.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«El Messies havia de patir i de ressuscitar d’entre els morts el tercer dia»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquells dies, Pere digué al poble: «El Déu d’Abraham, d’Isahac i de Jacob, Déu dels nostres pares, ha glorificat Jesús, el seu Servent, que vosaltres vau entregar i vau negar, quan Pilat creia que l’havia de deixar lliure. Ell era l’innocent i el sant, però vosaltres el vau negar i vau demanar a Pilat que us indultés un assassí, mentre matàveu el qui ens obre el camí de la vida. Però Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts. Nosaltres en som testimonis. Ja sé, germans, que ni vosaltres ni els vostres dirigents no sabíeu el que fèieu, però així Déu ha complert allò que havia anunciat per boca de tots els profetes: que el seu Messies havia de patir. Ara, doncs, penediu-vos i convertiu-vos, i seran esborrades les vostres culpes.»

Ac 3,13-15,17-19

Salm Responsorial

R. Que sigui el nostre estendard la claror de la vostra mirada, Senyor. 

Responeu-me quan us invoco, 
oh Déu que em feu justícia. 
M’heu eixamplat el cor en els perills, 
compadiu-me i escolteu el meu prec. R

Sapigueu que el Senyor m’ha fet favors meravellosos;
el Senyor m’escolta sempre que l’invoco. R

Molts exclamen: «En qui trobarem el nostre goig? 
Que sigui el nostre estendard la claror de la vostra mirada, Senyor!». R

M’adormo en pau així que em fico al llit i em sento en vós segur,
només en vós, Senyor. R

Sl 4,2.4.7.9 (R.:7)

Lectura de la primera carta de sant Joan
Fillets, us escric això perquè no pequeu. Però si algú pecava, recordeu que tenim prop del Pare un defensor, Jesucrist, que és just. Ell mateix és la víctima propiciatòria pels nostres pecats. I no només pels nostres, sinó pels de tot el món. Per saber si coneixem Jesucrist, mirem si complim els seus manaments. Els qui diuen que el coneixen, però de fet no compleixen els seus manaments, són mentiders, no diuen pas la veritat. Però els qui fan cas de la paraula de Jesucrist han arribat de debò a estimar Déu perfectament.

1Jn 2,1-5a

Lectura de l’evangeli segons sant Lluch

En aquell temps els deixebles contaven el que els havia passat pel camí, i com havien reconegut Jesús quan partia el pa. Mentre parlaven d’això, Jesús mateix es presentà enmig d’ells i els digué: «La pau sigui amb vosaltres.» Ells, esglaiats, van creure que veien un esperit. Jesús els digué: «Per què us alarmeu? Per què us vénen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus, sóc jo mateix. Palpeu-me i mireu bé; els esperits no tenen carn i ossos com veieu que jo en tinc.» I mentre deia això els ensenyava les mans i els peus. Veient-los sorpresos, i que de tanta alegria encara no acabaven de creure-ho, els digué: «No teniu aquí res per menjar?» Ells li donaren un tall de peix a la brasa i se’l menjà davant d’ells. Després els digué: «Quan encara era amb vosaltres, us havia dit que s’havia de complir tot el que hi ha escrit de mi en el llibre de la Llei de Moisès, i en els dels Profetes i dels Salms.» Llavors els obrí els ulls perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures, i els digué: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar d’entre els morts el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis.»

Lc 24,35-48

"L’havien reconegut quan partia el pa"

El discurs de Pere al recinte del Temple ve motivat per la guarició del coix invàlid de naixement (3,1s) i la posterior reacció de tot el poble que lloava Déu, i del mateix coix curat que no se separava de Pere i Joan.
El discurs vol desfer el malentès dels qui pensen que Pere i Joan, pel seu propi poder, han curat el qui demanava caritat a la Porta Bonica del Temple.
El discurs, cristològic i missioner, s’adreça als jueus proclamant el kerigma cristià: Déu ha glorificat Jesús, el seu Servent... ressuscitant-lo d’entre els morts.
El punt central és que, gràcies a la fe en el seu Nom, Jesús ha restablert l’home que tots coneixeu. Aquesta fe, que ve per Ell, l’ha curat completament (v. 16).
L’exhortació de 1Jn pren un to més personal i directe adreçant-se als qui anomena «fillets meus» amb preocupació pastoral semblant a l’amor patern.
Indiscutiblement el millor seria viure sense pecar. Però la realitat és la que és i cal no oblidar-la!
Per això cal confessar els pecats sense que el seu reconeixement ens enfonsi en la desesperació.
Confessar el pecat és ja oposar-se a ell.
Si algú pecava, recordeu que tenim prop del Pare un defensor: Jesucrist.
El Paràclit/Defensor per excel·lència a l’evangeli de Jn és l’Esperit Sant; però a 1Jn ho és també Jesucrist.
Presentar Jesucrist com a víctima propiciatòria pels nostres pecats evoca la seva Mort i Resurrecció com «expiació pels nostres pecats».
L’Evangeli força la cronologia situant la presència del Ressuscitat a Jerusalem el mateix vespre quan els dos deixebles retornen d’Emmaús on anaven quan el dia començava a declinar. Hi preval l’interès teològic per situar el dia de Pasqua l’origen de tota la fe cristiana.
Esglaiats van creure que veien un esperit: la reacció d’esglai, alarma i dubtes, subratlla apologèticament la identificació del Jesús que supera les lleis de l’espai (portes tancades) amb el que van conèixer a Galilea.
La invitació a tocar-lo (Palpeu-me) vol mostrar la corporeïtat singular del Ressuscitat.
La clau decisiva és que de tot això en som testimonis.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES