.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«jo us estimo tal com el Pare m’estima»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

Així que Pere entrà, Corneli sortí a rebre’l i es prosternà als seus peus. Pere el féu aixecar dient-li: «Posa’t dret, que jo sóc home, igual que tu.» Llavors Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a favor d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui.» Mentre Pere deia això, l’Esperit Sant vingué sobre tots els qui escoltaven la seva predicació. Els jueus creients que havien vingut amb Pere s’estranyaren molt en veure que el do de l’Esperit Sant era vessat fins i tot sobre els qui no eren jueus. De fet, els sentien parlar en llenguatges misteriosos i proclamar les grandeses de Déu. Llavors Pere digué: «Qui pot excloure de l’aigua del baptisme aquests que han rebut l’Esperit Sant igual que nosaltres?» Tot seguit manà que els bategessin en el nom de Jesucrist. Després li pregaren que es quedés amb ells uns quants dies.

Ac 10,25-26.34-35.44-48

Salm Responsorial

R. El Senyor ha revelat la seva ajuda, i els pobles contemplen la salvació. 

Canteu al Senyor un càntic nou: 
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat 
han sortit victoriosos. R

El Senyor ha revelat la seva ajuda,

i els pobles contemplen la seva salvació.
L’ha mogut l’amor que ell guarda fidelment 
a la casa d’Israel. R

Tothom ha vist d’un cap a l’altre de la terra, 
la salvació del nostre Déu. 
Aclameu el Senyor arreu de la terra, 
esclateu en cants i en Crist d’alegria. R

Sl 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.:26)

Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats meus, hem d’estimar-nos els uns als altres, perquè l’amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de Déu: ha nascut d’ell i el coneix. Els qui no estimen no coneixen Déu, perquè Déu és amor. Hem vist clarament l’amor que Déu ens té quan ell ha enviat al món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a ell. L’amor és això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ha estat el primer d’estimar-nos, tant, que ha enviat el seu Fill com a víctima propiciatòria pels nostres pecats. 

1Jn 4,7-10

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc. Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l’amor que us tinc, com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantinc en l’amor que em té. Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben plena. El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare. No sou vosaltres, els qui m’heu escollit. Sóc jo qui us he escollit per confiar-vos la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, un fruit que durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en nom meu. Això us mano: que us estimeu els uns als altres.» 

Jn 15,9-17

"Vosaltres sou els meus amics si feu el que Jo us mano"

L’encontre de Pere amb el centurió Corneli clourà amb l’informe a l’església de Jerusalem: Déu ha fet també als pagans la gràcia de la conversió que porta a la vida Perquè si Déu els concedia el mateix do (l’Esperit) que a nosaltres que hem cregut en Crist, qui era jo —Pere— per a oposar-me a Déu? (Ac 11,17s).
Interessa molt que sigui Pere qui enceta l’obertura missionera als gentils. El discurs, darrer de Pere en Ac, marca l’inici de la missió als gentils insistint que, per seguir Crist, no cal observar la Llei de Moisès.
Déu no fa diferències a favor d’uns o altres: fidel a la Història de la Salvació quan el Senyor elegí Abram (Gn 12,1s), primer Déu envià la seva paraula als israelites; però ara el mateix missatge de Salvació en Jesucrist, Senyor de tots, s’anuncia també als gentils.
El criteri per valorar un esperit és veure si prové o no de Déu. Tothom qui estima, testimoniant el seu origen, es reconeix nascut del Déu que és amor.
Ben mirat, mai el primer és estimar sinó ser estimat.
No som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; Ell ha estat el primer d’estimar- nos. Com en l’amor humà: primer el fill és ja estimat sense adonar-se’n; més tard se n’adona i aprèn a donar gràcies; finalment el fill es llença també ell a estimar.
El simbolisme del cep cedeix el pas al fet de l’amor.
Acaba la secció anterior (v. 1-8) dient: La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit essent deixebles meus. Ara Jesús retorna a l’amor amb què el Pare l’estima, fonament i motor del seu amor als homes. Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Hi ha vincle de identitat entre l’amor del Pare al Fill, del Fill al Pare i als seus deixebles, i dels deixebles al Senyor i entre ells.
Ningú no té un amor més gran que el qui arrisca/dona la vida pels seus estimats. Recordem el Catecisme núm. 605: No hi ha hagut, no hi ha, ni haurà cap home pel qual Crist no hagi patit. No tots són amics de Jesús responent bé al seu amor; sí són tots estimats d’Ell.
Per això exhorta: Manteniu-vos en l’amor que us tinc. Amb un criteri de verificació: Si observeu els meus Manaments, us mantindreu en l’amor que us tinc.
Passant així d’estimats a amics.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES