.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per la Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell.
Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressuscità el tercer dia, i concedí que s’aparegués, no a tot el poble, sinó a uns testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després que ell hagué ressuscitat d’entre els morts.
Ell ens ordenà que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts.
Tots els profetes donen testimoni a favor seu anunciant que tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.»

Ac 10,34a.37-43

Salm Responsorial

R. Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-nos i celebrem-lo. 

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, 
perdura eternament el seu amor. 
Que respongui la casa d’Israel: 
perdura eternament el seu amor.  R

La dreta del Senyor fa proeses

la dreta del Senyor em glorifica. 
No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor. R

La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l’edifici. 
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se’n meravellen. R

Sl 117,1-2.6ab-17.22-23 (R.: 24)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria. 

Col 3,1-4

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat.» Llavors Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrere d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts. 

Jn 20,1-9

"Creure en Crist ressuscitat és viure ja els valors de dalt"

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i celebrem-ho!
El discurs de Pere a casa de Corneli és perfecta síntesi de la predicació apostòlica. Déu el ressuscità el tercer dia i concedí que s’aparegués no a tot el poble sinó a uns testimonis que des d’abans Déu havia escollit.
Per què no a tothom? Jerusalem era plena de gent que l’havien escridassat: «Crucifica’l!», o l’havien sentit cridar: «Déu meu, per què m’has abandonat?». Quin cop d’efecte si tothom l’hagués vist ressuscitat!
Però Déu no ho ha volgut així. Per què?
Crist ressuscitat no és notícia per a llegir-la simplement un bon locutor. Hi ha notícies que només poden ser anunciades de manera creïble pels qui les viuen.
Creure en el Ressuscitat és viure ressuscitant amb Ell; perquè Crist ha ressuscitat com el primer d’entre tots els qui som membres del seu Cos (1Co 15,20).
Per això, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Crist ressuscitat és la victòria del Déu de l’Amor i la Vida, que els seus deixebles compartim amb l’Amor que duu a la Vida.
Als encontres evangèlics amb el Ressuscitat es repeteix un mateix esquema: pròpiament els deixebles no troben el Ressuscitat, perquè no l’esperen ni el busquen.
És el Ressuscitat qui surt a l’encontre d’ells!
Maria Magdalena, «l’apòstol dels apòstols», provoca l’interès de Simó Pere i l’altre deixeble.
La resistència a creure en el Ressuscitat, paradoxalment, avala la credibilitat del testimoniatge dels deixebles.
La Bona Notícia del Crist ressuscitat no és invent d’uns visionaris: els apòstols ni s’ho esperaven primer ni s’ho creien quan els ho anuncien.
Només la força de l’Esperit i sobretot l’experiència de l’encontre personal amb el Ressuscitat converteix uns deixebles incrèduls i atemorits en testimonis intrèpids del Senyor ressuscitat.
La pregària en Comunitat els ajudarà a recordar com els parlava a Galilea, lloc del seu ensenyament, i a orientar les seves vides per rutes de Galilea que són les de les Benaurances salvadores.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES