.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre del Deuteronomi

Moisès digué al poble: «Recorre totes les èpoques que t’han precedit, des del dia que Déu creà l’home sobre la terra; investiga d’un cap a l’altre del cel, a veure si mai ha succeït un fet tan gran com aquest, si mai s’ha sentit dir que un poble hagi escoltat la veu de Déu que li parlés d’enmig del foc, com tu l’has escoltada, i hagi continuat amb vida; si mai s’ha sentit dir que cap déu hagi intentat anar a treure per a ell un poble que vivia en poder d’un altre, combatent contra l’opressor amb senyals i prodigis, amb mà forta i braç poderós, amb fets esglaiadors i extraordinaris, com el Senyor, el vostre Déu, ho ha fet per vosaltres a Egipte, i vosaltres ho heu vist amb els vostres ulls. Reconeix avui que el Senyor és l’únic Déu: ni dalt al cel ni aquí baix a la terra no n’hi ha d’altre; recorda-ho sempre en el teu cor. Compleix els seus decrets i els seus manaments que jo et dono avui, perquè siguis feliç amb els teus descendents, i visquis molts anys en el país que el Senyor, el teu Déu, et dóna per sempre.»

Dt 4,32-34.39-40

Salm Responsorial

R. Feliç el poble que el Senyor s’ha escollit per heretat.  

La paraula del Senyor és sincera, 
es manté fidel en tot el que fa;
estima el dret i la justícia, la terra és plena del seu amor. R

La paraula del Senyor ha fet el cel, 
amb l’alè de la boca ha creat estelada;
a una paraula seva, tot comença, 

a una ordre d’ell, tot existí. R

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, 
els qui esperen en l’amor que els té; 
ell els allibera de la mort, 
i els retorna en temps de fam. R

Tenim posada l’esperança en el Senyor, 
auxili nostre i escut que ens protegeix. 
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; 
aquesta és l’esperança que posem en vós. R

Sl 32,4-5.6.9.18-19.20.22 (R.:12b)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, tots els qui viuen portats per l’Esperit de Déu són els fills de Déu. Perquè vosaltres no heu rebut pas un esperit d’esclaus que us faci viure una altra vegada en el temor, sinó un esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar: «Abbà, Pare!» Així l’Esperit s’uneix al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell.

Rm 8,14-17

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat.
En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’hi acostà i els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.» 

Mt 28,16-20

"En el nom del Pare, i del Fill i de l’Esperit Sant"

El llibre del Deuteronomi és com el testament de Moisès amb madura visió teològica sobre la història del Poble Elegit que té com a fet fundacional l’experiència alliberadora de l’Èxode evocada amb la plenitud de set expressions: proves, senyals, prodigis, mà forta, braç poderós, fets esglaiadors i extraordinaris.
Investiga si mai s’ha sentit a dir que un Poble hagi escoltat la veu de Déu com tu —Israel— l’has escoltada.
Això porta a confessió de fe: El Senyor és l’únic Déu. No n’hi ha d’altre. La confessió de fe té exigència: Compleix els seus manaments perquè siguis feliç.
La paraula «Esperit» surt 18 cops a Rom 8, presentant la vida nova del cristià com «existència en l’Esperit».
La secció v. 14-30 descriu què és viure com a fills de Déu amb criteri clau: Tots els qui viuen portats per l’Esperit de Déu són els fills de Déu. Ser fills de Déu és camí de vida sostingut per l’acció de l’Esperit.
El «misteri» trinitari és misteri d’amor del Déu únic que viu la diversitat de Persones en unitat d’amor entre EL PARE que ho ha posat tot a les mans del Fill (Jn 13,3), EL FILL que no pot fer res pel seu compte fora d’allò que veu fer al Pare (Jn 5,19), i L’ESPERIT SANT que el Pare enviarà en nom meu i us farà recordar tot el que Jo (Jesús) us he dit i us ho farà entendre (Jn 14,26).
L’Evangeli és resum fidel de la Missió apostòlica: Encontre del Ressuscitat amb els Onze; Instruccions als Deixebles; Promesa del Senyor de ser amb els seus fins a la fi del món.
La Comunitat de Mt confessa la seva identitat com a Església de Crist, separada de l’Israel sociològic però sense perdre el passat comú com a Poble de l’Aliança.
Hereva de la tradició abrahàmica, l’Església de Crist no té fronteres en l’evangelització fins que la benedicció del Senyor arribi a tots els pobles de la terra (Gn 12,3).
Això els fa prendre consciència més viva de l’encàrrec missioner de Jesús: Aneu a convertir tots els pobles.
Per a ser fidels al Missatge, els Onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, lloc de l’ensenyament de Jesús.
Jesús vol que la seva plena autoritat al cel i a la terra es vegi allargada en el món per la col·laboració fidel dels seus amb testimoni de vida i confessió de fe.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES