.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«serà gran i l’anomenaran Fill-de-l’Altíssim»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del segon llibre de Samuel

Quan el rei David s’hagué traslladat al seu palau, després que el Senyor l’hagué deixat en pau de tots els enemics que tenia al voltant, digué al profeta Natan: «Mira, jo visc en un palau de cedre, mentre l’arca de Déu està en un envelat.» Natan digué al rei: «Vés, fes tot el que es proposi el teu cor; tens amb tu el Senyor.» Però aquella nit Natan rebé aquesta paraula del Senyor: «Vés, digues a David, el meu servent: Això diu el Senyor: Tu m’has de fer un casal per a residir-hi? Jo t’he pres del clos del ramat, de guardar les ovelles i les cabres, per fer-te cap del meu poble Israel. He estat amb tu en totes les campanyes que has emprès, he derrotat els teus enemics i t’he donat una anomenada com la dels més famosos de la terra. »He destinat un lloc per al meu poble Israel, l’hi he plantat perquè hi visqui sense por, i no l’oprimiran més els perversos com ho havien fet abans, durant el temps en què vaig enviar jutges per governar Israel, el meu poble. A tu, et deixaré en pau de tots els teus enemics. I ara el Senyor t’anuncia que et farà un casal. Quan t’arribarà l’hora de reposar amb els teus pares et donaré per successor un descendent, sortit de les teves entranyes, i consolidaré el seu regne. Jo li seré pare, i ell serà per a mi un fill. »El teu casal, la teva dinastia, es perpetuarà davant meu, el teu tron es mantindrà per sempre.»

2Sa 7,1-5.8b-11.16

Salm Responsorial

R. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors. 

Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors, 
d’una generació a l’altra anunciaré la vostra fidelitat. 
Vós heu dit: «El meu favor és indestructible, 
mantinc la fidelitat en el cel.»  R

He fet aliança amb els meus elegits,

jurant a David el meu servent: 
«T’he creat per sempre una dinastia, 
mantindré per tots els segles el teu tron.» R

Ell em dirà: «Sou el meu pare, 
el meu Déu i la roca que em salva.» 
Mantindré per sempre el meu amor, 
la meva aliança amb ell serà perpètua. R

Sl 88,2-3.4-5.27.29 (R.: 2a)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma

Germans: Glòria a aquell qui té el poder de confirmar-vos en la bona nova que us anuncio, en allò que proclamem de Jesucrist, que és la revelació del pla de Déu, amagat en el silenci dels segles, però que ara ha sortit a la llum, per la decisió del Déu etern, d’acord amb els escrits profètics, i ha estat posat a l’abast de tots els pobles perquè siguin obedients a la fe. Déu és l’únic ple de saviesa. Glòria a ell eternament per Jesucrist. Amén.

Rm 16,25-27

Lectura de l’evangeli segons sant Lluch

En aquell temps, Déu envià l’àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, per dur un missatge a una noia, promesa amb un descendent de David, que es deia Josep, i el nom de la noia era Maria. L’àngel entrà a casa d’ella i li digué: «Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.» Ella es torbà en sentir aquestes paraules, i pensava per què la saludava així. Però l’àngel li digué: «No tinguis por, Maria; Déu t’ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran Fill-de-l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare, serà rei del poble d’Israel per sempre, i el seu regnat no tindrà fi.» Maria preguntà a l’àngel: «Com pot ser, això, si jo no tinc marit?» L’àngel li respongué: «L’Esperit Sant vindrà sobre teu, i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit sant que naixerà l’anomenaran Fill de Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat; ella que era tinguda per estèril ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible.» Maria va respondre: «Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.» I l’àngel es va retirar.

Lc 1,26-38

"Preparant el Nadal amb Maria de Natzaret"

El designi de Déu sovint trenca els esquemes humans: és el cas del rei David. Quan el rei s’hagué traslladat al seu palau, amb plena lògica humana va pensar: Jo visc en un palau de cedre mentre l’Arca de Déu està en un envelat.
El profeta, sense consultar Déu, li diu: Fes tot el que es proposi el teu cor; tens amb tu el Senyor.
Llavors el Senyor li dona a Natan un encàrrec per a David: Tu m’has de fer un casal per residir-hi? Ben al contrari: El Senyor et farà un casal. Et donaré per successor un descendent, sortit de les teves entranyes. Jo li seré pare, i ell serà per a mi un fill.
Aquest fill descendent de David mostrarà a Bet-Lehem, Natzaret i Jerusalem, que Déu té un altre sentit de la dignitat.
La carta als Romans —carta magna de Pau— té la seva cloenda quan, havent dit que la seva glòria és el servei de Crist, nostre Senyor (15,18), fa llargues recomanacions i salutacions finals per acabar amb aquesta doxologia final: Glòria a Aquell qui té el poder de confirmar-vos en la Bona Nova que us anuncio de Jesucrist i que és la Revelació del pla de Déu.
Amb l’esperança i compromís apostòlic que de debò sigui posat a l’abast de tots els pobles.
Els anomenats «evangelis de la infància» narren els orígens de Jesús contemplats a la llum de l’experièn cia pasqual dels seus deixebles. Amb la fe en Crist, viu i operant en la Comunitat post-pasqual, van anar descobrint la identitat humana i divina de Jesucrist en la qual Maria de Natzaret va tenir un paper decisiu.
Endinsar-nos en el misteri de l’Anunciació és entrar en el Misteri de l’Encarnació de Déu.
Per a aquest Projecte Salvador ha volgut Déu comptar amb la lliure col·la - boració d’una noia que li donarà el seu «sí» més absolut. Un «sí» que és molt més un «sí» al Projectista —Déu— que no pas un «sí» a un projecte concret que de fet l’àngel Gabriel no li explica.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES