.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«quan el Fill de l’home vindrà, creieu que trobarà fe a la terra?»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre de l’Èxode

En aquells dies, els amalequites anaren a Rafidim per atacar el poble d’Israel. Moisès digué a Josuè: «Recluta homes de guerra i demà al matí surt a combatre contra els amalequites. Jo m’estaré dret dalt el turó amb la vara de Déu a la mà.» Josuè complí les ordres de Moisès i començà la batalla contra els amalequites. Moisès, Aaron i Hur pujaren dalt el turó. Mentre Moisès mantenia les mans alçades, guanyava Israel, però quan abaixava les mans per reposar, guanyaven els amalequites. A la fi les mans ja li pesaven massa per poder mantenir-les alçades. Llavors li acostaren una pedra, s’hi assegué, i Aaron i Hur, un a cada banda, li aguantaven les mans. Així pogué mantenir les mans immòbils fins a la posta del sol, i Josuè derrotà els amalequites i abaté els seus homes amb l’espasa.

Ex 17,8-13

Salm Responsorial

R. L’ajuda em vindrà del Senyor, que ha fet el cel i la terra. 

Alço els ulls a les muntanyes: 
d’on em vindrà l’ajuda?
L’ajuda em vindrà del Senyor, 
del Senyor que ha fet cel i terra. R

Que no deixi relliscar el teu peu, 
ni s’adormi el qui et guarda. 
El guardià d’Israel mai no s’adorm,   

sempre vigila. R

És el Senyor qui et guarda, 
el Senyor t’empara al teu costat mateix. 
De dia el sol no et farà mal, 
ni la lluna de nit. R

El Senyor et guarda en tota desgràcia,
et guarda la vida.
El Senyor guarda tots els teus passos
ara i per tots els segles. R

Sl 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 2)

Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu
Estimat, persevera en la doctrina que has après i has acceptat amb tota confiança, recordant qui són els qui te l’han ensenyada; des de menut coneixes les sagrades Escriptures que tenen el poder de donar-te la saviesa que duu a la salvació a través de la fe en Jesucrist. Tota l’Escriptura és inspirada per Déu i és útil per ensenyar, convèncer, corregir i educar en el bé, perquè l’home de Déu sigui madur, sempre a punt per a tota obra bona. Davant de Déu i de Jesucrist, que ha de judicar els vius i els morts, i pensant en la seva manifestació i en el seu Regne, t’adverteixo formalment que proclamis la paraula de l’evangeli: insisteix en tot moment, tant si és oportú com si no ho és, mira de convèncer la gent, reprèn, anima’ls, esperant amb tota paciència, com un mestre que sap ensenyar.

2Tm 3,14-4,2

Lectura de l’evangeli segons sant Luch

En aquell temps, Jesús deia als deixebles aquesta paràbola, per ensenyar que hem de pregar sempre, sense perdre mai l’esperança:
«En una ciutat hi havia un jutge que desconeixia tot temor de Déu i tota consideració als homes. A la mateixa ciutat hi havia una viuda que l’anava a trobar sovint i li deia: “Feu-me justícia contra aquest home que pledeja contra mi.” El jutge durant molts dies no li’n feia cas, però a la fi pensà: “A mi no em diu res el temor de Déu ni la consideració als homes, però aquesta viuda és tan pesada que li hauré de fer justícia; si no, anirà venint aquí fins que no podré aguantar més”.»
I el Senyor digué: «Fixeu-vos què diu aquest jutge sense entranyes. ¿I vosaltres creieu que Déu, ni que esperi pacientment, no farà justícia als seus elegits que li reclamen de nit i de dia? Us asseguro que els farà justícia molt aviat. Però quan el Fill de l’home vindrà, creieu que trobarà fe a la terra?»

Lc 18,1-8

"El Fill de l’home trobarà fe a la terra?"

La història bíblica, immersa del tot dins les circumstàncies humanes del Poble de Déu, està envoltada de guerres amb victòries i derrotes.
Però sempre destacant l’aspecte religiós.
El subratllat d’avui és clar: mentre Moisès mantenia les mans alçades, guanyava Israel.
El missatge també és clar: només mantenint-nos en actitud de pregària (mans alçades) ben connectats a Déu, guanyarà el Regne de Déu.
A la secció conclusiva de 2Tm la repetició del verb «aprendre» destaca la importància capital de l’ensenyament per a viure en cristià.
En aquest context Pau parla de les Sagrades Escriptures que Timoteu coneix des de menut i de les quals diu que tenen el poder de donar-te la «saviesa» que duu a la «salvació».
A la Bíblia tenim una saviesa vital que duu a la salvació, gràcies a la fe en Jesucrist perquè, inspirada per Déu, és útil per a ensenyar, convèncer, corregir i educar en el bé.
Benet XVI (V.D. núm. 121) deia: El fonament de tota espiritualitat cristiana autèntica i viva és la Paraula de Déu anunciada, acollida, celebrada i meditada en l’Església.
Deures del Pastor són el kerigma o anunci breu (proclama); la predicació (insisteix); el guiatge de tots i la correcció dels desviats (exhorta).
I això sempre amb tota paciència. La paràbola del jutge i la viuda diu que hem de pregar sempre sense perdre mai l’esperança.
Hi ha un paral·lelisme comparatiu sobreentès: si la viuda obté resposta del jutge injust ¿com no obtindrà del Pare allò que necessita per a la salvació un fill que li prega insistent?
Acaba la paràbola amb dramàtica pregunta: Quan el Fill de l’home vindrà, trobarà fe a la terra? Per això cal pregar sempre sense perdre mai l’esperança, que en el fons no és sinó la fe enmig dels camins de la història.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES