.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre de Baruc

«Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d’aflicció, i engalana’t per sempre amb la glòria de Déu. Vesteix-te amb el mantell de la bondat de Déu, posa’t al front per diadema la glòria de l’Etern. Déu farà que sota el cel es vegi pertot arreu la teva resplendor i tindràs per sempre aquest nom, que Déu t’imposarà: Possessió-pacífica-del-bé i Glòria-del-culte-a-Déu. Alça’t, Jerusalem, guaita des del cim cap a l’orient i veuràs com, per ordre del Sant, es reuneixen els teus fills de llevant i de ponent; canten d’alegria recordant l’obra de Déu. Quan van sortir de tu, caminaven escortats d’enemics, però ara Déu te’ls retorna portats gloriosament com en un tron reial. Déu ordena que s’abaixin els turons més alts i les muntanyes perpètues, que s’omplin les fondalades i s’anivelli la terra, perquè Israel camini segur sota la glòria de Déu. Fins els boscos i tots els arbres aromàtics faran ombra a Israel per manament de Déu. Déu conduirà Israel, ple d’alegria, a la llum de la seva glòria, amb aquella bondat i aquell amor que li són propis.

Gn 3,9-15.20

Salm Responsorial

R. És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, amb quin goig ho celebrem!

Quan el Senyor renovà la vida a Sió
ho crèiem un somni;
la nostra boca s’omplí d’alegria,
de crits i de rialles. R

Els altres pobles es deien: «És magnífic
el que el Senyor fa a favor d’ells.»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,

amb quin goig ho celebrem! R

Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l’aigua renova l’estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls,
criden de goig a la sega. R

Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornaran cantant d’alegria,
duent a coll les seves garbes. R

Sl 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.:3)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
Germans, sempre que prego per vosaltres la meva oració és plena de goig pensant en tot el que heu contribuït a la causa de l’evangeli des del primer dia fins avui.
Estic segur d’una cosa: Déu, que ha començat en vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a terme fins al dia de Jesucrist.
Déu és testimoni de com us enyoro, a tots vosaltres, per l’amor entranyable que us té Jesucrist. I el que jo demano en la pregària és que el vostre amor s’enriqueixi més i més, fins a vessar, ple de coneixement i de finor d’esperit, perquè sapigueu apreciar els valors autèntics i arribeu purs i sense entrebancs al dia de Crist, carregats d’aquells fruits de justícia que donem per Jesucrist, a glòria i lloança de Déu.

Fl 1,4-6.8,11

Lectura de l’evangeli segons sant Lluch

L’any quinzè del regnat de l’emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà ho era d’Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies ho era d’Abilena, durant el pontificat d’Anàs i Caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats.
Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes: «Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una plana, i el terreny escabrós serà una vall, i tothom veurà la salvació de Déu.»

Lc 3,1-6

"Treure l’orgull i omplir-nos d’amor"

Anem avançant en la preparació del Nadal.
Els diferents exilis del poble d’Israel i el seu retorn a la pàtria són el símbol de tota la història del poble de Déu. Aquest viu en dificultats (desterrament) però Déu estima tant el seu poble que el fa tornar a la terra promesa. Per això el poble en qualsevol situació difícil ha de confiar en el Senyor sabent que Déu estima el poble i vol que torni a la terra promesa i el mateix Déu li prepara el camí: Quan van sortir de tu, caminaven escortats d’enemics; però ara Déu te’ls retorna portats gloriosament com en un tron reial. I perquè sigui més fàcil el camí Déu ordena que s’abaixin els turons més alts i les muntanyes perpètues, que s’omplin les fondalades i s’anivelli la terra perquè Israel camini segur. Baruc que ha confessat el pecat dels desterrats ara els anima a confiar en Déu que vol els seus fills a la seva terra.
Unes paraules semblants llegim a l’evangeli: Una veu crida en el desert: Obriu una ruta la Senyor, aplaneu-li el camí. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una plana, i el terreny escabrós serà una vall i tothom veurà la salvació de Déu. La veu que crida en el desert és la de Joan Baptista que Lluc presenta en els primers versets: Joan rebé la paraula de Déu al desert i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Ens trobem en el punt culminant de la història de la humanitat. Per això l’evangelista comença el text d’avui esmentant des de l’emperador romà als grans sacerdots d’aquest moment.
Joan ens demana la conversió: abaixar tot allò que és ple d’orgull, d’autosuficiència, de menyspreu dels altres i omplir allò que ens manca d’amor, de pregària i de preocupació pels altres. Dirà Pau: Que el vostre amor s’enriqueixi més i més, fins a vessar... perquè sapigueu apreciar els valors autèntics i arribeu al dia de Crist, carregats d’aquells fruits de justícia que donem per Jesucrist.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES