.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«Déu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre de l'Èxode

En aquells dies, Moisès es llevà a la matinada i pujà a la muntanya del Sinaí, tal com el Senyor li havia manat. Portava a les mans les dues tauletes de pedra.
El Senyor baixà enmig del núvol i proclamà el seu nom. Moisès s’estigué allà amb ell. Llavors el Senyor passà davant d’ell tot cridant: «Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor.» Moisès es prosternà tot seguit, l’adorà amb el front fins a terra, i digué: «Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, vingueu vós mateix a acompanyar-nos. És veritat que és un poble rebel al jou, però vós ens perdonareu les culpes i els pecats, i fareu de nosaltres la vostra heretat.»

Ex 34,4b-6.8-9

Salm Responsorial

R. Glòria i lloança per sempre.      

Sou beneït, Senyor, 
Déu dels nostres pares.  R

És beneït el vostre sant nom. R

Sou beneït al vostre temple sant.  R

Sou beneït assegut al vostre soli reial.  R

Sou beneït a la carrossa de querubins, 
quan penetreu amb la mirada els oceans. R

Sou beneït al firmament del cel. R

Sl 103,1ab i 24ac.29bc-30.31.34 (R.: 30)

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, estigueu contents, refermeu-vos, animeu-vos, viviu en pau i ben avinguts, i el Déu de l’amor i de la pau serà amb vosaltres. Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de pau. Us saluda tot el poble sant.
Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, l’amor de Déu i el do de l’Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.

2Co 13,11-13

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

Déu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna.
Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui creuen en ell, no seran condemnats. Els qui no creuen, ja han estat condemnats, per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu.
Jn 3,16-18

"El nostre Déu és únic i trinitari"

Cal llarg tracte de proximitat amb una persona per conèixer-la bé. Conèixer Déu vol també proximitat al seu camí i escolta de la seva Paraula.
La Història de Salvació és l’experiència vital d’un poble que va coneixent cada cop millor el Déu que és amb ells.
La història del vedell d’or els fa conèixer Déu compassiu i benigne, ric en l’amor, que els proposa renovar l’Aliança.
Pau, ofès per alguns de Corint, els escriu una carta que primer els disgustà i els portà després al penediment nascut d’aquell disgust (2Co 7,8). Ara els exhorta a refermar-se vivint en pau i ben avinguts. Només llavors el Déu de l’amor i de la pau serà amb vosaltres.
En el diàleg amb Nicodem proclama Jesús la novetat radical del cristià: un veritable néixer de nou i de dalt. Per a ser de Crist no n’hi ha prou amb retocs afegits a la bona voluntat humana.
El punt de partença és que Déu estima tant el món que donà el seu Fill únic: do que, per a ser efectiu, cal ser assumit amb la lliure opció de la fe.
L’amor del Pare-Déu mostra el seu cim en l’amor del Fill: ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus estimats (Jn 15,13). Per això també el fruit per excel·lència de l’Esperit és l’amor (Ga 5,22).
La finalitat s’expressa de dues maneres: per salvar el món; i que no es perdi cap dels qui creuen en Ell sinó que tinguin vida eterna. Vida ja des d’ara!
L’abast universal del projecte de Déu es nota en l’ús de la paraula món. L’amor de Jesús als seus (subratllat de la 2a part de Jn) han de poder-lo tastar els qui ara com ara no el coneixen.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES