.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«no hi ha cap deixeble més instruït que el mestre»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del primer llibre de Jesús, fill de Sira

Sacsegeu el garbell, i quedarà el rebuig: així serà l’escòria de l’home quan serà examinat. L’obra del terrisser ha de superar la prova del forn: així serà provat l’home en el moment de donar comptes. El fruit de l’arbre demostra el bon conreu: així, quan l’home doni comptes, es veurà què tenia al cor. No facis l’elogi de ningú abans no hagi estat examinat: és llavors que l’home serà posat a prova.

Sir 27,4-7

Salm Responsorial

R. És bo de lloar-vos, Senyor. 

És bo de lloar l’Altíssim,
de cantar al vostre nom, Senyor,
de proclamar al matí el vostre amor
i de nit, la vostra fidelitat. R

Els justos creixeran com les palmeres,

es faran grans com els cedres del Líban;
plantats a la casa del Senyor,
creixeran als atris del nostre Déu. R

Encara donaran fruit a la vellesa,
continuaran plens d’ufana i de vigor,
per proclamar que el Senyor és recte,
que la meva Roca no coneix la injustícia. R

Sl 91,23-.13-14.15-16 (R.: 2A)

Lectura de la carta primera de sant Pau al cristians de Corint
Germans, quan això que es consumeix es revestirà d’allò que ja no es consumeix, quan aquesta existència mortal es revestirà d’aquella que és immortal, es complirà allò que diu l’Escriptura: «La victòria ha engolit la mort. Oh mort, on és la teva victòria? On és l’agulló que t’incitava?» L’Agulló que incitava la mort és el pecat, i el vigor del pecat ve de la Llei. Però, donem gràcies a Déu: ell ens dona la victòria per Jesucrist, el nostre Senyor. Per tant, germans meus estimats, manteniu-vos ferms, incommovibles, sobre aquest fonament; prodigueu-vos cada dia en l’obra del Senyor, segurs que, en el Senyor, el vostre treball no serà en va.

1Co 15,54-58

Lectura de l’evangeli segons sant Lluch

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles aquest proverbi:
«¿Un cec seria capaç de guiar un altre cec? ¿No caurien tots dos dins un clot? No hi ha cap deixeble més instruït que el mestre; només un cop formats, els deixebles arriben a ser com el seu mestre. ¿Per què, doncs, veus l’estella dintre l’ull del teu germà, i no t’adones de la biga que tens dintre el teu ull? ¿Com li pots dir: “Germà, deixa’m, que et trauré aquesta estella de l’ull”, si tu no veus la biga en el teu? Hipòcrita, treu-te primer la biga del teu ull, i llavors t’hi veuràs per poder treure l’estella de l’ull del teu germà.
No hi ha cap arbre bo que doni fruits dolents, ni cap arbre dolent que doni fruits bons. Cada arbre es coneix pels seus fruits: ningú no cull figues dels cards ni raïms de les bardisses. L’home bo, del tresor de bondat que guarda en el cor, en treu a fora la bondat; però l’home dolent, del seu tresor de maldat, en treu el mal. Perquè la seva boca parla d’allò que es desborda del seu cor.»

Lc 6,39-45

"Quins fruits donem a la nostra vida"

És molt fàcil ser jutge dels altres. No ens costa gaire veure els defectes dels germans. Però Jesús posa una comparació molt clara: ¿Un cec seria capaç de guiar un al - tre cec? És evident que no: si cap d’ells no s’hi veu com podran evitar caure en un clot? I posa un altre exemple: No hi ha cap deixeble més intruït que el mestre; només un cop formats els deixebles arriben a ser com el seu mestre. No oblidem que sovint als evangelis Jesús és anomenat «Mestre». Per tant, nosaltres no som mestres de ningú. Només n’hi ha un que és un veritable mestre, el Senyor.
Per això no podem fer de mestres ni de jutges. Sobretot perquè com diu Jesús, normalment som tant o més pecadors que els nostres germans: ¿Per què, doncs, veus l’estella dintre l’ull del teu germà i no t’adones de la biga que tens dintre el teu ull? Com puc intentar corregir el defecte d’un germà meu si jo el tinc i molt més accentuat que el que té el meu germà? Això vol dir que no som prou sincers, que no mirem prou com és la nostra vida, quins són els fruits que donem: No hi ha cap arbre bo que doni fruits dolents, ni cap arbre dolent que doni fruits bons. Cada arbre es coneix pels seus fruits.
El mateix ens diu la primera lectura: El fruits de l’arbre demostren el bon conreu. Cal esperar al final de la vida: No facis l’elogi de ningú abans que no hagi estat examinat, és llavors que l’home serà posat a prova. Quantes vegades ens equivoquem en fer judicis de persones perquè tard o d’hora ens adonem de com d’equivocat n’era el nostre judici.
Sant Pau ens recorda que sí podem donar fruits de vida cristiana però no nosaltres sinó Jesucrist: Donem gràcies a Déu: ell ens dona la victòria per Jesucrist. Per això ens recomana: Manteniu-vos ferms, incommovibles, sobre aquest fonament, segurs que en el Senyor, el vostre treball no serà en va. Per tant, seguim el nostre mestre Jesús; llavors girem els ulls a la nostra vida per donar bons fruits de vida cristiana, i no ens fixem en els defectes dels altres.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES