.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

Paraules revelades a Isaïes, fill d’Amós, sobre Judà i Jerusalem.
Als darrers temps s’alçarà ferma la muntanya del temple del Senyor al cim de les muntanyes i per damunt dels turons. Totes les nacions hi afluiran, hi aniran tots els pobles dient: «Veniu, pugem a la muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob, que ens ensenyi els seus camins i seguim les seves rutes; perquè de Sió en surt l’ensenyament, de Jerusalem, l’oracle del Senyor.»
Ell posarà pau entre les nacions i apaivagarà tots els pobles, forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances.
Cap nació no empunyarà l’espasa contra una altra, ni s’entrenaran mai més a fer la guerra.
Casa de Jacob, veniu, caminem a la llum del Senyor.

Is 2,1-5

Salm Responsorial

R. Quina alegria quan em van dir: «Anem a la casa del Senyor.» 

Quina alegria quan em van dir: 
«Anem a la casa del Senyor.» 
Ja han arribat els nostres peus al teu llindar, Jerusalem. R 

És allà que pugen les tribus, les tribus del Senyor. 
A complir l’aliança d’Israel, 
a lloar el nom del Senyor. 
Allí hi ha els tribunals de justícia,

els tribunals del palau de David. R

Augureu la pau a Jerusalem: 
Que visquin segurs els qui t’estimen, 
que sigui inviolable la pau dels teus murs, 
la quietud dels teus merlets. R

Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir: 
«Que hi hagi pau dintre teu.» 
Per la casa del Senyor, el nostre Déu, 
et desitjo la felicitat.   R

Sl 121,1-2.4-5.6-7.8-9 (R.: 1)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, siguem conscients dels moments que vivim. Prou de dormir; ja és hora d’aixecar-nos.
Avui tenim la salvació més a prop nostre que quan vam abraçar la fe. S’acaba la nit i el dia s’acosta.
Despullem-nos de les obres pròpies de la fosca, revestim-nos l’armadura del combat a plena llum. Comportem-nos dignament com a ple dia.
Fora l’abús de menjar i beure, fora els plaers i les impureses, fora les renyines i les enveges.
Que el vostre vestit sigui Jesucrist, el Senyor.

Rm 13,11-14a

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles:
«Quan vindrà el Fill de l’home passarà com en temps de Noè. Els dies abans del diluvi tothom continuava menjant i bevent i casant-se, fins que Noè hagué entrat a l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué el diluvi i se’ls endugué tots.
Igual passarà en l’adveniment del Fill de l’home. Si hi hagués llavors dos homes plegats al camp, potser l’un fóra pres i l’altre deixat; si hi hagués dues dones molent plegades, potser l’una fóra presa i l’altra deixada.
Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor. Estigueu-ne segurs: si el cap de casa hagués previst l’hora de la nit que el lladre vindria, no s’hauria adormit ni hauria permès que li entressin a casa.
Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.»

Mt 24,37-44

"Siguem conscients del moment que vivim"

Comencem aquest diumenge un nou mes però també un nou any litúrgic, amb el primer diumenge d’Advent. El nostre mestre enguany serà l’evangelista Mateu. Ens preparem per a un nou naixement de Jesús; per això les paraules de l’evangeli ens conviden a la vigilància: Estigueu a punt vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada. Començar un nou any, preparar-nos per al naixement del Senyor és una invitació a re novar el nostre compromís cristià i això demana vetllar, estar atents a aquesta nova vinguda del Senyor, sabent que cada any és diferent, cada any és una nova ocasió de fidelitat al camí de Jesús. Per això recorda l’evangeli: Els dies abans del diluvi tothom continuava menjant i bevent i casant-se, fins que Noè hagué entrat en l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué el diluvi. Que no es pugui dir de nosaltres que no ens hem assabentat de res i que deixem passar aquest nou any, aquest Advent sense adonar-nos de la presència de Crist en la nostra vida.
I Isaïes ens presenta un programa extraordinari i sempre actual: Ell posarà pau entre les nacions i apaivagarà tots els pobles, forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l’espasa contra una altra ni s’entrenaran mai més a fer la guerra. Ja sabem que l’Advent és preparació per al naixement de Crist, el príncep de la pau. La millor forma de preparar-nos-hi és treballar per la pau, convertir totes les armes (també les armes de la paraula) en instruments de pau.
I Pau concreta: Siguem conscients del moment que vivim. Prou de dormir. Despullem-nos de les obres pròpies de la fosca, Comportem-nos com a ple dia. Fora l’abús de menjar i beure, fora els plaers i les impureses, fora les renyines i les enveges. Què hem de fer?: Treballar per la pau, sobrietat en la nostra vida, fora tota mena d’abusos: ser homes i dones nous.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
 
IMATGES