.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«vine amb mi»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del primer llibre dels Reis

En aquell temps, el Senyor digué a Elies: «Ungeix Eliseu, fill de Safat, d’Abel-Mehulà, perquè sigui el teu successor com a profeta.» Elies se n’anà, i trobà Eliseu, fill de Safat, que llaurava amb dotze parelles de bous. Ell mateix guiava la dotzena parella. Elies va fer com si passés de llarg i li tirà a sobre el seu mantell de profeta. Eliseu deixà els bous, corregué darrere Elies i li digué: «Vaig a besar el pare i la mare i vindré amb tu.» Elies li digué: «Vés, torna a casa teva. Què t’he fet jo per impedir-t’ho?» Ell se’n tornà, prengué la parella de bous, els matà, va coure la carn amb la fusta dels arreus, convidà la gent i se’ls van menjar. Després se n’anà amb Elies i era el seu ajudant.

1Re 19,16b.19-21

Salm Responsorial

R. Senyor, heretat meva i calze meu.  

Guardeu-me Déu meu, en vós trobo refugi. 
Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç.» 
Senyor, heretat meva i calze meu, 
vós m’heu triat la possessió. R

Beneït sigui el Senyor que em dóna seny. 
Fins a les nits m’amonesta el meu cor.  

Sempre tinc present el Senyor, 
amb ell a la dreta, mai no cauré. R

El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, 
fins el meu cos reposa confiat: 
no abandonareu la meva vida enmig dels morts, 
ni deixareu caure a la fossa el qui us estima. R

M’ensenyareu el camí que duu a la vida: 
joia i festa a desdir a la vostra presència; 
al vostre costat, delícies per sempre. R

Sl 15,1-2.5.7-8.9-10.11 (R.: 5a)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia
Germans, Crist ens ha alliberat de l’esclavatge i vol que siguem lliures. Mantingueu-vos així. No us sotmeteu altra vegada al jou de l’esclavatge. Vosaltres, germans, heu estat cridats a ser lliures. Mireu només de no convertir la llibertat en un pretext per fer el vostre propi gust. Si us estimeu, poseu-vos al servei els uns dels altres. Perquè la Llei es troba tota en un sol precepte: «Estima els altres com a tu mateix.» Però si us mossegueu i us devoreu mútuament, penseu que acabareu destruint-vos. Ara, doncs, us dic: Deixeu-vos guiar per l’Esperit, i no satisfeu els capricis de la carn. Perquè la carn es deleix contra l’Esperit i l’Esperit contra la carn. Esperit i carn lluiten l’un contra l’altre, per no deixar-vos fer allò que voldríeu. Si us deixeu conduir per l’Esperit, no esteu subjectes a la Llei.

Ga 5,1.13-18

Lectura de l’evangeli segons sant Luch

Quan s’acostaven els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, ell resolgué decididament d’encaminar-se a Jerusalem. Envià alguns que s’avancessin, i ells, tot fent camí, entraren en un poblet de samaritans per buscar-hi allotjament. Però la gent no el volgué rebre, perquè s’encaminava a Jerusalem. En veure això, els seus deixebles Jaume i Joan li digueren: «Senyor, voleu que manem que baixi foc del cel i els consumeixi?» Però Jesús es girà i els renyà. I se n’anaren a un altre poblet. Mentre feien camí algú li digué: «Us seguiré pertot arreu on anireu.» Jesús li respongué: «Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l’home no té on reposar el cap.» A un altre, Jesús li digué: «Vine amb mi.» Ell li contestà: «Senyor, permeteu-me primer d’anar-me’n a casa, fins que hauré enterrat el meu pare.» Jesús li diu: «Deixa que els morts enterrin els seus morts, i tu vés a anunciar el regne de Déu.» Un altre digué a Jesús: «Vinc amb vós, Senyor, però permeteu-me primer que digui adéu als de casa meva.» Jesús li respongué: «Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada no és apte per al regne de Déu.»

Lc 9,51-62

"Deixeu-vos guiar per l’Esperit"

El Senyor digué a Elies: «Ungeix Eliseu perquè sigui el teu successor com a profeta». Llavors Elies va fer com si passés de llarg amb un gest provocatiu que anticipa el del Ressuscitat davant els d’Emmaús. I a la vegada Elies li tirà a sobre el mantell de profeta: signe de la seva identitat.
Primer l’Apòstol proclama el fet alliberador: Crist ens ha alliberat de l’esclavatge de la Llei. Després diu: perquè siguem lliures.
La finalitat motiva l’exhortació: Mantingueu-vos així —lliures—. No us sotmeteu altra vegada al jou.
Aclarit de què hem estat alliberats, resta explicar per a què: Mireu de no convertir la llibertat en un pretext per a fer el vostre propi gust.
Ben al contrari: Deixeu-vos guiar per l’Esperit.
Reclamar la llibertat per a justificar el propi gust és llibertinatge. Invocar l’Esperit per a opcions egoistes és atemptar contra l’Esperit Sant.
Jesús resolgué decididament d’encaminar-se a Jerusalem en «viatge» teològic vers la Passió.
Buscant allotjament en un poblet de samaritans, la gent no el volgué rebre: no per rebuig al seu missatge, sinó perquè s’encaminava a Jerusalem. Això provoca la pretensió de Jaume i Joan: Voleu que manem que baixi foc del cel i els consumeixi? (com Elies a 2Re 1,10). Jesús no els féu cas.
Tres sentències subratllen la serietat de la crida a seguir Jesús: a) El Fill de l’home no té on reposar el cap: optar per seguir Jesús és assumir el seu estil de vida itinerant i pobre. b) Deixa que els morts enterrin els seus morts: no facis dels deures humans un pretext per oblidar els deures vers Déu. Tu —cridat a seguir Jesús— vés a anunciar el Regne de Déu. c) Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada no és apte per al Regne de Déu: l’amor de fidelitat a Déu ha de ser prioritari per il·luminar i enfortir tots els altres valors. La imatge de l’arada evoca Eliseu que immolà els bous amb que llaurava, i se n’anà amb Elies.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES