.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per la Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint- lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressuscità el tercer dia, i concedí que s’aparegués, no a tot el poble, sinó a uns testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després que ell hagué ressuscitat d’entre els morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu anunciant que tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.»

Ac 10,34a.37-43

Salm Responsorial

R. Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-nos i celebrem-lo. 

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo,
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d’Israel:
perdura eternament el seu amor. R

La dreta del Senyor fa proeses,

la dreta del Senyor em glorifica.
No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor. R

La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l’edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se’n meravellen.  R

Sl 117

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.

Col 3,1-4

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat». Llavors, Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrera d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.

Jn 20,1-9

"Cal anar a Galilea per veure el Ressuscitat"

Quina Història de Salvació més plena la proclamada a la Vetlla Pasqual!
La Creació amb el judici positiu de Déu que ho veié bo, amb l’ésser humà bo de debò; Abraham, l’home de fe provada; l’Èxode, penyora de Salvació; Déu garantint amor a l’esposa de la joventut; la crida a cercar Déu ara que es deixa trobar; la felicitat dels qui coneixem com hem d’agradar a Déu; la promesa del Senyor de donar-nos un cor nou i posar un esperit nou dins nostre en el Baptisme: els batejats cap dins de Crist, hem estat submergits en la seva mort.
Però el cim de tot és que el Crucificat ha ressuscitat! Perquè si Crist no hagués ressuscitat, la nostra predicació seria buida i buida la nostra fe (1Co 15,14).
Exigència: Ja que heu ressuscitat amb Crist, cerqueu allò que és de dalt.
La base cristiana és la solidari tat amb Crist mort i ressuscitat, amb dinamisme vital i espiritual que s’expressa en clau d’espai (de dalt de la terra) i de temps (en altre temps - ara) per compartir així ja ara l’estil de Crist. L’evangeli presenta Maria Magdalena, apòstol dels apòstols, i l’altra Maria com primeres testimonis del Ressuscitat: les primeres en adorar-lo i en anar a dir als deixebles que vagin a Galilea per veure el Ressuscitat.
Cal anar a Galilea on Jesús ensenyà amb paraules de vida eterna, i viure segons els seus camins, per poder trobar-nos amb Ell actuant en la seva Església.
Sense oblidar que és Ell qui, prenent la iniciativa, surt a trobar els qui —com els d’Emaús— perden l’esperança.
Al·leluia, seguidors del Ressuscitat!
Al·leluia, joiosa multitud immensa que sou testimonis de l’amor vencedor!

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES