.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«no us deixaré orfes: tornaré a venir»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquells dies, Felip baixà a la província de Samaria, i predicava el Messies als de la regió. Unànimement la gent feia cas de Felip, després de sentir-lo i de veure els prodigis que feia: els esperits malignes sortien de molts posseïts, xisclant tant com podien, i molts invàlids o paralítics recobraven la salut. La gent d’aquella província se n’alegrà molt. Quan els apòstols, a Jerusalem, sentiren dir que Samaria havia acceptat la paraula de Déu, els enviaren Pere i Joan. Hi anaren, doncs, i pregaven per ells, perquè rebessin l’Esperit Sant, que encara no havia vingut sobre cap d’entre ells; només havien estat batejats en el nom de Jesús, el Senyor. Pere i Joan els imposaven les mans, i rebien l’Esperit Sant.

Ac 8,5-8.14-17

Salm Responsorial

R. Aclama Déu, tota la terra.    

Aclama Déu, tota la terra. 
Canteu la glòria del seu nom, 
canteu la seva fama gloriosa. 
Digueu a Déu: 
«Que en són d’admirables, les vostres obres!»  R

«Tota la terra es prosterna davant vostre 
i canta la glòria del vostre nom.» 
Veniu a contemplar les gestes de Déu.

Que n’és d’admirable el que fa amb els homes! R

Convertí el mar en terra ferma, 
passaren el riu a peu eixut. 
Ell és la nostra alegria, ell, 
que sempre governa amb el seu poder. R

Veniu, fidels de Déu, escolteu-me; 
us contaré el que ha fet per mi. 
Beneït sigui Déu: No ha refusat la meva súplica, 
ni m’ha negat el seu amor.  R

Sl 65,1-3a.4-5.6-7a.16.20 (R.: v. l)

Lectura de la primera carta de sant Pere
Estimats, reverencieu de tot cor el Crist com a Senyor. Estigueu sempre a punt per donar una resposta a tothom qui us demani la raó de l’esperança que teniu; però feu-ho serenament i amb respecte. Guardeu neta la vostra consciència; així els qui critiquen la vostra bona conducta de cristians s’hauran d’avergonyir d’haver-ne malparlat. Si és voler de Déu, val més sofrir per haver obrat bé que per haver obrat malament. També Crist morí una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir-nos a Déu. El seu cos va ser mort, però per l’Esperit va ser retornat a la vida.

1Pe 3,15-18

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El món no el pot rebre, perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo, però vosaltres sí que el coneixeu, perquè habita a casa vostra i està dins de vosaltres. No us deixaré orfes: tornaré a venir. D’aquí a poc, el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc, i vosaltres també viureu. Aquell dia sabreu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. El qui m’estima és aquell que té els meus manaments i els compleix; el meu Pare l’estimarà, i jo també l’estimaré i me li faré conèixer clarament.»
Jn 14,15-21

"Si m’estimeu, guardareu els meus manaments"

Nova etapa en l’Església primera que gira (8,5s) entorn de Felip.
Els Set diaques foren instituïts per distribuir l’ajuda als pobres; així els Dotze s’ocuparan de la pregària i el ministeri de la Paraula. Però Ac dedica el discurs més llarg a Esteve i anomena evangelitzador a Felip: dos del Set.
Els Apòstols completen l’evangelització a Samaria imposant-los les mans; i llavors reben l’Esperit Sant.
Cal reverenciar de tot cor Crist com el Senyor. Per això cal estar sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani raó de l’esperança que teniu.
Avui els canvis culturals reclamen que el cristià tingui sòlida formació teològica i bíblica per donar raó de l’esperança.
Què fàcil és dir «T’estimo!» Però Jesús digué als deixebles: Si m’estimeu, guardareu els meus manaments.
Quin avís més realista: Qui m’estima és qui compleix els meus manaments.
Degradem l’amor quan el reduïm a sentiment que avui ve i demà potser marxi sense poder-ho evitar.
Déu és amor (1Jn 4,8) i per això estima tant el món que ha donat el seu Fill únic per salvar el món (Jn 3,16s).
L’amor de Déu-Trinitat es veu quan el Fill prega el Pare que ens donarà un altre Defensor.
El nostre primer Defensor és el Pare que no va plànyer el seu propi Fill sinó que el va entregar per nosaltres (Rm 8,32). L’altre gran Defensor nostre és el Fill que va morir i ressuscitar i intercedeix per nosaltres (Rm 8,34s).
Però l’Advocat/Defensor/Paràclit nostre per excel·lència és l’Esperit Sant.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES