.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«Estima els altres com a tu mateix. No hi ha cap altre manament més gran que aquest»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre del Deuteronomi

En aquells dies, Moisès digué al poble: «Reverencia el Senyor, el teu Déu, compleix durant tota la vida els manaments que et dono, tant tu, com els teus fills i els fills dels teus fills. Així viureu anys i més anys. Escolta, Israel, mira de posar en pràctica això que et mano; així seràs un poble feliç i nombrós en un país que regalima llet i mel, tal com el Senyor ho va prometre als teus pares. Escolta, Israel: El Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb totes les forces.
»Guarda en el teu cor les paraules dels manaments que avui et dono.»

Dt 6,2-6

Salm Responsorial

R. Us estimo, Senyor, vós m’enfortiu,
roca i muralla que em deslliura.

Us estimo, Senyor, vós m’enfortiu,
roca i muralla que em deslliura. R

Déu meu, penyal on m’emparo,
escut i força que em salva.

Rodejat d’adversaris delirants, clamo el Senyor,
crido auxili d’entre els enemics. R

Beneït sigui el Déu vivent, el meu penyal.
Beneeixo el Senyor que em salva.
Ha donat grans victòries al seu rei,
ha mostrat l’amor que té al seu ungit.  R

Sl 17,2-3a.3bc-4.47.51ab (R. 2)

Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, els sacerdots de l’antiga aliança van ser molts, perquè la mort els impedia de continuar en les seves funcions. Però Jesús, que viu per sempre, no traspassa a ningú les funcions sacerdotals. Per això té el poder de salvar definitivament tots els qui per ell s’acosten a Déu, ja que viu intercedint per sempre a favor d’ells.

Un sacerdot així és el que ens calia: sant, innocent i sense taca; per això va ser tret d’enmig dels pecadors i enlairat més amunt del cel. Ell no necessita, com els altres, oferir víctimes cada dia tant pels seus propis pecats com pels pecats del poble: es va oferir a si mateix una sola vegada. La Llei havia fet sacerdots uns homes plens de febleses, però els termes del jurament que ha substituït la Llei han consagrat el Fill, que serà per sempre un sacerdot perfecte.

He 7,23-28

Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, un dels mestres de la Llei anà a trobar Jesús i li va fer aquesta pregunta: «Quin és el primer de tots els manaments de la Llei?» Jesús li respongué: «El primer és aquest: “Escolta, Israel: El Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament, amb totes les forces.” El segon és: “Estima els altres com a tu mateix.” No hi ha cap altre manament més gran que aquest.» El mestre de la Llei li digué: «Molt bé, mestre. És veritat que Déu és un de sol i que no n’hi ha cap altre fora d’ell. I que estimar-lo amb tot el cor, amb tot el pensament i amb totes les forces, i estimar els altres com a si mateix és millor que tots els sacrificis i totes les ofrenes cremades a l’altar.» Jesús, en sentir aquesta resposta tan assenyada li digué: «No ets lluny del regne de Déu.» I ningú no s’atreví a fer-li cap més pregunta.

Mc 12,28b-34

"A qui i de quina manera m’hi aproximo jo?"

Dins el Pentateuc, el Deuteronomi destaca per la forma literària com a testament de Moisès i per la profunda visió teològica sobre la història d’Israel.
La secció 4,4-11,32 conté la 2a al·locució de Moisès emmarcada per la fórmula clàssica «Escolta, Israel» amb l’Horeb com escenari i el Decàleg per contingut.
L’exhortació a reverenciar el Senyor i complir tota la vida els Manaments va seguida d’una promesa: Així viureu anys i més anys.
ESCOLTA, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’ÚNIC. La confessió de fe fonamenta la identitat del Poble de Déu, amb l’exigència d’estimar el Senyor amb tot el cor, tota l’ànima i totes les forces (i no només una mica, alguna vegada i d’alguna manera).
La carta-homilia als Hebreus dedica la secció 7,11-28 a comparar el sacerdoci vell de l’Antiga Aliança amb el nou de Jesucrist, el Gran Sacerdot que ens calia amb les qualitats de sant, innocent i sense taca.
Ell no necessita oferir cada dia víctimes tant pels propis pecats com pels del Poble: a la Creu i amb força redemptora es va oferir a si mateix una sola vegada.
Per això té el poder de salvar definitivament i així no traspassa a ningú les funcions sacerdotals perquè Ell actua en cada prevere intercedint per sempre a favor dels qui se li acosten.
Preguntar «Quin és el primer de tots els Manaments de la Llei?» evoca l’època de Jesús quan, davant els més de 600 preceptes positius i els innombrables prohibitius, discutien quin és el més important.
Jesús respon citant Dt 6,4s i afegint Lv 19, 18: Estima els altres com a tu mateix. El judaisme hel·lenístic ja predicava l’amor a Déu i al proïsme com els dos pilars bàsics de la Llei: Hi ha dos ensenyaments als quals van subordinades les nombroses normes. En relació amb Déu, el manament de la veneració i pietat vers Ell; en relació amb els homes, l’amor al proïsme i la justícia (Filó d’Alexandria).
Jesús innovà el concepte de proïsme passant del vell plantejament (estimaré els del meu poble, i els qui em fan costat) al model del Bon Samarità.
I nosaltres avui, a qui i com ens aproximem?

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES