.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«tots els qui són de la veritat escolten la meva veu»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura de la profecia de Daniel

Tot mirant aquella visió de nit, vaig veure venir enmig dels núvols del cel com un Fill d’home, s’acostà al vell venerable, el presentaren davant d’ell i li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els pobles, tribus i llengües li faran homenatge. La seva sobirania és eterna, no passarà mai, la seva reialesa no decaurà.

Dn 7,13-14

Salm Responsorial

R. El Senyor és rei, va vestit de majestat. 

El Senyor és rei, va vestit de majestat.
El Senyor va vestit i cenyit de poder. R

Manté ferm tot el món, incommovible.

El vostre soli es manté des del principi,
vós sou des de sempre. R

El vostre pacte és irrevocable;
la santedat, Senyor, escau a casa vostra
al llarg de tots els temps. R

Sl 92,1ab.1c-2.5 [R.: 1a]

Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
Jesucrist és el testimoni fidel, el primer ressuscitat d’entre els morts, el sobirà dels reis de la terra. Ell ens estima i ens ha alliberat dels nostres pecats amb la seva sang per fer de nosaltres una casa reial, uns sacerdots dedicats a Déu, el seu Pare; que li sigui donada la glòria i el poder pels segles dels segles. Amén. Mireu, ve sobre els núvols, i tothom el veurà amb els propis ulls, fins aquells que el van traspassar, i totes les famílies de la terra es lamentaran per ell. Sí, amén. Jo sóc l’Alfa, la primera lletra de l’alfabet, i l’Omega, que és la darrera, diu el Senyor Déu, el qui és, el qui era i el qui ha de venir, el Déu de l’univers.

Ap 1,5-8

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Pilat digué a Jesús: «Ets tu el rei dels jueus?» Jesús contestà: «Surt de vós això que em pregunteu, o són d’altres els qui us ho han dit de mi?» Respongué Pilat: «Jo, no sóc pas jueu. És el teu poble i els mateixos grans sacerdots els qui t’han entregat a les meves mans. He de saber què has fet.» Jesús respongué: «La meva reialesa no és cosa d’aquest món. Si fos d’aquest món, els meus homes haurien lluitat perquè jo no fos entregat als jueus. I és que la meva reialesa no és d’aquí.» Pilat digué: «Per tant, vols dir que ets rei.» Jesús contestà: «Teniu raó: jo sóc rei. La meva missió és la de ser un testimoni de la veritat; per això he nascut i per això he vingut al món: tots els qui són de la veritat escolten la meva veu.»

Jn 18,33b-37

"Jo soc rei, vingut a servir fi ns a donar la vida"

El darrer diumenge del cicle litúrgic resumeix tot el celebrat al llarg de l’any. El prefaci d’avui en dona síntesi perfecta: Crist, Fill de Déu i Senyor nostre, és Rei d’un Regne univer sal i etern; de veritat i de vida; de santedat i de gràcia; de justícia, d’amor i de pau.
La profecia apocalíptica de Daniel (s. II aC) anuncia venir enmig dels núvols del cel algú com un Fill d’home. En contrast amb les imatges anteriors de bèsties que pugen del mar (lloc de les forces del Mal), aquest Fill d’home baixa del núvols del cel —on només hi viu Déu—. Ja l’Església dels primers temps reconegué en el personatge de Dn 7 la figura del Messies amb la seva doble condició divina (ve enmig dels núvols del cel) i humana (és com un Fill d’home).
Jesucrist és el testimoni fidel, vingut a donar testimoni de la Veritat (Jn 18,37). Si és cert que Déu no l’ha vist mai ningú, també ho és que el Fill Únic ens l’ha revelat (Jn 1,18) i n’és digne de crèdit.
Testimoni digne de crèdit per les seves obres d’amor fidel al Pare amb les quals ha mostrat com ens estima.
Mirant al passat ens ha alliberat dels nostres pecats; mirant al futur ens ha fet sacerdots dedicats a Déu.
L’interrogatori de Pilat a Jesús té una successió de preguntes entorn a una única qüestió: Tu ets rei?
La reialesa de Crist no té res a veure amb la del món.
La meva reialesa no és d’aquest món: fins ara Jesús s’ha resistit a confessar-ho per evitar interpretacions mundanes. Però ara, davant Pilat que el condemna, ho confessa: Jo soc rei. La meva missió és donar testimoni de la veritat.
La pregunta (Tu ets rei?) introdueix una veritat que Pilat no pot confessar perquè només els qui són de la veritat escolten la veu de Jesús.
L’altra pregunta de Pilat («Què és la veritat?»), més enllà del sentit d’excusa per a no comprometre’s, orienta cap al mestratge de Jesús que sempre dona testimoni de la veritat fins a poder dir: «Jo soc el camí, la veritat i la vida» (Jn 14,6).
Veritat que els jueus rebutgen i que els consagrats pel Pare en la veritat (Jn 17,19), tots nosaltres, deixebles incorporats a Ell pel Baptisme, rebem de Jesús.

Mn. José Luis Arín

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES