.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«demostreu amb fets que us voleu convertir»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

Aquell dia, la soca de Jesè tallada traurà un rebrot, naixerà un plançó de les seves arrels. L’Esperit del Senyor hi reposarà: esperit de saviesa i d’enteniment, esperit de consell i de valentia, esperit de coneixement i de reverència del Senyor, i tindrà les delícies a reverenciar el Senyor. No judicarà per les aparences ni decidirà pel que senti dir; farà justícia als desvalguts, sentenciarà amb raó a favor dels pobres del país. Un reny de la seva boca abatrà el violent, una alenada dels seus llavis matarà l’injust. S’armarà de justícia la cintura, se cenyirà de lleialtat.
El llop conviurà amb l’anyell, la pantera jaurà amb el cabrit, pasturaran junts el vedell i el lleó, i un nen petit els guiarà; es faran amigues l’óssa i la vaca, les seves cries jauran plegades i el lleó menjarà farratge com els bous; les criatures jugaran sobre el cau de l’escurçó, els nens ficaran la mà dins l’amagatall de la serp. Ningú no serà dolent ni farà mal en tota la meva muntanya sagrada, perquè el coneixement del Senyor haurà omplert el país com l’aigua que cobreix la conca del mar.
Aquell dia, els estrangers vindran a consultar el rebrot de Jesè que s’alçarà dret com a bandera dels pobles, i el lloc on residirà serà ple de glòria.

Is 11,1-10

Salm Responsorial

R. Que el benestar floreixi als seus dies, 
i mesos i anys abundi la pau.
  

Déu meu, doneu al rei el vostre dret, 
doneu al príncep la vostra rectitud. 
Que governi amb justícia el vostre poble, 
que sigui recte amb els humils.  R 

Que el benestar floreixi als seus dies, 
i mesos i anys abundi la pau. 

Que domini d’un mar a l’altre, 
des del Gran Riu fins a l’extrem del país. R

Salvarà els pobres que reclamen, 
els desvalguts que no tenen defensor. 
S’apiadarà dels pobres i dels febles,
els salvarà de la mort.  R

Que es perpetuï el seu nom,i duri com el sol. 
Que les famílies del país, per beneir-se, es valguin del seu nom; 
que se’n valguin tots els pobles de la terra per augurar-se la felicitat.  R

Sl 71,1-2.7-8.12-13.17 (R.: 7)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, tot el que diuen les Escriptures és per instruir-nos a nosaltres, perquè la força i el consol que elles ens donen ens ajudin a mantenir la nostra esperança. Que Déu, que us encoratja i us conforta, us concedeixi també d’estar d’acord en Jesucrist, perquè, ben avinguts de cor i de llavis, glorifiqueu Déu, el Pare de Jesucrist, el nostre Senyor. Per això accepteu-vos els uns als altres com el Crist us ha acceptat, donant així glòria a Déu. Vull dir que Crist es posà al servei del poble jueu per mantenir la veracitat de Déu, ja que calia complir les promeses fetes als patriarques, però si els altres pobles glorifiquen Déu, és per pura bondat. Ho diu l’Escriptura: «Us lloaré entre les nacions, cantaré al vostre nom.»

Rm 15,4-9

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

Per aquells dies vingué Joan Baptista, que predicava així al desert de Judea: «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.» És d’ell, que deia el profeta Isaïes: «Una veu crida en el desert: “Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí”.» Joan duia una capa de pèl de camell, es cobria amb una pell la cintura i el seu aliment eren llagostes i mel boscana. Anaven a trobar-lo de Jerusalem, de tot arreu de la Judea i de tota la regió del Jordà, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà.
Però quan veié que molts dels fariseus i dels saduceus venien a fer-se batejar, els va dir: «Cria d’escurçons, qui us ha ensenyat mai com podreu fugir de la justícia que s’acosta? Demostreu amb fets que us voleu convertir. No visqueu refiats pensant que sou fills d’Abraham, que Déu pot donar fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres. Ara la destral ja està clavada a l’arrel dels arbres, i ja sabeu que l’arbre que no dóna bons fruits és tallat i llençat al foc. Jo us batejo només amb aigua perquè us convertiu, però el qui ve després de mi és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni d’aguantar-li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seva era; el seu blat, l’entrarà al graner, però la palla, la cremarà en el foc que no s’apaga.»

Mt 3,1-12

"Donem els fruits que demana la conversió"

L’oracle messiànic d’Is 11 diu que un rebrot naixerà de la soca de Jessè: la menció del pare del rei David evoca els orígens humils de la dinastia davídica. La Història de Salvació mostra preferència divina pels més pobres i petits: l’ofrena d’Abel davant la de Caín, Jacob davant Esaú, David sobre els seus germans.
El Messies acomplirà la seva missió amb el poder de l’Esperit del Senyor descrit amb set expressions (símbol jueu de plenitud) que simbolitzen la innombrable sèrie de dons i gràcies que ens vénen d’Ell.
El Messies, amb la plenitud de l’Esperit, sentenciarà amb raó a favor dels pobres, s’armarà de justícia, se cenyirà de lleialtat. Així la pau assolirà fites insospitades: el llop conviurà amb l’anyell... Ningú no serà dolent.
Sant Pau, recordant que tot el que diuen les Escriptures és per a instruir-nos perquè ens ajudin a mantenir la nostra esperança, exhorta els dos grups de la Comunitat de Roma —els forts i els febles en la fe—: Accepteu-vos els uns als altres com Crist us ha acceptat. Si la pau messiànica impli ca que el llop conviurà amb l’anyell, els membres de la Comunitat eclesial no ens hem d’acollir tots amb amor, tal com Crist ens ha acollit?
Convertiu-vos que el Regne del cel és a prop: és la crida de Joan el Baptista, de Jesús (Mt 4,17) i de l’Advent. Convertir-se és preparar el camí al Senyor que vol omplir - nos més de la seva gràcia salvadora.
Però cal alçar les fondalades de les injustícies i abaixar les muntanyes de l’egoisme. Per segons quins camins de vida no ens hi trobarem amb Déu, Pare de Jesucrist.
Demostreu amb fets que us voleu convertir! No visqueu refiats pensant que ja sóc cristià, vaig a Missa i prego, tothom sap que sóc seguidor de Jesucrist.
L’arbre que no dóna bons fruits és tallat i llençat al foc.
Vam ser batejats amb l’Esperit Sant i amb foc per Aquell que és tan poderós que el Baptista no es considerà digne ni d’aguantar-li el calçat. Cal que es noti!
Imitem Maria Immaculada: el «sí» donat a Déu quan l’Anunciació el ratificà constantment a la seva vida.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES