.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«estigueu a punt, que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

Paraules revelades a Isaïes, fill d’Amós, sobre Judà i Jerusalem. Als darrers temps s’alçarà ferma la muntanya del temple del Senyor al cim de les muntanyes i per damunt dels turons. Totes les nacions hi afluiran, hi aniran tots els pobles dient: «Veniu, pugem a la muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob, que ens ensenyi els seus camins i seguim les seves rutes; perquè de Sió en surt l’ensenyament, de Jerusalem, l’oracle del Senyor.» Ell posarà pau entre les nacions i apaivagarà tots els pobles, forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l’espasa contra una altra, ni s’entrenaran mai més a fer la guerra. Casa de Jacob, veniu, caminem a la llum del Senyor.

Is 2,1-5

Salm Responsorial

R. Quina alegria quan em van dir: «Anem a la casa del Senyor.» 

Quina alegria quan em van dir: 
«Anem a la casa del Senyor.» 
Ja han arribat els nostres peus al teu llindar, Jerusalem. R 

És allà que pugen les tribus, les tribus del Senyor. 
A complir l’aliança d’Israel, 
a lloar el nom del Senyor. 
Allí hi ha els tribunals de justícia, 

els tribunals del palau de David. R

Augureu la pau a Jerusalem: 
Que visquin segurs els qui t’estimen, 
que sigui inviolable la pau dels teus murs, 
la quietud dels teus merlets. R

Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir: 
«Que hi hagi pau dintre teu.» 
Per la casa del Senyor, el nostre Déu, 
et desitjo la felicitat.   R

Sl 121,1-2.4-5.6-7.8-9 (R.: 1)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, siguem conscients dels moments que vivim. Prou de dormir; ja és hora d’aixecar-nos. Avui tenim la salvació més a prop nostre que quan vam abraçar la fe. S’acaba la nit i el dia s’acosta. Despullem-nos de les obres pròpies de la fosca, revestim-nos l’armadura del combat a plena llum. Comportem-nos dignament com a ple dia. Fora l’abús de menjar i beure, fora els plaers i les impureses, fora les renyines i les enveges. Que el vostre vestit sigui Jesucrist, el Senyor.

Rm 13,11-14a

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: «Quan vindrà el Fill de l’home passarà com en temps de Noè. Els dies abans del diluvi tothom continuava menjant i bevent i casant-se, fins que Noè hagué entrat a l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué el diluvi i se’ls endugué tots. Igual passarà en l’adveniment del Fill de l’home. Si hi hagués llavors dos homes plegats al camp, potser l’un fóra pres i l’altre deixat; si hi hagués dues dones molent plegades, potser l’una fóra presa i l’altra deixada. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor. Estigueu-ne segurs: si el cap de casa hagués previst l’hora de la nit que el lladre vindria, no s’hauria adormit ni hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.»

Mt 24,37-44

"Avui tenim la salvació més a prop nostre"

Un projecte sense perspectiva d’èxit no pot anar bé! No podem col·laborar a construir el Regne de Déu si ens manca la fe de què als darrers temps s’alçarà ferma la muntanya del Temple del Senyor al cim de les muntanyes.
L’oracle de salvació il·lumina el destí final de la humanitat amb victòria no d’uns sobre altres sinó que, agermanades, totes les nacions hi afluiran; i no forçades des de fora sinó dient: Pugem a la muntanya del Senyor perquè ens ensenyi els seus camins fent-nos canviar les armes (espases) en eines de treball (relles).
Rm 13,8-10 ha recapitulat els deures del cristià en l’amor; els v. 11-14 marquen l’horitzó sota el qual som cridats a guiar la vida valorant el temps present com oportunitat (kairós) en la nostra Història de la Salvació.
Despullem-nos de les obres de la fosca: el «vestit» indica el que veig de l’altre: és a dir, l’actitud mostrada en les obres.
Revestir-se de la llum és tenir actituds segons Crist, que és la llum del món (Jn 8,12).
La 2a part (24,36s) del darrer discurs de Jesús (24,3-25,46) en què Mt estructura l’evangeli comença responent a la pregunta sobre quan passarà això i quin serà el senyal de la teva vinguda i de la fi del món (v. 3)
D’aquell dia i d’aquella hora ningú no en sap res: ni els àngels del cel (com a missatgers del cel) ni el Fill (en la seva missió de Revelador de Déu) sinó tan sols el Pare.
La ignorància sobre el «quan?» es combina amb la certesa del «fet». Per això l’Advent és oportunitat: quan es des aprofita com als dies de Noè en què no s’havien adonat de res, resulta que el diluvi se’ls endugué tots.
Estigueu a punt, amb moral de victòria: el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES