.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«la vostra recompensa és gran en el cel»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura de l’Apocalipsi de Sant Joan

Jo, Joan, vaig veure un àngel que pujava de sol ixent i tenia la marca del Déu viu, i cridà amb totes les forces als quatre àngels que havien rebut el poder de fer mal a la terra i al mar: «No feu cap mal a la terra, ni al mar, ni als arbres, fins que haurem marcat al front els servents del nostre Déu.»
Llavors vaig sentir el nombre dels qui havien estat marcats: eren cent quaranta-quatre mil de totes les tribus d’Israel. Després vaig veure una multitud tan gran que ningú no l’hauria poguda comptar. Eren gent de tota nacionalitat, de totes les races, i de tots els pobles i llengües. S’estaven drets davant el tron i davant l’Anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans, i cridaven amb totes les forces: «Hosanna al nostre Déu, que seu al tron, i a l’Anyell.»
I tots els àngels s’estaven drets al voltant del tron, dels ancians i dels quatre vivents, i es prosternaren davant el tron amb el front fins a terra, adorant Déu, i deien: «Amén. Lloança, glòria, saviesa, acció de gràcies, honor, poder i força al nostre Déu pels segles dels segles. Amén.»
Llavors un dels ancians em va preguntar: «Aquests que van vestits de blanc, ¿qui són i d’on venen?».
Jo li vaig respondre: «Senyor meu, vós ho sabeu». Ell em digué: «Aquests són els qui venen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l’Anyell, i els han quedat blancs.»

Ap 7,2-4.9-14

Salm Responsorial

R. Aquests són els qui vénen per veure-us de cara, Senyor. 

És del Senyor la terra i tot el que s’hi mou, 
el món i tots els qui l’habiten. 
Li ha posat els fonaments dins els mars,
i les bases, a les fonts dels rius.  R

Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?

Qui pot estar-se al recinte sagrat? 
El qui té el cor sincer i les mans netes de culpa, 
que no confia en els déus falsos. R

Rebrà benediccions del Senyor, 
rebrà els favors del Déu que salva. 
Aquests són els qui vénen a buscar-vos, Senyor, 
per veure-us de cara, Déu de Jacob.» R

Sl 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: 6)

Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats, mireu quina prova d’amor ens ha donat el Pare:
Déu ens reconeix com a fills seus, i ho som. Per això el món no ens reconeix, com no l’ha reconegut a ell.
Sí, estimats: ara ja som fills de Déu, però encara no s’ha manifestat com serem; sabem que quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és.
I tothom qui té aquesta esperança en ell es purifica, tal com Jesucrist és pur.

1Jn 3,1-3

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujà a la muntanya, s’assegué i els deixebles se li acostaren.
Llavors es posà a parlar i els instruïa dient:
«Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells. Feliços els qui estan de dol: vindrà el dia que seran consolats. Feliços els humils: són ells els qui posseiran el país. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia que seran saciats. Feliços els compassius: Déu els compadirà. Feliços els nets de cor: són ells els qui veuran Déu. Feliços els qui posen pau: Déu els reconeixerà com a fills. Feliços els perseguits pel fet de ser justos: el Regne del cel és per a ells.
Feliços vosaltres quan, per causa meva, us ofendran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies: alegreuvos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.»

Mt 5,1-12a

"Els sants de la «porta del costat»"

Avui, Tots Sants, és un dia d’una gran festa. No ens hauria d’amarar el record melangiós d’aquells parents o amics que han mort (els recordarem demà). Avui és un dia d’intensa joia. Recordem la multitud tan gran que ningú no l’hauria poguda comptar, gent de tota nacionalitat, de totes les races i de tots els pobles i llengües que estaven drets davant el tron i davant l’Anyell i cridant amb totes les forces: Hosanna al nostre Déu. Abans ha parlat de cent quaranta-quatre mil de totes les tribus d’Israel. És un nombre simbòlic: representa tot el poble de Déu, el nou Israel obert a totes les nacions. Avui celebrem aquesta salvació que arriba a una multitud immensa de creients. Perquè no ens cenyim només als sants «oficials» sinó a tants homes i dones fidels a Déu al llarg de la seva vida, en circumstàncies de vegades molt difícils; homes i dones que tots nosaltres hem conegut, senzills i humils, «normals». Són els sants de «la porta del costat» dels que parla el Papa. Són els que han viscut com a fills de Déu, a la terra, però no han estat reconeguts pel món, més aviat oblidats i fins i tot perseguits, però que ara són semblants a Déu perquè el veuen tal com és, en el món nou de Déu Pare.
I l’Evangeli ens ensenya quin és el camí dels fills Déu; és el camí de les benaurances, el camí de la felicitat: estar sempre al costat dels pobres, dels qui estan de dol; són aquells que no tenen ànsia de ser més que els altres sinó que són senzills i pacífics, que només busquen la justícia com els assedegats busquen l’aigua. Són tots els qui no enganyen, els nets de cor, aquells que senten com a pròpies les alegries i les penes dels altres germans. I són feliços també, sí feliços aquells que són perseguits per la justícia o per la fidelitat a Crist. Tots aquests formen part de la immensa multitud dels salvats que viuen en aquell lloc on no hi ha dolor, ni sofriment, ni plors. Són aquests els sants que recordem avui. Ens esperen amb deler i ens indiquen el camí per arribar on són ells.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES