.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«els darrers passaran a primers, i els primers, a darrers»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar; invoqueu-lo, ara que és a prop. Que els injustos abandonin els seus camins, i els homes malèfics, els seus propòsits; que es converteixin al Senyor i s’apiadarà d’ells, que tornin al nostre Déu, tan generós a perdonar. Perquè els meus pensaments no són els vostres, i els vostres camins no són els meus, diu l’oracle del Senyor. Els meus camins i els meus pensaments estan per damunt dels vostres tant com la distància del cel a la terra.

Is 55,6-9

Salm Responsorial

R. El Senyor és a prop dels qui l’invoquen. 

Us beneiré, Déu meu, dia rere dia,
lloaré per sempre el vostre nom.
El Senyor és gran. 
No us canseu de lloar-lo,
que la seva grandesa no té límits. R

El Senyor és compassiu i benigne,

lent per al càstig, gran en l’amor.
El Senyor és bo per a tothom, 
estima entranyablement tot el que ell ha creat. R

Són camins de bondat els del Senyor, 
les seves obres són obres d’amor. 
El Senyor és a prop dels qui l’invoquen, 
dels qui l’invoquen amb sinceritat. R

Sl 144,2-3.8-9.17-18 (R.: 18a)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips

Germans, cap de nosaltres no viu ni mor per a ell mateix: mentre vivim, vivim per al Senyor, i quan morim, morim per al Senyor. Per això, tant si vivim com si morim, som del Senyor, ja que, si Crist va morir i va tornar a la vida, va ser justament perquè havia de ser sobirà de morts i de vius.

Fl 1,20c-24,27a

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola: «Amb el Regne del cel passa com amb un propietari que sortí de bon matí a llogar treballadors per a la seva vinya: va fer tractes per un jornal, i els envià a la seva tasca. Sortí altra vegada a mig matí, en trobà d’altres a la plaça sense feina i els digué: Aneu també vosaltres a la meva vinya; us pagaré el que sigui just. I ells hi van anar. Pels volts de migdia i a mitja tarda, tornà a sortir i va fer el mateix. Una hora abans de pondre’s el sol encara en trobà d’altres i els digué: Què feu aquí tot el dia desvagats? Ells li contesten: És que ningú no ens ha llogat! Els diu: Aneu també vosaltres a la meva vinya. Al capvespre, l’amo de la vinya digué a l’encarregat: Crida els treballadors i paga’ls el jornal. Comença pels qui han vingut més tard i acaba pels primers. Vingueren, per tant, els qui feia una hora que treballaven, i cobraren el jornal sencer. Quan tocava als primers, es pensaren que cobrarien més, però van cobrar el mateix jornal. En veure això, rondinaven i deien al propietari: Aquests darrers han treballat només una hora i els pagues igual que a nosaltres, que hem hagut de suportar tot el pes de la jornada i la calor. Ell va respondre a un d’aquests: Company, quin mal t’he fet? No havíem fet tractes per un jornal? Doncs pren el que et toca i vés-te’n. A aquest darrer jo li vull donar igual que a tu. Que no puc fer el que vull a casa meva? Tens enveja perquè jo sóc generós? »Així els darrers passaran a primers, i els primers, a darrers.»

Mt 20,1-16a

"Treballar a la vinya del Senyor és regal que Déu ofereix a tots els seus fills"

El 2n-Isaïes (Is 40-55) vol exhortar a l’esperança un Poble que viu desterrat. El «camí del desert» portarà novament el Poble elegit a la Terra Promesa.
Aprofiteu l’ocasió: Cerqueu el Senyor ara que es deixa trobar. Com? Que els injustos abandonin els seus camins; i els homes malè fics, els seus propòsits.
El canvi ètic neix d’un canvi mental: Els meus pensaments no són els vostres, diu el Senyor. Per això l’escolta orant de la paraula de Déu ens ha de modelar el pensament per fer-lo com el seu.
Des de la presó Pau informa els seus fills de Filips de la seva situació personal.
D’una banda el meu desig és morir per estar ja amb Crist, cosa molt millor; d’altra banda, pensant en vosaltres, veig més necessari que continuï vivint.
Davant això Pau no sap què escollir però té ben clar que per a mi viure és Crist.
La paràbola dels treballadors de la vinya destaca l’interès del propietari a llogar treballadors per a la seva vinya. Surt de bon matí, a mig matí, a migdia, a mitja tarda i una hora abans de pondre’s el sol; dient-los: Aneu també vosaltres a treballar a la vinya.
Per a donar els fruits esperats, la vinya ha de ser conreada. És responsabilitat de l’Amo i Pare incorporar els seus fills a la vinya «de veritat i de vida; de santedat i de gràcia; de justícia, d’amor i de pau».
El Pare de tots ens capacita en el Fill amb els dons de l’Esperit: així el treball a la vinya serà segons el seu projecte.
Ser fill conscient és assumir com un do la crida a treballar en la vinya; vol dir també fer-ho amb goig animant els ara com ara desvagats a incorporar-s’hi.
Bon projecte per al curs que comença!

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES