.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabuló i de Neftalí, però a la fi dels temps enaltirà el camí del Mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. El poble que avançava a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós.
Els heu omplert de goig, d’una alegria immensa; s’alegren davant vostre com la gent a la sega, com fan festa els vencedors quan reparteixen el botí. Heu trossejat el jou que li pesava, la barra que duia a l’espatlla i l’agulló del qui l’arriava; tot ho heu trossejat com al dia de Madian.

Is 8,23b-9,3

Salm Responsorial

R. El Senyor m’il·lumina i em salva. 

El Senyor m’il·lumina i em salva,
qui em pot fer por? 
El Senyor és el mur que protegeix la meva vida, 
qui em pot esfereir?   R 

Una cosa he demanat al Senyor,  
i la desitjo amb tota l’ànima:

poder viure a la casa del Senyor 
i vetllar pel seu temple.  R

N’estic cert, fruiré en la vida eterna
de la bondat que em té el Senyor.  
Espera en el Senyor! Sigues valent! 
que el teu cor no defalleixi. 
Espera en el Senyor!  R

Sl 26,1.4.13-14 (R.: la)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us demano que aneu d’acord i que no hi hagi divisions entre vosaltres; estigueu ben units en una sola manera de pensar i en un sol parer. Perquè alguns de la casa de Cloa m’han parlat de les desavinences que hi ha entre vosaltres. Vull dir que cadascú de vosaltres afirma: «Jo sóc partidari de Pau», «Doncs jo, d’Apol·ló», «Jo, de Quefes», «Jo, de Crist». Com és això? El Crist està dividit? És que Pau ha estat crucificat per vosaltres o heu estat batejats en el nom de Pau? Crist no m’ha enviat a batejar, sinó a anunciar l’evangeli, i a fer-ho sense recórrer a un llenguatge de savis, perquè la creu de Crist no perdi el seu valor.

1Co 1,10-13.17

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empresonat, se’n tornà a Galilea, però no anà a viure a Natzaret, sinó a Cafar-Naüm, vora el llac, a la regió de Zabuló i de Neftalí, perquè s’havia de complir allò que anunciava el profeta Isaïes: «País de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: El poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós.» Des d’aquell temps Jesús començà a predicar així: «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.»
[Tot vorejant el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i Andreu. Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors, i els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Més enllà veié altres dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Eren a la barca amb el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els cridà. Ells abandonaren immediatament la barca i el pare, i se n’anaren amb ell.
I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant la bona nova del Regne i guarint entre la gent tota malaltia. 

Mt 4,12-23

"Que no hi hagi divisions entre vosaltres"

Triple oracle de salvació amb triple motivació nadalenca formen la profecia messiànica d’Is 8,23-9,6: Déu «enaltirà»; el poble ha vist una gran «llum»; els heu omplert d’«alegria».
Perquè heu trossejat el «jou» i les «botes dels soldats»: però sobretot perquè ens ha nascut un noi, ens ha estat donat un fill (Is 9,5).
La perspectiva universal marca l’oracle: El Senyor enaltirà la Galilea dels pagans.
Davant les divisions en la comunitat mostra Pau postura crítica. Pel nom de Jesucrist, amb autoritat, us demano que no hi hagi divisions: buscant la unitat, que no es pot confondre amb la uniformitat ni amb la unicitat.
Jo sóc de Pau, Jo, d’Apol·ló, Jo, de Quefes: les faccions dins la Comunitat tenen la pretensió de pertinença a un «líder» que de fet suplanta el rol de Crist, únic Cap de la seva Església.
Acomplint la profecia d’Is, Jesús se’n tornà a Galilea, a Cafar-Naüm, a la regió de Zabuló.
Dos components essencials hi ha a l’Evangeli: crida a la conversió i vocació dels deixebles.
• Ja el Baptista, ara empresonat, predicava: Convertiu-vos que el Regne del cel és a prop (Mt 3,2). Mt destaca la continuïtat entre la predicació de Joan i la de Jesús; Mc 1,15b, dient «Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova», subratlla la novetat de l’acollida de la Bona Nova com a motiu per a la conversió.
• La crida de Jesús als seus deixebles és un fet fonamental a la Tradició evangèlica. Jesús veié dos germans i els digué «Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes». La visió de Mt (i la de Mc) és teològica notant la iniciativa total de Jesús. La de Jn 1,35s és pedagògica en marcar el paper dels testimonis i la de Lc 5,1s apunta la condició d’oients dels ara cridats.
La crida vocacional té acompliment quan ells abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES