.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l’hora»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre de la Saviesa

La saviesa és resplendent i no s’apaga mai. Els qui l’estimen, arriben fàcilment a contemplar-la, la troben tots els qui la cerquen: ella mateixa es fa conèixer als qui la desitgen. Si algú matinejava per sortir a buscar-la, no s’hi haurà de cansar: la trobarà asseguda a les portes de casa. Pensar-hi sempre ja és tenir l’enteniment madur, i si, per trobar-la, hi ha qui passa nits en vetlla, aviat perd el desfici, perquè ella ronda sempre buscant els qui se la mereixen; generosament se’ls apareix pels camins i els surt al pas en tot el que es proposen.

Sa 6,12-16

Salm Responsorial

R. Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu meu.

Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco. 
Tot jo tinc set de vós, per vós es desviu el meu cor, 
com terra eixuta sense una gota d’aigua. R

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L’amor que em teniu val més que la vida; 
per això els meus llavis us lloaran. R

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom. 
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis. R

Quan des del llit us recordo, 
passo les nits pensant en vós, 
perquè vós m’heu ajudat, 
i sóc feliç sota les vostres ales. R

Sl 62,2.3-4.5.6.7-8 (R.: 2b)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica

Germans, no podeu desconèixer què serà dels difunts: no voldríem pas que us entristíssiu, com ho fan els altres, que no tenen esperança. Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, creiem també que Déu s’endurà amb Jesús els qui han mort en ell. D’acord amb la paraula del Senyor us diem que nosaltres, si encara quedàvem amb vida quan arribarà el Senyor, no serem primers que els qui hauran mort, perquè, a un senyal de comandament, al crit d’un arcàngel, al toc de corn de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel, i els qui han mort en Crist ressuscitaran primer; llavors els qui d’entre nosaltres quedem en vida serem enduts juntament amb ells pels aires, en els núvols, per sortir a rebre el Senyor, i així estarem amb ell per sempre. Consoleuvos, doncs, els uns als altres amb aquestes paraules.

1Te 4,13-18

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola: «Passarà amb el Regne del cel com amb deu noies, que sortiren amb torxes a rebre l’espòs. N’hi havia cinc de prudents, i les altres cinc eren desassenyades. Les desassenyades no s’emportaren oli per a les torxes, però cadascuna de les prudents se’n proveí d’una ampolla. Com que el nuvi trigava, els vingué son, i totes s’adormiren. Ja era mitjanit quan se sentí cridar: L’espòs és aquí. Sortiu a rebre’l. Aquelles noies es despertaren i començaren totes a preparar les torxes. Les que no tenien oli digueren a les altres: Doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes no s’encenen. Però les prudents els respongueren: Potser no n’hi hauria prou per a totes; val més que aneu a comprar-ne. Mentre hi eren, arribà el nuvi, i les que estaven a punt entraren amb ell a la festa. I la porta quedà tancada. Finalment arribaren també les altres, i deien des de fora: Senyor, Senyor, obriu-nos. Però ell els respongué: Us dic amb tota veritat que no us conec. »Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l’hora.»

Mt 25,1-13

"La saviesa la troben els qui la cerquen"

Al llibre de la Saviesa de Salomó els recursos de la cultura grega són només instrument per presentar millor la fe del Poble d’Abraham.
La sinagoga del temps de Jesús en reconeixia la seva inspiració divina i per això l’Església naixent l’acceptà com a Paraula de Déu.
La 2a part del llibre (6-9) és un gran elogi de la Saviesa exhortant a cercarla i notant que ella mateixa es fa conèixer als qui la desitgen.
El qui matineja per sortir a buscar la Saviesa divina no s’hi haurà de cansar: la trobarà asseguda a les portes de casa.
Al món grec molt pocs assolien saviesa.
Pau apuntava (3,10) el que encara falta a la vostra fe. La mort dels primers cristians els ha trasbalsat, sobretot perquè llur fe se centra en la imminent vinguda definitiva del Senyor (1,10).
També ells poden morir abans que vingui el Senyor per endur-se’ns amb Ell!
L’Apòstol vol animar-los: Consoleuvos amb aquestes paraules. Quines?
Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, creiem també que Déu s’endurà amb Ell els qui han mort en Jesús.
El punt de partença i fonament per creure això és la indefectible comunió del cristià amb Crist.
Per la fe i el baptisme el cristià és realment un mateix cos amb Crist. Si el cap —Crist— passa de la mort a la Vida en plenitud, aquest mateix és el destí dels membres del seu cos.
Si cada paràbola il·lustra un aspecte de la veritat sencera, la d’avui ensenya l’error de confiar que un l’altre supleixi la meva manca de seny.
Aquelles noies volien totes sortir amb torxes a rebre l’espòs: sense diferència en el desig.
Però les desassenyades no s’emportaren oli per a les torxes, mentre que cadascuna de les prudents se’n proveí d’una ampolla.
Som imprudents si oblidem proveir-nos de tot allò que ens farà possible créixer en la fidelitat a Crist i al seu Evangeli per camins de germanor.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES