.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre del Gènesi 

En aquells dies, Déu, per posar a prova Abraham, el cridà: «Abraham.» Ell respongué: «Aquí em teniu.» Déu li digué: «Pren, si et plau, Isahac, el teu fill únic, que tant estimes, vés-te’n al país de Morià, i allà, dalt de la muntanya que jo t’indicaré, sacrifica’l en holocaust.» Arribats a l’indret que Déu havia indicat a Abraham, hi aixecà l’altar i apilà la llenya. Llavors agafà el ganivet per degollar el seu fill. Però l’àngel del Senyor el cridà des del cel: «Abraham, Abraham.» Ell li respongué: «Aquí em teniu.» L’àngel li digué: «Deixa estar el noi, no li facis res. Ja veig que reverencies Déu, tu que no m’has refusat el teu fill únic.» Llavors Abraham alçà els ulls i veié un moltó agafat per les banyes en una bardissa. Hi anà, el prengué i el sacrificà en holocaust en lloc del seu fill. L’àngel del Senyor tornà a cridar Abraham des del cel i li digué: «Escolta l’oracle del Senyor: “Ja que has fet això de no refusar-me el teu fill únic, juro per mi mateix que t’ompliré de benediccions i faré que la teva descendència sigui tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans de sorra de les platges de la mar; els teus descendents heretaran les ciutats dels seus enemics, i tots els nadius del país, per beneir-se, es valdran de la teva descendència, perquè has obeït el que jo t’havia manat”.»

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18

Salm Responsorial

R. Continuaré caminant entre els qui viuen a la presència del Senyor.  

Crec amb tot el cor, tot i que deia: 
«Que en sóc, de dissortat», 
al Senyor li doldria la mort dels qui l’estimen.  R

Ah, Senyor, sóc el vostre servent, 
ho sóc des del dia que vaig néixer. 

Vós em trencàreu les cadenes.
Us oferiré una víctima d’acció de gràcies, 
invocant el vostre nom. R

Compliré les meves prometences, 
ho faré davant del poble, 
als atris de la casa del Senyor, 
al teu bell mig, Jerusalem. R

Sl 115,10.15.16-17.18-19 (R.: 114,9)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma

Germans, si tenim Déu a favor nostre, qui tindrem en contra? Ell, que va entregar el seu propi Fill per tots nosaltres i no el va plànyer, com no estarà disposat a donar-nos-ho tot, juntament amb el seu Fill? Qui es presentarà per acusar els elegits de Déu? És Déu qui els declara innocents. Qui gosarà condemnar-los? Jesucrist, el qui va morir, més encara, el qui va ressuscitar, és el qui està a la dreta de Déu intercedint per nosaltres.

Rm 8,31b-34

Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, els dugué tots sols dalt d’una muntanya alta i es transfigurà davant d’ells: els seus vestits es tornaren fulgurants, i eren tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Se’ls aparegué Elies amb Moisès, i conversaven amb Jesús. Llavors Pere diu a Jesús: «Rabí, que n’estem de bé aquí dalt! Hi farem tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.» No sabia pas què dir, d’esglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els cobria, i del núvol estant va sortir una veu: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo.» Immediatament, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb ells. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no referissin a ningú allò que havien vist, fins després que el Fill de l’home hagués ressuscitat d’entre els morts. Ells retingueren aquestes paraules i discutien entre ells què volia dir això de «ressuscitar d’entre els morts».

Mc 9,2-10

"L’experiència del Tabor és per a arribar al Gòlgota"

El text bíblic original no hi ha títols de secció sinó que l’inici del relat dona la clau de lectura. Déu per posar a prova Abraham. Què vol Déu? Posar a prova el qui crida a ser model de fe. De cap manera vol Déu que Abraham sacrifiqui el seu fill.
Per què, doncs, li dona l’encàrrec?
Perquè no pot ser bon model de fe total en Déu si les circumstàncies li ho posen tot fàcil.
La prova de Gn 22 culmina l’itinerari espiritual d’Abraham. Se’n fia de totalment Déu renunciant al passat (Surt de casa teva, de la teva terra. Gn 12,1) i també al futur (sacrifica el teu fill únic).
Com a cloenda a la 2a secció de la 1a part de Rm, Pau esclata amb un cant de confiança estructurat sobre dues preguntes retòriques: Si tenim Déu a favor nostre, qui tindrem en contra? (v. 31s); Qui ens separarà de l’amor de Crist? (v. 35s).
La posició de Déu a favor nostre l’hem vista ja: Déu no va plànyer el seu propi Fill sinó que el va entregar per nosaltres (8,28). La mort de Crist per nosaltres és la prova suprema de l’amor oblatiu del Pare.
Per això és impensable que Crist dicti sentència de condemna contra aquells pels qui va morir i va ressuscitar; i ara està intercedint per nosaltres.
A la Transfiguració Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, els tres més destacats opositors al Camí de Creu anunciat, els dugué dalt una muntanya alta (prop de Déu) i es transfigurà davant d’ells.
La condició divina de Jesús, amagada pel Misteri de l’Encarnació, es fa perceptible per uns instants; el seu aspecte és descrit amb llenguatge apocalíptic (cara resplendent com el sol...).
L’anticipació de l’estat gloriós del Ressuscitat no és cap glòria que defuig la Creu. Per això fracassa la proposta de Pere «Que n’estem de bé aquí dalt! Hi faré tres cabanes...».
L’eix central del relat és a la veu del núvol quan el Pare declara: Aquest és el meu Fill, el meu Estimat, tot convidant els seus deixebles de sempre: «Escolteu-lo!» és a dir, feu-li cas.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES