.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«feliços els qui creuran sense haver vist»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

Els germans eren constants a assistir a l’ensenyament dels apòstols, a posar en comú els seus béns i a reunir-se per partir el pa i per a la pregària.
Tothom sentia un gran respecte, i els apòstols feien molts prodigis i miracles. Tots els creients vivien units i tenien en comú tots els seus béns; venien les seves propietats i les altres coses que posseïen per distribuir entre tots el diner, segons les necessitats de cadascú.
Cada dia assistien unànimement al culte del temple. Després, a casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb senzillesa i alegria, cantant les lloances de Déu. Tot el poble els apreciava.
Cada dia el Senyor afegia nova gent a la comunitat perquè fossin salvats.

Ac 2,42-47

Salm Responsorial

R. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, 
perdura eternament el seu amor.

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, 
perdura eternament el seu amor. 
Que respongui la casa d’Israel: 
perdura eternament el seu amor. R

Que respongui la casa d’Aharon: 
perdura eternament el seu amor. 
Que responguin els qui veneren el Senyor: 
perdura eternament el seu amor. R

M’empenyien tan fort que anava a caure,

però el Senyor m’ha sostingut.
Del Senyor em ve la força i el triomf, 
és ell qui m’ha salvat. 
Escolteu, crits de festa i de victòria
al campament dels justos. R

La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l’edifici.
És el Senyor qui ho ha fet, 
i els nostres ulls se’n meravellen. 
Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, 
alegrem-nos i celebrem-lo.  R

Sl 117,1-2.3-4.13-15.22-24 (R.: l)

Lectura de la primera carta de sant Pere
Beneït sigui Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist. Pel gran amor que ens té, ens fa néixer de nou i ens ha donat una esperança viva, gràcies a la resurrecció de Jesucrist d’entre els morts.
L’esperança que us dona és una heretat que res no pot destruir ni deteriorar ni marcir, reservada dalt al cel per a vosaltres; creients com sou, el poder de Déu us guarda fins que obtingueu la salvació que ell té preparada perquè es reveli a la fi dels temps.
Això us ha de donar una gran alegria, ni que ara, si convingués, us haguessin d’entristir per poc temps diverses proves.
Si l’or, que al capdavall perdrà tot valor, ara és provat al foc, la vostra fe, més preciosa que l’or, també ha de ser provada perquè resulti mereixedora d’elogi, d’honor i de glòria el dia que Jesucrist es revelarà.
Vosaltres, sense haver-lo vist, l’estimeu, i des d’ara, perquè heu cregut en ell, sense haver-lo vist, esteu plens d’una alegria tan gran i gloriosa que no hi ha paraules per expressar-la, ja que teniu segura, com a fruit de la vostra fe, la salvació de les vostres ànimes.

1Pe 1,3-9

Lectura de l'evangeli segons sant Joan

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor.
Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.»
Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren: «Hem vist el Senyor.» Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas.»
Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.»
Després digué a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan incrèdul. Sigues creient.» Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!» Jesús li diu: «Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.»
Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre.
Els que heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida en el seu nom.

Jn 20,19-31

"Posaven en comú els seus béns"

Segurament tots voldríem veure les nostres esglésies plenes, però perquè sigui així, fan falta moltes coses. A la primera lectura d’avui llegim: Tothom sentia un gran respecte [pels cristians] Per què? Els germans eren constants a assistir a l’ensenyament dels apòstols, a posar en comú els seus béns i a reunir-se per partir el pa i per a la pregària. I després encara diu: Els creients vivien units, I es distribuïen els diners segons les necessitats de cadascú. Si visquéssim així els cristians, no atrauríem molta més gent? Però si ens veuen desunits i cadascú buscant els seus interessos...
Però segurament que també avui dia hi ha moltes persones que pensen com Tomàs: Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas. I això que els seus companys li deien: Hem vist el Senyor. Però ell vol tocar, vol comprovar, com molta gent avui dia. En canvi, Jesús ens dirà: Feliços els qui creuran sense haver vist. Sabem molt bé que costa molt creure sense haver vist, sense tocar el Senyor. Tanmateix l’evangeli acaba dient-nos precisament: Els miracles que heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu i, havent cregut, tingueu vida en el seu nom. Per això s’escriuen els evangelis perquè creguem en Crist encara que no l’hàgim vist.
La segona lectura ens recorda que Déu ens ha donat una esperança viva, gràcies a la resurrecció de Jesucrist d’entre els morts. Aquest és el punt central de la nostra fe. La resurrecció explica la forma de viure els primers creients, ens dona l’esperança d’una heretat que res no pot destruir ni deteriorar, una gran alegria, ni que ara us haguessin d’entristir per poc temps diverses proves. La resurrecció de Crist ens dona el perdó dels pecats, el saber desprendre’ns dels nostres béns, el creure en Crist sense haver-lo tocat, la vida plena, una immensa alegria. I això ho fa possible l’Esperit que hem rebut: Rebeu l’Esperit Sant.

Mn.Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES