.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«on n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc enmig d’ells»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura de la profecia d’Ezequiel 

El Senyor em digué: «Fill d’home, t’he fet sentinella perquè vetllis sobre el poble d’Israel. Quan sentis dels meus llavis una paraula, els has d’advertir de part meva. Si jo amenaço el pecador amb la mort i tu no li dius res i no l’adverteixes que s’aparti del camí del mal, ell morirà per culpa seva, però jo et faré responsable de la seva sang. Ara, si tu l’havies advertit que s’apartés del mal camí i es convertís, però no s’ha convertit, ell morirà per culpa seva, i tu hauràs salvat la teva vida.»

Ez 33,7-9

Salm Responsorial

R. Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: 
«No enduriu els vostres cors.»

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, 
aclamem la Roca que ens salva; 
presentem-nos davant seu a lloar-lo, 
aclamem-lo amb els nostres cants. R

Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, 

agenollem-nos davant del Senyor, que ens ha creat; 
ell és el nostre Déu i nosaltres som el poble que ell pastura, 
el ramat que ell mateix guia.  R

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: 
«No enduriu els vostres cors com a Meribà, 
com el dia de Massà, en el desert, 
quan van posar-me a prova els vostres pares, 
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres.» R

Sl 94,1-2,6.7,8.9 (R.: 8)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, no quedeu a deure res a ningú. L’únic deute vostre ha de ser el d’estimar-vos els uns als altres. Qui estima els altres, ha complert la Llei. No cometre adulteri, no matar, no robar, no desitjar allò que és d’un altre, i qualsevol altre manament, es troba en aquestes paraules: Estima els altres com a tu mateix. Qui estima no fa cap mal als altres. Estimar és tota la Llei.

Rm 13,8-10

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús digué als deixebles: «Si el teu germà peca, vés a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols. Si te’n fa cas, t’hauràs guanyat el germà. Si no te’n fa cas, crida’n un altre o dos més, perquè la causa sigui judicada per la paraula de dos o tres testimonis. Si tampoc no feia cas d’ells, parla’n a la comunitat reunida. Si ni tan sols de la comunitat no volia fer cas, considera’l com si fos un pagà o un publicà. Us ho dic amb tota veritat: Tot allò que lligareu a la terra, quedarà lligat al cel, i tot allò que deslligareu a la terra, quedarà deslligat al cel. »Us asseguro també que si dos de vosaltres aquí a la terra s’avenen a demanar alguna cosa, el meu Pare del cel els la concedirà, perquè on n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc enmig d’ells.»

Mt 18,15-20

"Si el teu germà peca, parleu-ne vosaltres dos sols"

Entre els deportats a Babilònica hi ha un jove profeta: Ezequiel. Els cp. 33-39 són oracles de salvació amb missatge d’esperança per als deportats.
Fill d’home, t’he fet sentinella perquè vetllis sobre Israel. El profeta com a sentinella ha d’avisar dels perills que amenacen al Poble, tant en conjunt (v. 2s) com en particular (v. 7s).
La correcció fraterna és deure inherent al ministeri profètic. Si no adverteixes el pecador perquè s’aparti del camí del mal, et faré responsable.
Rm 13,8s recapitula totes les exigències de Déu en l’amor: No quedeu a deure res a ningú si no és l’amor que us deveu els uns als altres. Aquesta unificació té llarga tradició bíblica: el judaisme tardà ja mirava el manament de l’amor com el principi-resum de la Torà-Llei.
Sant Pau exclou la Llei com a camí de salvació, però l’accepta com a expressió pedagògica de la voluntat de Déu dins un procés que culmina en Crist (Hb 1,1).
En perícopa exclusiva de Mt, planteja Jesús què cal fer si el teu germà peca.
Mt 18 ve presidit pel criteri del fratern recolzament als petits que creuen, dels quals el vostre Pare del cel no vol que es perdi ni un de sol.
Si el teu germà peca, ves a trobar-lo i parleu-ne vosaltres dos sols: així si te’n fa cas, t’hauràs guanyat el germà. Pels rabins, guanyar un germà indica la seva conversió obtinguda en la missió.
Més que norma jurídica és camí amb bona pedagogia per aconseguir de debò la conversió del germà pecador, que mai s’assolirà publicant les seves mancances.
Només la Comunitat reunida és ambient propici per a la correcció fraterna.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES