.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«havia de patir tot això el Messies abans d’entrar en la seva glòria»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

El dia de Pentecosta, Pere es posà dret amb els onze, alçà la seva veu i digué a la gent: «Homes de Judea i tots els qui viviu a Jerusalem: Escolteu bé i sapigueu això que us dic: Jesús de Natzaret era un home que Déu acredità davant vostre obrant entre vosaltres, per mà d’ell, miracles prodigis i senyals. Tots ho sabem prou. Doncs bé, d’acord amb la decisió que Déu havia pres i coneixia per endavant, Jesús de Natzaret va ser traït, i vosaltres el vau matar fent-lo clavar a la creu per uns homes sense llei. Però Déu l’ha ressuscitat i l’ha alliberat dels llaços de la mort, que de cap manera podia retenir-lo captiu. Perquè David, referint-se a ell, deia: “Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré. El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, fins el meu cos reposa confiat: no abandonareu la meva vida enmig dels morts, ni deixareu que es corrompi el qui us estima. M’ensenyareu el camí que duu a la vida: joia i festa a desdir a la vostra presència”.» «Germans, us he de parlar clar. El patriarca David va morir i va ser enterrat en un sepulcre que avui encara podem veure. Però ell, que era profeta i coneixia el jurament de Déu de fer pujar al seu tron un dels seus descendents, havia contemplat en visió profètica la resurrecció de Crist, i en parlava quan deia que “Déu no l’havia abandonat enmig dels morts ni havia deixat que es corrompés el seu cos’. Aquest Jesús, doncs, Déu l’ha ressuscitat. Tots nosaltres en som testimonis. I ara que la dreta de Déu l’ha glorificat, ha rebut del Pare l’Esperit Sant com estava promès, i l’ha donat amb profusió. Això és el que vosaltres veieu i sentiu.»

Fets 2:14, 22b-33

Salm Responsorial

R. Ensenyeu-me, Senyor, 
el camí que duu a la vida.
  

Guardeu-me, Déu meu, 
en vós trobo refugi. 
Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç.» 
Senyor, heretat meva i calze meu, 
vós m’heu triat la possessió.  R

Beneït sigui el Senyor que em dóna seny. 
Fins a les nits m’amonesta el meu cor. 

Sempre tinc present el Senyor; 
amb ell a la dreta, mai no cauré. R

El meu cor se n’alegra i faig festa tot jo, 
fins el meu cos reposa confiat: 
no abandonareu la meva vida enmig dels morts, 
ni deixareu caure a la fossa el qui us estima. R

M’ensenyareu el camí que duu a la vida: 
joia i festa a desdir a la vostra presència; 
al costat vostre, delícies per sempre.  R

Sl 15:1-2 i 5, 7-8. 9-10. 11 (R.: 11a)

Lectura de la primera carta de sant Pere
Estimats: vosaltres invoqueu com a Pare aquell que judica cadascú segons les seves obres, sense fer ditincions. Per tant, vetlleu sobre la vostra conducta durant l’estada en aquest món. Penseu que heu estat rescatats de la manera absurda de viure que havíeu heretat dels vostres pares, no pagant un preu que pot perdre valor, com serien la plata o l’or, sino amb una sang preciosa, la de Crist, sacrificat com un anyell sense tara ni defecte. Abans de crear el món, Déu havia decidit el seu destí, i ara, a la fi dels temps, l’ha manifestat per a vosaltres, els qui, per ell, heu cregut en Déu, que l’ha ressuscitat d’entre els morts i l’ha glorificat. Per això teniu posada en Déu la fe i l’esperança.

1Pe 1:17-21

Lectura de l’evangeli segons sant Lluch

Aquell mateix diumenge dos dels deixebles de Jesús se n’anaven a un poble anomenat Emaús, a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells comentant aquests incidents. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix els aconseguí i es posà a caminar amb ells, però Déu impedia que els seus ulls el reconeguessin. El els preguntà: «De què discutiu entre vosaltres tot caminant?» Ells s’aturaren amb un posat trist i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué: «De tots els forasters que hi havia aquests dies a Jerusalem, ¿ets l’únic que no saps el que hi ha passat?» Els preguntà: «Què?» Li contestaren: «El cas de Jesús de Natzaret. S’havia revelat com un profeta poderós en obres i en paraules davant Déu i el poble. Els grans sacerdots i les autoritats del nostre poble l’entregaren perquè fos condemnat a mort i crucificat. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Ara, de tot això ja fa tres dies. És cert que unes dones del nostre grup ens han esverat:han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el cos, i han vingut a dir-nos que fins i tot se’ls han aparegut uns àngels i els han assegurat que ell és viu. Alguns dels qui eren amb nosaltres han anat al sepulcre i ho han trobat tot exactament com les dones havien dit, però a ell, no l’han vist pas.» Ell els digué: «Sí que us costa d’entendre! Quins cors tan indecisos a creure tot allò que havien anunciat els profetes. No havia de patir tot això el Messies abans d’entrar en la seva glòria?» Llavors, començant pels llibres de Moisès i seguint els de tots els profetes, els exposava tots els llocs de les Escriptures que es referien a ell. Mentrestant s’acostaven al poblet on es dirigien i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells el forçaren pregant-lo: «Queda’t amb nosaltres que ja es fa tard i el dia ha començat a declinar.» Jesús entrà per quedar-se amb ells. Quan s’hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava. En aquell moment se’ls obriren els ulls i el reconegueren, però ell desaparegué. I es deien l’un a l’altre: «No és veritat que els nostres cors s’abrusaven dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?» Llavors mateix s’alçaren de taula i se’n tornaren a Jerusalem. Allà trobaren reunits els onze i tots els qui anaven amb ells, que deien: «Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó.» Ells també contaven el que els havia passat pel camí, i com l’havien reconegut quan partia el pa.

Lc 24:13-35

"El Ressuscitat recupera dos deixebles dimissionaris"

El discurs de missió de Pere als jueus és la primera proclamació eclesial de la Resurrecció de Jesús que vosaltres vau matar fent-lo clavar a la creu i Déu l’ha ressuscitat. La culpabilitat és clau per cridar al penediment i a la conversió.
Nosaltres en som testimonis. Anunciar Crist Ressuscitat vol un estil de vida que ensenyi el camí que duu a la vida.
1Pe destaca la dignitat cristiana. Invocar Déu com a Pare amb confiança no és excusa: Vetlleu sobre la vostra conducta.
L’evangeli s’estructura sobre el contrast dels dos deixebles que primer abandonen Jerusalem, no reconeixen Jesús i parlen discutint; i acaben tornant a Jerusalem, reconeixent Jesús i amb el cor abrusat.
Quines forces els han fet canviar?
• La iniciativa de Jesús —GRÀCIA— que surt a trobar-los i els pregunta de què discutiu? Descobrint que no tenen fe: per ells Jesús «fou» profeta poderós (però ja no és); ni tenen esperança: «esperàvem» (però ara ja no).
• ESCRIPTURES. Us costa d’entendre allò que anunciaven els profetes! Ens cal seguir camins garantits per trobar-nos amb Déu: no el podem trobar per camins antievangèlics.
• L’estil de CARITAT que sí mantenen. Ell va fer com si seguís més enllà; ells van insistir: «Queda’t amb nosaltres.»
• EUCARISTIA. Posat amb ells a taula, prengué el Pa. En aquell moment se’ls obriren els ulls i el reconegueren.
• COMUNITAT. Llavors se’n tornaren a Jerusalem on trobaren reunits els Onze que deien: «Realment el Senyor ha ressuscitat!»
Ahir i avui aquests són els «motors» capaços de recuperar els deixebles de Jesús, sovint temptats a dimitir.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES