.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«serà un rei excel·lent que farà regnar en el país la justícia i el bé»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre de Jeremies

Ai dels pastors que perden i dispersen les ovelles del meu ramat, diu l’oracle del Senyor. Per això el Senyor, Déu d’Israel, diu als pastors del meu poble: «Vosaltres heu dispersat les meves ovelles i les heu fetes fugir, en lloc de fer-ne el recompte. Doncs ara jo passaré comptes amb vosaltres per reclamar tot el mal que heu fet, diu l’oracle del Senyor. I totes les ovelles que em queden, jo mateix les recolliré de tots els països on les havia fet fugir, i les faré tornar als seus prats. Allà seran fecundes i s’hi multiplicaran. Els donaré pastors que les menin, i ningú no tornarà a fer-los por, ni a esfereir-les, ni en mancarà cap, diu l’oracle del Senyor.
»Vénen dies, diu l’oracle del Senyor, que faré germinar un rebrot legítim del llinatge de David, i serà un rei excel·lent que farà regnar en el país la justícia i el bé. En els seus dies Judà no sofrirà cap mal i Israel viurà segur. El seu nom serà: El-Senyor-és-el-nostre-bé.»

Jr 23,1-6

Salm Responsorial

R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. 

El Senyor és el meu pastor, no em manca res, 
em fa descansar en prats deliciosos; 
em mena al repòs vora l’aigua,i allí em retorna. 
Em guia pels camins segurs 
Per l’amor del seu nom.  R

Ni quan passo per barrancs tenebrosos
no tinc por de res, 
perquè us tinc vora meu;

la vostra vara de pastor, 
m'asserena i em conforta. R

Davant meu pareu taula vós mateix, 
i els enemics ho veuen; 
m'heu ungit el cap amb perfums,
ompliu a vessar la meva copa. R

Oh, sí! La vostra bondat i el vostre amor
m'acompanyen tota la vida, 
i viuré anys i més anys
a la casa del Senyor.  R

Sl 22,1-3.4.5.6 (R.:1)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, vosaltres abans éreu lluny de les promeses, però ara la sang del Crist us ha apropat. Ell és la nostra pau. De dos pobles n’ha fet un de sol, ja que ell ha destruït la barrera que els separava i els mantenia enemics, abolint en el seu propi cos la Llei i els preceptes. Així ha posat pau entre tots dos pobles i ha creat una nova humanitat centrada en ell. Per la seva mort a la creu ha fet morir l’enemistat i, units en un sol cos, els ha reconciliat tots dos amb Déu. Per això ha vingut a portar-nos la bona nova de la pau: la pau a vosaltres, que éreu lluny, i la pau als qui eren a prop. Per ell uns i altres tenim entrada al Pare, guiats per un sol Esperit.

Ef 2,13-18

Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, els apòstols es reuniren amb Jesús i li parlaren de tot el que havien fet i ensenyat. Ell els diu: «Veniu ara tots sols a un lloc despoblat i reposeu una mica.» Perquè molta gent anava i venia i no els deixava temps ni per menjar. Se n’anaren, doncs, tots sols amb la barca cap a un lloc despoblat. Però algú els veié quan marxaven; molts ho van saber, van córrer a peu de tots els pobles i arribaren primer que ells. Quan Jesús desembarcà veié una gran gentada i se’n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor. I es posà a instruir-los llargament.

Mc 6,30-34

"Jesús veié una gentada i se’n compadí"

Una col·lecció d’oracles contra els últims reis de Judà forma la secció Jer 21-23 que acaba amb l’anunci d’un pastor que guiarà el Poble tal com vol el Senyor.
Quan la deportació a Babilònia primer pensaven: Déu ja no defensa el seu Poble de manera incondicional.
Els profetes fan madurar el judici mostrant que la salvació passa per reconèixer (23,10s) que el país és ple d’adúlters —infidels a l’Aliança—; i els més culpables són: reis (21-22), profetes i sacerdots (23,11).
Per això Jeremies en nom de Déu denuncia: Ai dels pastors que perden les ovelles del meu ramat.
L’oracle té triple contingut: primer passaré comptes amb els pastors que perdeu les ovelles del meu ramat per reclamar tot el mal que heu fet. Després Jo mateix recolliré totes les ovelles que em queden i les faré tornar als seus prats. Finalment els donaré pastors que les menin; i en un futur llunyà (Vénen dies), complint de ple la gran promesa, faré germinar un rebrot legítim del llinatge de David.
La secció 2,11-22 és el punt central d’Ef dividit en tres parts:
a) v. 11-13 contrast entre l’abans dels pagans lluny de Déu i l’ara dels incircumcisos als qui la sang del Crist ha apropat;
b) v. 14-18 humanitat reconciliada per Crist que ha posat pau entre els dos pobles creant una humanitat centrada en Ell;
c) v. 19-22 Crist, pedra angular i protagonista en la construcció de l’Església al servei d’una humanitat pacificada.
L’Evangeli presenta un projecte de vacances per als Apòstols: Veniu ara tots sols en un lloc despoblat i reposeu una mica. Hi ha plena legitimitat: Molta gent anava i venia i no els deixava temps ni de menjar.
Hi ha un imprevist: Algú els veié. Molts ho van saber, hi van córrer a peu i arribaren primer que ells. Què prevaldrà: el projecte de Jesús o la situació de la gentada que eren com ovelles sense pastor?
Resposta: Jesús veié una gran gentada i se’n compadí perquè eren com ovelles sense pastor.
Per damunt del dret legítim al propi descans, preval el deure de socórrer el germà necessitat. Així Jesús primer es posà a instruir-los llargament i després multiplicarà miraculosament cinc pans i dos peixos.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES