.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«jo envio davant teu el meu missatger, perquè et prepari el camí»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

La terra eixuta i el desert estan de festa, d’alegria l’estepa floreix. La seva florida s’esbadella com l’iris, s’engalana i crida de goig. Li han estat donades la glòria del Líban, les gales del Carmel i de Saron. Són ells els qui veuran la glòria del Senyor, la majestat del nostre Déu. Enrobustiu les mans que es deixen caure, afermeu els genolls que no s’aguanten. Digueu als cors alarmats: Sigueu valents, no tingueu por! Aquí teniu el vostre Déu que ve per fer justícia; la paga de Déu és aquí, és ell mateix qui us ve a salvar.
Llavors es desclouran els ulls dels cecs i les orelles dels sords s’obriran; llavors el coix saltarà com un cérvol i la llengua del mut cridarà de goig. Tornaran els qui el Senyor ha rescatat, entraran a Sió cridant de goig i una alegria eterna coronarà els seus caps. Hi haurà festes i alegria, i fugiran les penes i els gemecs.

Is 35,1-6a.10

Salm Responsorial

R. Senyor, veniu a salvar-nos. 

El Senyor fa justícia als oprimits, 
dóna pa als qui tenen fam. 
El Senyor deslliura els presos. R 

El Senyor dóna la vista als cecs, 

el Senyor redreça els vençuts. 
El Senyor estima els justos; 
el Senyor guarda els forasters.  R

El Senyor manté les viudes i els orfes, 
i capgira els camins dels injustos. 
El Senyor regna per sempre, 
és el teu Déu, Sió, per tots els segles.  R

Sl 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: cf. Is 35,4)

Lectura de la carta de sant Jaume
Tingueu paciència, germans, fins que vingui el Senyor. Mireu com el pagès espera els fruits preciosos de la terra, prenent paciència fins que les pluges primerenques i tardanes l’hauran assaonada. Igualment vosaltres tingueu paciència, refermeu els vostres cors, que la vinguda del Senyor és a prop. Germans, no us queixeu els uns dels altres, perquè no hàgiu de ser judicats; penseu que el jutge ja és a les portes.
Voleu, germans, un exemple de paciència en els mals tractes? Preneu el que us donen els profetes que van parlar en nom del Senyor.

Jm 5,7-10

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Joan, que era a la presó, va sentir dir el que feia Crist, i va enviar els seus deixebles per preguntar-li: «Sou vós el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre?» Jesús els va respondre: «Aneu a anunciar a Joan el que veieu i el que heu sentit dir: els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els desvalguts senten l’anunci de la bona nova, i feliç aquell que no quedarà decebut de mi.»
Mentre ells se n’anaven, Jesús es posà a parlar a la gent de Joan: «Què heu sortit a veure al desert? Una canya sacsejada pel vent? Doncs, què hi heu sortit a veure? Un home vestit delicadament? Els qui porten vestits delicats viuen als palaus dels reis. Doncs, què hi heu sortit a veure? Un profeta? Sí, ho puc ben dir, i més que profeta: és aquell de qui diu l’Escriptura: “Jo envio davant teu el meu missatger, perquè et prepari el camí.” Us ho dic amb tota veritat: Entre tots els qui les mares han portat al món no n’hi ha hagut cap de més gran que Joan Baptista; tanmateix el més petit al Regne del cel és més gran que ell.»

Mt 11,2-11

"Testimonis de Crist perquè tothom cregui en Crist"

La terra eixuta i el desert estan de festa: l’estepa floreix: amb llenguatge figurat el profeta anuncia el retorn dels desterrats. Tornaran els que el Senyor ha rescatat.
Quan la glòria del Senyor que ens ve a salvar coincideix amb fidels que enrobusteixen mans cansades i afermen genolls vacil·lants, llavors es compleix l’oracle profètic: es desclouran els ulls dels cecs i les orelles dels sords s’obriran. Perquè la paternitat de Déu busca també la col·laboració creixent dels seus fills.
«Qui et va crear sense tu, no et salvarà sense tu.»
«Tingueu paciència» exhorta sant Jaume. La paciència cristiana no és virtut passiva pròpia de qui no pot fer res per allò que desitja sinó virtut dinàmica imitant el pagès que espera els fruits de la terra treballant.
L’esperança de l’Advent no pot ser il·lusió evasiva, sinó compromís a favor d’allò mateix que en definitiva esperem de Déu.
El model bíblic de paciència és Job, el creient que en tot moment persevera fidel a Déu en la riquesa i la pobresa, en la salut i la malaltia.
Després de Maria Immaculada, l’altra figura humana destacada a l’Advent és Joan: home enviat de Déu com a testimoni, a donar testimoni de la Llum, perquè per ell tothom cregués en Crist, que és la Llum (Jn 1,7).
Ara Joan, que era a la presó, envia els seus deixebles per preguntar a Jesús: «Sou vós el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre?»
Tant si el Baptista manté dubtes sobre la condició messiànica de Jesús, com si envia els seus deixebles perquè facin l’experiència del «Veniu i ho veureu» que van gaudir dos dels deixebles de Joan quan hi anaren i es quedaren amb Ell (Jn 1,39), el cert és que Jesús avala la seva identi tat amb fets contrastables: Els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els desvalguts senten la Bona Nova.
L’Advent ens crida a no ser canya sacsejada pel vent del corrent de la comoditat sinó a preparar el camí del Senyor amb un estil de vida que de fet porti Bona Nova als desvalguts.

Mn. José Luis Arín

 

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES