sense cap retoc teològic.
Reconegut ja pels àngels, els pastors i els mags, ara Jesús pren la iniciativa i mostra la seva identitat amb precoç i gran intel·ligència; i en la filial relació única amb el Pare. No sabíeu que jo només podia ser en les coses del meu Pare? Entre «les coses del Pare» no hi ha només la Casa/Temple de Déu sinó també el guanyar-se el favor de Déu i dels homes amb la fidelitat a la Paraula de Déu.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES