.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«els dotze se’n van anar i predicaven a la gent que es convertissin»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura de la profecia d’Amós

En aquells dies, Amasies, sacerdot de Bet-El, digué a Amós:
«Vident, vés-te’n d’aquí. Fuig al país de Judà. Menja-hi el teu pa i fes-hi de profeta, però aquí, a Bet-El, guarda’t de tornar-hi a fer de profeta, que això és un santuari del rei, un temple de l’estat.»
Amós li respongué: «Jo no sóc profeta, ni he estat mai de cap comunitat de profetes. Jo sóc pastor i sé fer madurar el fruit dels sicòmors, però el mateix Senyor m’ha pres de darrere els ramats i m’ha dit: “Vés a profetitzar a Israel, el meu poble.”»

Am 7,12-15

Salm Responsorial

R. Senyor, feu-nos veure el vostre amor, i doneu-nos la vostra salvació.

Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau al seu poble.
El Senyor és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país. R

La fidelitat i l’amor es trobaran,

s’abraçaran la bondat i la pau;
la fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel. R

El Senyor donarà la pluja
i la nostra terra donarà el seu fruit.
La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades.  R

Sl 84,9ab-10,11-12,13-14 (R.8)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel. Ens elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dóna lloança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu Estimat. En ell hem estat rescatats amb el preu de la seva sang. Les nostres culpes han estat perdonades. La riquesa dels favors de Déu s’ha desbordat en nosaltres. Ell ens ha concedit tota aquesta saviesa i penetració que tenim. Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola que havia pres en ell mateix, per executar-la quan els temps fossin madurs: ha volgut unir en el Crist tot el món, tant el del cel com el de la terra.
[En ell hem rebut la nostra part en l’herència. Ens hi havia destinat el designi d’aquell qui tot ho duu a terme d’acord amb la decisió de la seva voluntat. Volia que fóssim lloança de la seva grandesa, nosaltres que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança. Vosaltres vau escoltar l’anunci de la veritat, la bona nova de la vostra salvació, i després d’escoltar-la i de creure-hi, també vosaltres, en el Crist, heu estat marcats amb l’Esperit Sant promès. Aquesta és la penyora de l’heretat que Déu ens té reservada, quan ens rescatarà plenament com a possessió seva personal. Aleshores serem lloança de la seva grandesa.]

Ef 1,3-14

Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jesús cridà els dotze i començà d’enviar-los de dos en dos.
Els donà poder sobre els esperits malignes i els recomanà que, fora del bastó, no prenguessin res per al camí: ni pa, ni sarró, ni diners, ni un altre vestit, i només les sandàlies per calçat. I els deia: «A la primera casa on us allotgeu, quedeu-vos-hi fins que marxeu d’aquell lloc. Si en un lloc no us volen rebre ni escoltar, a l’hora de sortir-ne, espolseu-vos la terra de sota els peus, com una acusació contra ells.»
Els dotze se’n van anar i predicaven a la gent que es convertissin. Treien molts dimonis i ungien amb oli molts malalts, que es posaven bons.

Mc 6,7-13

"El culte autèntic fa brollar el dret i rajar la justícia"

Amós (meitat del s. VIII aC) és el primer profeta amb llibre propi. L’època sembla econòmicament pròspera, sense guerres, demogràficament creixent i amb culte molt abundant.
Però el profeta denuncia greus injustícies amb rics cada cop rics i pobres cada cop més pobres; preparatius per a la guerra i buidor d’un culte que no fa brollar el dret i rajar la justícia.
La secció 7,10s és clau per copsar el conflicte. Amasies sacerdot perverteix la realitat pretenent que Bet-El («Casa de Déu» en hebreu) sigui santuari del rei i temple de l’estat, on el sacerdot ja no promou el projecte de Déu sinó que defensa els interessos del rei.
Amós, que no ha buscat ser profeta, té clar que si el Senyor li diu: «Ves a profetitzar el meu poble», ell sense dubtar-hi va i profetitza en nom de Déu.
La carta als Efesis té la seva perfecta síntesi en l’himne de lloança a Déu, originat en la litúrgia de les primeres comunitats cristianes.
Al text original un sol subjecte gramatical —Déu i Pare— regeix sintàcticament tot l’himne amb tres verbs principals: ens escollí... ens agracià... ha fet abundar cap a nosaltres.
L’himne és de lloança a Déu que és Pare, primer i gran protagonista de l’acció salvífica.
La resta de la pregària eulògica aclarirà el rol de nostre Senyor Jesucrist, segon protagonista principal.
L’himne comença descrivint els dons salvífics com a benediccions espirituals i acaba definint l’Esperit Sant com a penyora de l’heretat que Déu ens té reservada.
Amb quin objectiu? Perquè fóssim sants.
La perícopa sobre els Dotze té 4 parts:
a) enviament de dos en dos com a proto-tipus d’e - quip missioner i donació de poder que és capacitat per créixer i fer créixer;
b) instruccions sobre l’equipatge, on no importen els detalls sinó l’austeritat exigida pel model de Jesús;
c) instruccions per als missioners a favor d’un treball aprofundit i descarregant als Enviats de la responsabilitat dels destinataris;
d) actuació des Dotze que, com Jesús, predicaven, treien molts dimonis i ungien amb oli molts malalts.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES