.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

El dia de la Pentecosta, Pere es posà dret amb els onze, alçà la veu i digué a la gent: «Tot el poble d’Israel ha de saber sense cap dubte que aquest Jesús que vosaltres vau crucificar, Déu l’ha constituït Senyor i Messies.» En sentir això, es van penedir de tot cor, i deien a Pere i als altres apòstols: «Germans, digueu-nos què hem de fer.» Pere els va respondre: «Convertiu-vos, i que cadascun de vosaltres es faci batejar en el nom de Jesús, el Messies, per obtenir el perdó dels pecats. Així rebreu el do de l’Esperit Sant, ja que la promesa és per a vosaltres i els vostres fills, i per a tots aquells que ara són lluny, però que el Senyor, el nostre Déu, cridarà.» Pere continuava confirmant això mateix amb moltes altres paraules i els feia aquesta recomanació: «Aparteu-vos d’aquesta gent innoble.» Els qui acceptaren la predicació de Pere es feren batejar, i aquell dia s’afegiren a la comunitat unes tres mil persones.

Ac 2,14a.36-41

Salm Responsorial

R. El Senyor és el meu pastor, 
no em manca res.
   

El Senyor és el meu pastor, 
no em manca res, 
em fa descansar en prats deliciosos; 
em mena al repòs vora l’aigua, i allí em retorna. 
Em guia per camins segurs per l’amor del seu nom.  R

Ni quan passo per barrancs tenebrosos 
no tinc por de res

perquè us tinc vora meu; 
la vostra vara de pastor, 
m’asserena i em conforta. R

Davant meu pareu taula vós mateix,
i els enemics ho veuen; 
m’heu ungit el cap amb perfums, 
ompliu a vessar la meva copa. R

Oh, sí! La vostra bondat i el vostre amor 
m’acompanyen tota la vida, 
i viuré anys i més anys a la casa del Senyor.  R

Sl 22,1-3.4.5.6 (R.: 1)

Lectura de la primera carta de sant Pere
Estimats:
Si després d’obrar bé us toca sofrir, i ho suporteu amb paciència, això sí que té mèrit davant de Déu. Aquesta és la vostra vocació, ja que també Crist patí per vosaltres, i així us deixà el seu exemple perquè seguiu les seves petjades. «Ell no obrava amb violència ni tenia mai als llavis la perfídia.» Quan l’insultaven, no responia insultant; quan el turmentaven, no responia amb amenaces; sinó que confiava la seva causa a aquell que judica amb justícia. A la creu, ell «portà» en el seu cos «les nostres culpes», perquè no visquem com a pecadors, sinó com a justos. «Les seves ferides ens curaven.» Tots vosaltres «anàveu errants com un ramat que es dispersa», però ara heu tornat a aquell que és el vostre pastor i guardià.

1Pe 2,20b-25

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús parlà així: «Us ho dic amb tota veritat: el qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles: el guarda li obre la porta, i les ovelles reconeixen la seva veu; crida les que són seves, cadascuna pel seu nom, i les fa sortir. Quan té a fora totes les seves, camina al davant, i les ovelles el segueixen, perquè reconeixen la seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen, perquè no reconeixen la veu dels estranys.»
Jesús els parlà amb aquest llenguatge, però ells no entengueren què volia dir. Jesús continuà: «Us ho dic amb tota veritat: Jo sóc la porta de les ovelles. Tots els qui havien vingut abans que jo eren lladres o bandolers, però les ovelles no en feien cas. Jo sóc la porta. Els qui entrin passant per mi, se salvaran de tot perill, podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. Els lladres només vénen per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir.»

Jn 10,1-10

"Els qui entrin passant per mi, seran salvats"

El discurs de Pere té efectes: es van penedir de tot cor. Amb penediment de conversió: Digueunos què hem de fer.
Fidel a la predicació de Jesús, els respon Pere: Convertiu-vos i que cadascú es faci batejar en el nom de Jesús.
Així, reconciliats amb Déu per la incorporació baptismal a Crist, rebreu el do de l’Esperit Sant.
1Pe subratlla l’obrar el bé (traducció dinàmica de la bondat) i el sofrir.
El sofriment, seguint les petjades de Crist i viscut confiant la pròpia causa a Aquell que judica amb justícia, dóna sentit al veritable ésser cristià.
La controvèrsia amb uns fariseus motiva un discurs amb metàfores singulars com pastor, estrany, lladre, corral de les ovelles, porta i altre indret.
La connexió de «pastor i ramat» amb «corral i porta» motiva la primera part del discurs: Jo sóc la porta. Qui no entra per la porta al corral de les ovelles és un lladre o un bandoler.
El qui entra per la porta té identitat: és el pastor de les ovelles; té un dret que se li reconeix: el guarda li obre la porta.
A més les ovelles li reconeixen la veu. Són seves no per domini sinó perquè camina al davant i elles el segueixen.
Jo sóc la porta de les ovelles. Els qui entrin passant per mi, seran salvats.
Tots els qui es posen al davant de Jesús, usurpant el seu paper de ser «la porta» de la salvació per a totes les ovelles, són lladres o bandolers.
«Entrar a través de Jesús» referit als posats com a pastors del Poble de Déu, vol dir tenir-lo com a model; referit a les ovelles vol dir escoltar Crist com a l’únic que té paraules de vida eterna.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES