.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«si m’estimeu, guardareu els meus manaments»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

Durant la celebració de la diada de la Pentecosta es trobaven tots junts en un mateix lloc quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta, i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d’ells. Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia de parlar. Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentí aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si deien: «No són galileus, tots aquests que parlen? Doncs, com és que cadascun de nosaltres els sentim en la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirena, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües.»

Ac 2,1-11

Salm Responsorial

R. Quan envieu el vostre alè, Senyor, renoveu la vida sobre la terra. 

Beneeix el Senyor, ànima meva. 
Senyor, Déu meu, que en sou de gran. 
Que en són de variades, Senyor, les vostre obres,
la terra és plena de les vostres criatures. R 

Si els retireu l’alè, expiren i tornen a la pols d’on van sortir. 
Quan envieu el vostre alè, reneix la creació, 
i renoveu la vida sobre la terra. R

Glòria al Senyor per sempre. 
Que s’alegri el Senyor contemplant el que ha fet, 
que li sigui agradable aquest poema, 
són per al Senyor aquests cants de goig.  R

Sl 103,1ab.24ac.29bc-30.31 i 34 (R.: 30)

Lectura de la primer carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l’Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d’un sol Déu que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Perquè el Crist és com el cos humà: és un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos.
Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit.

1C 12,3b-7,12-13

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: «Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. »Qui m’estima farà cas del que jo dic; el meu Pare l’estimarà i vindrem a viure amb ell. Els qui no m’estimen no fan cas de les meves paraules, que no són meves, sinó del Pare que m’ha enviat. Us he dit tot això mentre era amb vosaltres, però el Defensor, l’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que us he dit i us ho farà entendre.»
Jn 20,19-23

"Tots quedaren plens de l’Esperit Sant "

• Nm 11,29: l’Esperit és de pocs i Moisès sospira: Tant de bo el Senyor donés a tots el seu Esperit.
• Jl 3,1s: el Senyor fa una promesa pels temps definitius: Abocaré el meu Esperit sobre tothom.
• Ac 2,1s: es compleix la promesa i quedaren tots plens de l’Esperit Sant: tota la Comunitat.
La ventada i el foc simbolitzen la força de Déu; i l’expressar-se en diversos llenguatges és l’e fecte de l’Esperit que renova la humanitat sen tint -los cadascú parlar en la seva pròpia llengua.
Pau parla de dons espirituals subratllant així l’aspecte de gràcia/regal dels carismes que són dons per ser gratuïts; miracles per venir de Déu, font dels miracles; i serveis per ser ajut pel bé de tots (i no pas pel lluïment del carismàtic).
La font del carisma és sempre l’Esperit, tot i parlar també de Déu-Pare i del Senyor-Crist amb allargament trinitari.
Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots: No hi ha concentració de carismes en uns pocs super-privilegiats sinó participació real de tots en els dons distribuïts a cadascú pel servei de la Comunitat.
El nostre primer Defensor és el Pare que no va plànyer el seu propi Fill sinó que el va entregar per nosaltres (Rm 8,32).
L’altre gran Defensor és el Fill Unigènit, de qui proclama Pau: Qui gosarà condemnar els elegits de Déu? Jesucrist? Ell va morir i ressuscitar, i intercedeix per nosaltres! (Rom 8,34s).
Però el Paràclit-Defensor per excel·lència és l’Esperit Sant: Jo pregaré el Pare que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres.
Si de fet el qui m’estima és el que té els meus Manaments i els compleix, la conseqüència és que el meu Pare l’estimarà amb aquell amor que ens fa tots fills estimats de Déu i ens crida a esdevenir a més amics i col·laboradors seus.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES