.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«jo i el Pare som u»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquells dies, Pau i Bernabé continuaren el seu viatge des de Perga i arribaren a Antioquia de Pisídia. El dissabte entraren a la sinagoga i s’assegueren. Quan ja es dispersava la gent reunida a la sinagoga, molts dels jueus i dels prosèlits seguiren Pau i Bernabé. Ells els parlaven, mirant de persuadir-los que es mantinguessin fidels a la gràcia de Déu.
El dissabte vinent gairebé tota la ciutat es reuní per escoltar la paraula del Senyor. Quan els jueus veieren aquella multitud, s’engelosiren tant que es posaren a impugnar amb paraules injurioses tot el que deia Pau. Però Pau i Bernabé els respongueren amb valentia: «Era el nostre deure anunciar-vos primer a vosaltres la paraula de Déu. Però ja que vosaltres no la voleu rebre i us feu vosaltres mateixos indignes de la vida eterna, ara ens adreçarem als qui no són jueus. Així ens ho té ordenat el Senyor: “T’he fet llum de les nacions perquè portis la salvació fins als límits de la terra”.»
Quan sentiren això els qui no eren jueus, se n’alegraren, i lloaven la paraula del Senyor. Tots aquells que Déu havia destinat a la vida eterna es convertiren a la fe.
La paraula del Senyor s’escampava per tota la regió. Però els jueus instigaren les dones devotes més distingides i els principals de la ciutat a promoure una persecució contra Pau i Bernabé, fins que els expulsaren del seu territori. Ells, en senyal de protesta, s’espolsaren els peus sobre els qui els feien marxar, i se n’anaren a Iconi. Els convertits de nou vivien feliços, plens d’alegria i de l’Esperit Sant.

Ac 13,14.43-52

Salm Responsorial

R. Som el seu poble i el ramat que ell pastura. 

Aclameu el Senyor arreu de la terra, 
doneu culte al Senyor amb cants de festa, 
entreu davant d’ell amb crits d’alegria.   R 

Reconeixeu que el Senyor és Déu,

que és el nostre creador i que som seus,
som el seu poble i el ramat que ell pastura. R

Que n’és de bo el Senyor! 
Perdura eternament el seu amor, 
és fidel per segles i segles.  R

Sl 99,2-3.5 (R.: 3c)

Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, vaig veure una multitud tan gran que ningú no hauria pogut comptar. Eren gent de tota nacionalitat, de totes les races i de tots els pobles i llengües. S’estaven drets davant el tron i davant l’Anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans. Un dels ancians em digué: «Aquests són els qui vénen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l’Anyell, i els han quedat blancs. Per això estan davant el tron de Déu, donant-li culte nit i dia dins el seu santuari. El qui seu en el tron els protegirà amb la seva presència, mai més no passaran fam, mai més no passaran set, ni estaran exposats al sol ni a la calor, perquè l’Anyell que està en el tron els guiarà i els conduirà a les fonts on brolla l’aigua de la vida. Déu els eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls.»

Ap 7,9.14b-17

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps, digué Jesús: «Les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la vida eterna: no es perdran mai ni me les prendrà ningú de les mans. Allò que el Pare m’ha donat val més que tot, i ningú no ho podrà arrencar de les mans del Pare. Jo i el Pare som u.»
Jn 10,27-30

"Les meves ovelles escolten la meva veu. Jo els dono vida eterna"

Dins el primer Viatge missioner de l’Apòstol, hi ha un discurs de Pau a la sinagoga d’Antioquia adreçat a jueus i prosèlits. Per única vegada en Ac, es parla de la justificació per la fe: Tothom qui creu en Ell és alliberat de tot allò de què la Llei no pot alliberar.
Primer molts jueus i prosèlits seguiren Pau que els exhortava a mantenir-se fidels a la gràcia de Déu que ara els parla per l’Apòstol. Però quan els jueus veieren la multitud, es posaren a impugnar amb paraules injurioses el que deia Pau.
Aquest enfrontament reforça més l’estil missioner.
El grup eclesial dels qui escolten i fan cas de la profecia (1,3) ha patit l’hostilitat dels qui s’hi oposen a Crist. Per això la pregunta (6,17) «Ningú no serà capaç de resistir?»
Ara es constata la fidelitat a Crist d’una multitud que superà la gran tribulació i ara estan davant el tron de Déu.
A l’evangeli hi ha la darrera controvèrsia de Jesús amb el jueus quan la Festa de la Dedicació del Temple.
D’ara endavant Jesús parla als deixebles i la gent, però ja no als jueus que se li oposen.
Les meves ovelles reconeixen la meva veu: ser del ramat de Jesús implica atenció obedient a la veu del Pastor, amb escolta transformadora que es demostra en el seguiment. Aquesta escolta rep del Senyor una garantia actual i escatològica: També Jo les reconec i els dono la vida eterna.
La qualitat eterna de la vida que el Bon Pastor dóna ha començat a manifestar-se ja ara i sobretot es manifestarà plenament en l’eternitat.
No es perdran mai: quina garantia hi ha?
Ningú no me les prendrà de les mans, que són símbol del poder protector de Déu vers els seus.
Jo i el Pare som u: emprant el neutre «una sola cosa», es destaca que la unitat d’acció entre el Pare i el Fill es recolza en la unitat profunda d’essència divina mantenint la clara distinció de persones amb unió de comunió però no de fusió.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES