.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«Déu el ressuscità el tercer dia»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué:
«Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per la Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar.
Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell.
Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressuscità el tercer dia, i concedí que s’aparegués, no a tot el poble, sinó a uns testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després que ell hagué ressuscitat d’entre els morts.
Ell ens ordenà que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu anunciant que tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.»

Ac 10,34a.37-43

Salm Responsorial

R. Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-nos i celebrem-lo. 

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, 
perdura eternament el seu amor. 
Que respongui la casa d’Israel: 
perdura eternament el seu amor.  R 

La dreta del Senyor fa proeses, 

la dreta del Senyor em glorifica. 
No moriré, viuré encara, 
per contar les proeses del Senyor. R

La pedra que rebutjaven els constructors 
ara corona l’edifici. 
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se’n meravellen. R

Sl 117,1-2.6ab-17.22-23 (R.: 24)

Lectura de la carta de sant pau als cristians de Colosses
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra.
Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria. 

Col 3,1-4

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre.
Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat.»
Llavors Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrere d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué.
Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.
Jn 20,1-9

"Per què busqueu entre els morts Aquell que viu? Ha ressuscitat!"

Dijous Sant celebràvem els tres regals definitius del Senyor: el manament nou de l’amor; la institució de l’Eucaristia i la del sacerdoci.
Divendres Sant adoràvem la Creu salvadora on Jesús ens mostrà el seu amor fins l’extrem perquè ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus estimats.
A la Vetlla Pasqual agraíem les meravelles de la Història Salvadora: la Creació; la fe d’Abraham; el pas del Mar Roig; la promesa divina de no haver de témer per res; la garantia de la paraula de Déu que no queda infecunda; el goig de saber com hem d’agradar Déu; la promesa d’un cor nou; la crida a una vida nova com a batejats.
Avui dins nostre ressona la gran interpel·lació: «Per què busqueu entre els morts Aquell que viu? No hi és aquí: ha ressuscitat.»
Amb un avís: Recordeu com us parlava quan era a Galilea, el lloc de l’ensenyament de Jesús.
Per trobar-se amb el Ressuscitat cal seguir l’itinerari de Galilea: és a dir, viure segons l’estil de vida predicat per Jesús a Galilea.
Déu el ressuscità al tercer dia i concedí que s’aparegués no a tot el Poble sinó als testimonis que havia escollit. No hauria estat millor que la multitud que l’havien vist morir el veiessin ara ressuscitat amb tot el seu dinamisme diví?
La fe en Crist ressuscitat no és qüestió de notícia puntual de la qual hom pot assabentar-se’n com qui escolta les notícies de la tele. Creure en Crist ressuscitat és experiència de gràcia que cal rebre i viure. Només qui té l’experiència de trobar-se personalment amb el Ressuscitat pot ser-ne testimoni gràcies a un estil de vida que dóna credibilitat personal al testimoniatge.
Ja que heu ressuscitat amb Crist, cerqueu allò que és de dalt: identificats amb el veritable home nou que és Crist, viviu amb actituds que escauen a escollits de Déu, sants i estimats (Col 3,12).

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES