.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit.
Després de la passió, se’ls presentà viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els parlava del regne de Déu. Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué:
«Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant.»
Els qui es trobaven reunits li preguntaven:
«Senyor, és ara que restablireu la reialesa d’Israel?»
Ell els contestà:
«No és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra.»
Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren:
«Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.»

Ac 1,1-11

Salm Responsorial

R. Déu puja enmig d’aclamacions, 
al so dels corns puja el Senyor.
     

Aplaudiu, pobles de tot el món,
aclameu Déu amb entusiasme. 
El Senyor és l’Altíssim, 
el terrible, rei de reis a tot el món. R

Déu puja enmig d’aclamacions, 

al so dels corns puja el Senyor. 
Canteu a Déu, canteu-li,
canteu al nostre rei. R

Que és rei de tot el món, 
canteu a Déu un himne. 
Déu regna sobre les nacions, 
Déu seu al tron sagrat. R

Sl 46,2-3.6-7.8.9 (R.: 6)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell; li demano també que il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l’heretat que ell us dóna entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en vosaltres, els creients, vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb què obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el féu seure a la seva dreta dalt el cel, per damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es poden donar en el nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat sota els seus peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement, ell que té en totes les coses la seva plenitud.

Ef 1,17-23

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l es prosternaren.
Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.»
Mt 28,16-20

"Aneu a convertir tots els pobles"

Tot i la pregunta decebedora (restablireu ara la reialesa d’Israel?), confirma Jesús els deixebles en la missió: Rebreu una força —l’Esperit Sant— que us farà testimonis meus fins als límits més llunyans de la terra.
L’Ascensió és pont entre la Resurrecció de Jesús i Pentecosta, formant totes tres una unitat. L’ambienta ció cosmològica no ens ha de distreure: culminat el Ministeri del Fill de Déu a la terra, començarà el servei de l’Església.
La carta als Efesis és exposició didàctica de la fe cristiana. El tema central és el Misteri/Projecte de Déu, preparat des de l’eternitat, amagat durant segles, realitzat per Jesucrist, revelat a l’Apòstol i desenvolupat en l’Església.
L’himne de benedicció i lloança al Pare (1,3s) acaba presentant Crist com a Cap de l’Església, el seu cos. La perspectiva total mostra l’Esglé- sia com l’àmbit on es realitza el senyoriu de qui omple totes les coses de si mateix.
Els onze deixebles se n’anaren a Galilea complint l’encàrrec del Ressuscitat a les dones per dir-ho als deixebles: Ha ressuscitat i va davant vostre a Galilea. Allà el veureu.
Galilea, lloc de l’ensenyament, esdevé símbol del missatge de Jesús. Anar a Galilea vol dir viure segons els criteris de l’Evangeli predicat a Galilea.
M’ha estat donat tot poder: no per estalviar així l’esforç dels deixebles.
Aneu a convertir tots els pobles: amb la força del sagrament (bategeu-los); i el guiatge d’una catequesi testimoniada (ensenyeu a guardar el que us he manat).
Garantia? Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES