.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«vine amb mi»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquells dies els apòstols comparegueren davant el sanedrí, i el gran sacerdot començà així el seu interrogatori: «Us vam prohibir severament d’ensenyar res més en el nom de Jesús, però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres doctrines i voleu fer-nos culpables de la sang d’aquest home.»
Pere i els apòstols contestaren: «Obeir Déu és primer que obeir els homes. El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-lo en un patíbul. La dreta de Déu l’ha enaltit com a Capdavanter i Salvador, per concedir al poble d’Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en som testimonis, i n’és també testimoni l’Esperit Sant que Déu ha donat a tots els qui l’obeeixen.»
Ells prohibiren als apòstols de parlar més en nom de Jesús, i els deixaren anar. Els apòstols es retiraren del tribunal del sanedrí, contents que Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús.

Ac 5,27b-32.40b-41

Salm Responsorial

R. Amb quin goig us exalço, Senyor!  

Amb quin goig us exalço, Senyor!
m’heu tret a flor d’aigua quan m’ofegava, 
i no heu permès que se n’alegrin els enemics. 
Senyor, m’heu arrencat de la terra dels morts, 
quan ja m’hi enfonsava, m’heu tornat a la vida.   R 

Canteu al Senyor, els qui l’estimeu, 

enaltiu la seva santedat. 
El seu rigor dura un instant; 
el seu favor, tota la vida. 
Cap al tard tot eren plors, 
l’endemà són crits de joia. R

Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi;
ajudeu-me, Senyor. 
Heu mudat en joia les meves penes, 
Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre.  R

Sl 29,2.4,5-6.11-12a.13b (R.: 2a)

Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, tot mirant la visió vaig sentir les veus d’una multitud d’àngels que rodejava el tron de Déu, junt amb els vivents i els ancians. Eren milers i miríades de miríades que cridaven: «L’Anyell que ha estat degollat és digne de rebre tot poder, riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloança.» Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar, totes les que hi ha en aquests llocs, que deien: «Al qui seu al tron i a l’Anyell sigui donada la lloança, l’honor, la glòria i el poder pels segles dels segles.» Els quatre vivents responien: «Amén.» I els ancians es prosternaren adorant.

Ap 5,11-14

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús encara s’aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades. L’aparició fou així. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els digué; «Me’n vaig a pescar.» Els altres li respongueren: «Nosaltres també hi venim.» Sortiren tots i pujaren a la barca, però aquella nit no pescaren res.
Quan ja clarejava, Jesús s’aturà vora l’aigua, però els deixebles no el reconegueren. Ell els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?» Li contestaren: «No.» Els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu.» Ho feren així i ja no la podien treure de tant de peix com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor.» Així que Simó Pere sentí aquestes paraules, es posà la roba que s’havia tret i es llançà a l’aigua. Els altres deixebles, que eren només a uns noranta metres de terra, vingueren amb la barca, estirant la xarxa plena de peix.
Quan baixaren a terra veieren un foc, amb peix i pa coent-se sobre les brases. Jesús els diu: «Porteu peixos dels que acabeu de pescar.» Simó Pere pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa: hi havia cent cinquanta-tres peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no s’esquinçà. Jesús els digué: «Veniu a esmorzar.» Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era; ja ho sabien, que era el Senyor. Jesús s’acostà, prengué el pa i els el donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús s’apareixia als deixebles després de ressuscitar d’entre els morts.
[Després d’esmorzar, Jesús diu a Simó Pere: «Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests?» Ell li contesta: «Sí, Senyor; ja ho sabeu que us estimo.» Jesús li diu: «Pastura els meus anyells.» Per segona vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» Ell li contesta: «Sí, Senyor, ja ho sabeu que us estimo.» Jesús li diu: «Pastura les meves ovelles.» Per tercera vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» Pere s’entristí que Jesús li preguntés per tercera vegada si l’estimava, i li contestà: «Senyor, vós ho sabeu tot, ja ho sabeu que us estimo.» Li diu Jesús: «Pastura les meves ovelles.
T’ho dic amb tota veritat: Quan eres jove, et cenyies tu mateix i anaves on volies, però a les teves velleses, obriràs les mans i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols.» Jesús li deia això per indicar com seria la mort amb què Pere havia de donar glòria a Déu. Després d’aquestes paraules, Jesús afegí: «Vine amb mi.»]
Jn 21,1-19

"Obeir Déu és primer que obeir els homes"

Els Apòstols compareixen davant el Sanedrí que els acusa d’ensenyar en el nom de Jesús i d’omplir Jerusalem de les vostres doctrines.
La resposta de Pere i els Apòstols és modèlica: Obeir Déu és primer que obeir es homes. Fi - dels al Senyor, els Dotze són testimonis que Déu l’ha enaltit com a Capdavanter i Salvador; i també és testimoni l’Esperit que Déu dóna a qui l’obeeix.
Així surten contents de què Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús.
A la mà dreta del qui seia en el tron el «vident» veu un Document («biblion») escrit per davant i per darrere (=complet). L’àngel pregunta qui és digne de trencar els segells i obrir el document; i ara rep la resposta: L’Anyell degollat. Crist mort i ressuscitat és descrit a l’Apocalipsi amb la imatge suggeridora d’un anyell dret i degollat.
L’evangeli de Jn té un primer final clar (20,30s) amb l’afirmació neta de la divinitat de Jesús: Els senyals que hi ha aquí han estat escrits per què cregueu que Jesús és el messies, el Fill de Déu.
El cp. 21 és un apèndix afegit immediatament:
a) tercera aparició del Ressuscitat (v. 1-14);
b) confirmació de la missió de Pere (v. 15-23).
Les vivències pasquals a Jerusalem semblen no haver produït efecte i els pescadors tornen a la seva feina. Quan Pere diu «Me’n vaig a pes car», els altres sis diuen: «Nosaltres venim amb tu.»
Jesús se’ls hi presenta com un famolenc: «Nois, no teniu res per a menjar?»
Jesús planteja a Pere tres cops (forma hebrea de superlatiu) la qüestió essencial, clara ja al primer diàleg: M’estimes més que aquests?
El Bon Pastor que dóna la vida per les seves ovelles (10,11) perquè ningú té un amor més gran que el qui dóna la vida, la vida pels qui esti - ma (15,13), exigeix als qui en nom seu han de pasturar les seves ovelles i anyells no un amor qualsevol sinó l’amor més gran.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES