.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«mireu l’anyell de Déu»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del primer llibre de Samuel

En aquell temps Samuel, que encara era un noi, dormia en el santuari del Senyor, on hi havia l’arca de Déu. El Senyor el cridà, i Samuel respongué: «Aquí em teniu.» Corregué cap a Elí i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Elí replicà: «No t’he cridat pas. Vés-te’n a dormir.» I el noi se n’anà a dormir. El Senyor el tornà a cridar, i Samuel s’aixecà, anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Elí replicà: «Fill meu, no t’he cridat pas. Torna-te’n a dormir.» Samuel encara no sabia reconèixer el Senyor, la paraula del Senyor encara no se li havia revelat. Per tercera vegada el Senyor cridà Samuel, i ell s’aixecà, anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Llavors Elí comprengué que era el Senyor qui cridava el noi, i digué a Samuel: «Vés a dormir i, si et torna a cridar, digues-li: “Parleu, Senyor, que el vostre servent us escolta.”» El Senyor es presentà i el cridà com les altres vegades: «Samuel, Samuel.» Ell li respongué: «Parleu, que el vostre servent us escolta.» Samuel es va fer gran. El Senyor l’afavoria sempre i no deixà de complir mai cap de les seves profecies.

1Sm 3,3b-10.19

Salm Responsorial

R. Jo us dic: «Déu meu, vull fer la vostra voluntat.» 

Tenia posada l’esperança en el Senyor i ell, 
inclinant-se cap a mi, 
ha inspirat als meus llavis un càntic nou, 
un himne de lloança al nostre Déu. R

Però vós no voleu oblacions ni sacrificis, i
m’heu parlat a cau d’orella; 
no exigiu l’holocaust ni l’expiació. R

Per això us dic: «Aquí em teniu:
Com està escrit de mi en el llibre, 
Déu meu, vull fer la vostra voluntat, 
guardo la vostra llei al fons del cor.» R

Anuncio amb goig la salvació 
davant del poble en dia de gran festa,
no puc deixar d’anunciar-la;
ho sabeu prou, Senyor. R

Sl 39,2.4ab.7.8-9.10 (R. 8a i 9a)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint

Germans, el cos no és per a fornicar, sinó per al Senyor, i el Senyor, per al cos. I Déu, que ressuscità el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb el seu poder. ¿No sabeu que els vostres cossos són membres de Crist? El qui s’uneix al Senyor forma amb ell un sol esperit. Fugiu de la fornicació. Els altres pecats que l’home comet són exteriors als seu cos, però el fornicador peca contra el seu propi cos. ¿No sabeu que els vostres cossos són el santuari de l’Esperit Sant que heu rebut de Déu i que resideix en vosaltres? No sabeu que no sou vostres? Déu us ha adquirit a un preu molt alt: glorifiqueu-lo en el vostre cos.

1Co 6,13c-15a.17-20

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps Joan estava amb dos dels seus deixebles i, fixant-se en Jesús que passava, digué: «Mireu l’anyell de Déu.» Quan els dos deixebles van sentir que Joan deia això, van seguir Jesús. Ell es girà i, en veure que el seguien, els preguntà: «Què voleu?» Ells li digueren: «Rabí», que vol dir ‘mestre’, «on us allotgeu?» Jesús els respon: «Veniu i ho veureu.» Ells hi anaren, veieren on s’allotjava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren vora les quatre de la tarda. Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havia seguit Jesús, era Andreu, el germà de Simó Pere. El primer amb qui Andreu es trobà fou el seu germà Simó, i li digué: «Hem trobat el Messies», que vol dir ‘l’Ungit’. I l’acompanyà on era Jesús. Jesús se’l mirà i li digué: «Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Quefes, que vol dir Pedra.»

Jn 1,35-42

"Parleu, Senyor! El vostre servent us escolta"

Per créixer com a persona tothom necessita l’ajut d’algú que l’acompanyi i l’orienti. Samuel, encara un noi, sent una veu i respon: Aquí em teniu. L’inexpert noi pensa que és el sacerdot qui el crida i per això corre cap a Elí.
Samuel encara no sabia reconèixer el Senyor. El noi necessita un guia expert. Vés a dormir i, si et torna a cridar, digues: «Parleu, Senyor; el vostre servent us escolta.»
Amb l’ajut de Déu i ben aconsellat pel sacerdot, Samuel es va fer gran. El Senyor l’afavoria i no deixà de complir mai cap de les seves profecies.
Els corintis pretenen basar el llibertinatge sexual en principis com «tot m’és permès» (v. 13a).
A la llibertat egoista Pau contraposa la llibertat constructora de creixement eclesial. Tot m’és permès, però no tot convé; ni m’he de deixar dominar per res (1Co 10,23). El criteri clau és la conveniència de la Comunitat.
Per a l’antropologia bíblica el cos no és aliè a la relació amb Déu. Si Crist s’ha lliurat en cos i ànima per a salvar-nos, nosaltres hem de fer el mateix per Ell. El cos és per al Senyor (3, 22b).
Joan estructura l’Evangeli sobre la base del testimoniatge. Així Jesús, Fill de Déu fet home, és el testimoni de Déu a qui ningú no ha vist mai, però el Fill Unigènit ens el fa conèixer.
El Baptista és el primer testimoni de Jesús. Fixant-se en Jesús que passava, Joan digué a dos deixebles seus: «Mireu l’Anyell de Déu.»
L’expressió «Anyell de Déu» té rerefons bíblic: a) el Servent sofrent d’Is 52-53 com anyell portat a matar; b) l’Anyell vencedor d’Ap 7,14; c) l’Anyell pasqual immolat que és Crist 1Co 5,7.
Aquells dos deixebles del Baptista van seguir Jesús abans de conèixer- lo ni poder-lo estimar. Quan pregunten a Jesús quina és la seva vida, Ell respon: Veniu i ho veureu. Llavors ells hi anaren, ho veieren i es quedaren amb Ell. Després Andreu, un d’ells, acompanyà el seu germà Pere on era Jesús.
També avui per donar a conèixer Jesucrist, a més de la gràcia, cal el testimoniatge creient.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES