.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l’hora»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre de la Saviesa

La saviesa és resplendent i no s’apaga mai. Els qui l’estimen, arriben fàcilment a contemplar-la, la troben tots els qui la cerquen: ella mateixa es fa conèixer als qui la desitgen.
Si algú matinejava per sortir a buscar-la, no s’hi haurà de cansar: la trobarà asseguda a les portes de casa.
Pensar-hi sempre ja és tenir l’enteniment madur, i si, per trobar-la, hi ha qui passa nits en vetlla, aviat perd el desfici, perquè ella ronda sempre buscant els qui se la mereixen; generosament se’ls apareix pels camins i els surt al pas en tot el que es proposen.

Sv 6,12-16

Salm Responsorial

R. Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu meu.

Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco. 
Tot jo tinc set de vós, per vós es desviu el meu cor, 
com terra eixuta sense una gota d’aigua. R

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L’amor que em teniu val més que la vida; 
per això els meus llavis us lloaran. R

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom. 
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis. R

Quan des del llit us recordo, 
passo les nits pensant en vós, 
perquè vós m’heu ajudat, 
i sóc feliç sota les vostres ales. R

Sl 62,2.3-4.5.6.7-8 (R.: 2b)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica
Germans, no podeu desconèixer què serà dels difunts: no voldríem pas que us entristíssiu, com ho fan els altres, que no tenen esperança. Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, creiem també que Déu s’endurà amb Jesús els qui han mort en ell.
D’acord amb la paraula del Senyor us diem que nosaltres, si encara quedàvem amb vida quan arribarà el Senyor, no serem primers que els qui hauran mort, perquè, a un senyal de comandament, al crit d’un arcàngel, al toc de corn de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel, i els qui han mort en Crist ressuscitaran primer; llavors els qui d’entre nosaltres quedem en vida serem enduts juntament amb ells pels aires, en els núvols, per sortir a rebre el Senyor, i així estarem amb ell per sempre.
Consoleu-vos, doncs, els uns als altres amb aquestes paraules.

1Te 4,13-18

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola:
«Passarà amb el Regne del cel com amb deu noies, que sortiren amb torxes a rebre l’espòs. N’hi havia cinc de prudents, i les altres cinc eren desassenyades. Les desassenyades no s’emportaren oli per a les torxes, però cadascuna de les prudents se’n proveí d’una ampolla.
Com que el nuvi trigava, els vingué son, i totes s’adormiren. Ja era mitjanit quan se sentí cridar: “L’espòs és aquí. Sortiu a rebre’l.”
Aquelles noies es despertaren i començaren totes a preparar les torxes. Les que no tenien oli digueren a les altres: “Doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes no s’encenen.”
Però les prudents els respongueren: “Potser no n’hi hauria prou per a totes; val més que aneu a comprar-ne.”
Mentre hi eren, arribà el nuvi, i les que estaven a punt entraren amb ell a la festa. I la porta quedà tancada.
Finalment arribaren també les altres, i deien des de fora: “Senyor, Senyor, obriu-nos.” Però ell els respongué: “Us dic amb tota veritat que no us conec.” Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l’hora.»

Mt 25,1-13

"Vetlleu perquè no sabeu ni el dia ni l’hora"

Vivim uns temps de molta pressa, d’anar sempre corrent de tal manera que ens situem tant en el present que gairebé no pensem en el futur ni ens hi preparem. És el que ens explica l’Evangeli d’aquest diumenge. Esperant l’espòs, que ha de venir a buscar l’esposa, s’hi troben deu amigues de l’esposa. Però unes són prudents, assenyades i es van emportar una ampolla d’oli, pensant que tal vegada l’espòs trigaria en arribar. I així va ser. Com havien estat previsores, prudents, assenyades, quan va arribar l’espòs van poder entrar amb ell a la festa. Les desassenyades no tenien oli i no van poder acompanyar l’espòs. Quan finalment van aconseguir l’oli, ja era massa tard: Prou van cridar: Senyor, Senyor, obriu-nos, però la resposta va ser: Us ho dic amb tota veritat que no us conec. No van arribar a temps perquè no van ser previsores, perquè no van vetllar prou. Vivien tan intensament el moment present que es van oblidar del que podia venir. D’aquí les paraules del Senyor: Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l’hora. L’hora definitiva serà, sens dubte, el moment final de la nostra vida. Però no hem d’esperar fins a aquell moment. El Senyor ve cada dia a la nostra vida, surt al nostre encontre en tantes persones, en tants moments, en tantes situacions... I només acollint-lo cada dia estarem preparats per quan arribi al final de la nostra vida. És insensat pensar que llavors ens trobarà preparats, a punt, si no vetllem ara en el dia a dia.
Aquesta és la saviesa de què parla la primera lectura. Per això diu: Pensarhi sempre ja és tenir l’enteniment madur. Una saviesa que cal buscar, que cal estimar.
Sant Pau parla del moment final de la nostra vida: Els qui han mort en Crist, ressuscitaran... i llavors tots estarem amb ell per sempre. Serà el moment de la trobada definitiva amb Senyor, d’entrar a casa seva. Però perquè ens aculli, en aquell moment, cal saber descobrirlo i acollir-lo ara sobretot en tants germans que truquen a la nostra porta. Per això el Senyor ens convida a vetllar, a estar alerta.

Mn.Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES