.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«aixeca’t i vés-te’n. La teva fe t’ha salvat»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del segon llibre dels Reis

En aquells dies, Naaman de Síria baixà al Jordà i s’hi banyà set vegades, com li havia dit Eliseu, l’home de Déu. La pell se li tornà com la d’una criatura i quedà pur de lepra.
Llavors se’n tornà amb tot el seu seguici cap a l’home de Déu, entrà a casa d’ell i, dret al seu davant, li digué: «Ara sé ben bé que, fora d’Israel, no hi ha cap altre Déu enlloc més de la terra. Per favor, accepta un present del teu servidor.» Eliseu li digué: «No acceptaré res. T’ho juro per la vida del Senyor, davant del qual estic sempre, a punt per servir-lo.» Naaman insistia que admetés el present, però Eliseu s’hi negà. Llavors Naaman digué: «¿Permets que el teu servidor carregui dues mules de terra d’aquest país? És que d’ara endavant el teu servidor no oferirà cap holocaust ni cap altra víctima a altres déus, sinó només al Senyor.»

2Re 5,14-17

Salm Responsorial

R. El Senyor ha revelat la seva ajuda, 
i els pobles contemplen la salvació.
 

Canteu al Senyor un càntic nou: 
ha fet obres prodigioses, 
la seva dreta i el seu braç 
sagrat han sortit victoriosos.  R

El Senyor ha revelat la seva ajuda, 

i els pobles contemplen la salvació.
L’ha mogut l’amor que ell guarda fidelment 
a la casa d’Israel. R

Tothom ha vist d’un cap a l’altre de la terra 
la salvació del nostre Déu. 
Aclameu el Senyor arreu de la terra, 
esclateu en cants i en crits d’alegria. R

Sl 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2)

Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu
Estimat, pensa que Jesucrist, del llinatge de David, ha ressuscitat d’entre els morts. Aquesta és la bona nova que jo predico, i per això he de sofrir fins trobar-me empresonat com si fos un malfactor. Però les presons no poden encadenar la paraula de Déu. Jo ho suporto tot per amor dels elegits, perquè ells també aconsegueixin la salvació i la glòria eterna que Déu ens dóna en Jesucrist. Això que diem és ben cert: Si morim amb ell, també viurem amb ell; si som constants en les proves, també regnarem amb ell; si el neguem, ell també ens negarà; però, com que no pot negar-se ell mateix, ell continua fidel si nosaltres no li som fidels.

2Tm 2,8-13

Lectura de l’evangeli segons sant Luch

Un dia, Jesús, tot anant a Jerusalem, passava entre Samaria i Galilea. Al moment que entrava en un poblet li sortiren deu leprosos, que s’aturaren un tros lluny i cridaren: «Jesús, mestre, apiadeu-vos de nosaltres!» En veure’ls Jesús els digué: «Aneu a presentar-vos als sacerdots.»
Mentre hi anaven, quedaren purs de la lepra. Un d’ells, quan s’adonà que estava bo, tornà enrere donant glòria a Déu amb grans crits, es prosternà als peus de Jesús amb el front fins a terra i li donava gràcies. Era un samarità. Jesús digué: «No eren deu els qui han estat purificats? On són els altres nou? Només aquest estranger ha tornat per donar glòria a Déu?» Llavors li digué: «Aixeca’t i vés-te’n. La teva fe t’ha salvat.»

Lc 17,11-19

"Només l’agraït és salvat"

Eliseu pertany a una comunitat de profetes que viu la pobresa i està sovint en deliri profètic.
El poble hi va sovint a fer-los consultes.
Com li havia dit Eliseu, l’home de Déu. Naaman de Síria s’hi banyà al Jordà set vegades. Llavors quedà pur de la lepra.
La conseqüència és la confessió de fe de l’estranger Naaman: Ara sé ben cert que fora d’Israel no hi ha cap Déu enlloc més de la terra; i per això no oferiré cap víctima a altres déus sinó només al Senyor.
En Pau, ideal d’Apòstol màrtir de l’Evangeli, es repeteix la dinàmica de Mort i Resurrecció oberta per Crist: fins a trobar-me empresonat com si fos un malfactor; però la presó no pot encadenar la Paraula de Déu.
La fidelitat enmig de la prova és el marc ideal perquè es reveli l’eficàcia salvífica de l’amor de Déu, essent el cristià solidari amb Crist.
Amb llenguatge pedagògic Pau avisa que si el neguem, també Ell ens negarà. Però després recorda que la fidelitat de Déu es fonamenta en la seva pròpia identitat més que no pas la fidelitat o no del cristià: Ell continua fidel si nosaltres no li som fidels.
A l’evangeli primer tots deu leprosos mostren fe invocant Jesús amb el títol de «Mestre» i demanant confiats «Apiadeu-vos de nosaltres».
També tots van a complir l’encàrrec de Jesús d’anar a presentar-se als sacerdots.
Però quan tots hi quedaren purs de la lepra, només un d’ells, samarità, tornà enrere donant glòria a Déu i es prosternà als peus de Jesús.
Al final només l’agraït escolta de Jesús la sentència definitiva: La teva fe t’ha salvat.
Els deu leprosos havien estat guarits de la lepra física però només l’agraït quedà «salvat» gràcies a la seva fe.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES