.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«mireu l’anyell de Déu»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del primer llibre de Samuel

En aquell temps Samuel, que encara era un noi, dormia en el santuari del Senyor, on hi havia l’arca de Déu. El Senyor el cridà, i Samuel respongué: «Aquí em teniu.»
Corregué cap a Elí i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Elí replicà: «No t’he cridat pas. Ves-te’n a dormir.» I el noi se n’anà a dormir.
El Senyor el tornà a cridar, i Samuel s’aixecà, anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Elí replicà: «Fill meu, no t’he cridat pas. Torna-te’n a dormir.» Samuel encara no sabia reconèixer el Senyor, la paraula del Senyor encara no se li havia revelat.
Per tercera vegada el Senyor cridà Samuel, i ell s’aixecà, anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu.» Llavors Elí comprengué que era el Senyor qui cridava el noi, i digué a Samuel: «Ves a dormir i, si et torna a cridar, digues-li: Parleu, Senyor, que el vostre servent us escolta.»
El Senyor es presentà i el cridà com les altres vegades: «Samuel, Samuel.» Ell li respongué: «Parleu, que el vostre servent us escolta.» Samuel es va fer gran.
El Senyor l’afavoria sempre i no deixà de complir mai cap de les seves profecies.

1Sa 3,3b-10.19

Salm Responsorial

R. Aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat.

Tenia posada l’esperança en el Senyor i ell, 
inclinant-se cap a mi, 
ha inspirat als meus llavis un càntic nou, 
un himne de lloança al nostre Déu. R

Però vós no voleu oblacions ni sacrificis, i
m’heu parlat a cau d’orella; 
no exigiu l’holocaust ni l’expiació. R

Per això us dic: «Aquí em teniu:
Com està escrit de mi en el llibre, 
Déu meu, vull fer la vostra voluntat, 
guardo la vostra llei al fons del cor.» R

Anuncio amb goig la salvació 
davant del poble en dia de gran festa,
no puc deixar d’anunciar-la;
ho sabeu prou, Senyor. R

Sl 39,2.4ab.7.8-9.10 (R. 8a i 9a)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, el cos no és per a fornicar, sinó per al Senyor, i el Senyor, per al cos.
I Déu, que ressuscità el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb el seu poder. ¿No sabeu que els vostres cossos són membres de Crist? El qui s’uneix al Senyor forma amb ell un sol esperit. Fugiu de la fornicació.
Els altres pecats que l’home comet són exteriors als seu cos, però el fornicador peca contra el seu propi cos. ¿No sabeu que els vostres cossos són el santuari de l’Esperit Sant que heu rebut de Déu i que resideix en vosaltres? No sabeu que no sou vostres?
Déu us ha adquirit a un preu molt alt: glorifiqueu-lo en el vostre cos.

1Co 6,13c-15a.17-20

Lectura de l'evangeli segons sant Joan

En aquell temps Joan estava amb dos dels seus deixebles i, fixant-se en Jesús que passava, digué: «Mireu l’anyell de Déu.»
Quan els dos deixebles van sentir que Joan deia això, van seguir Jesús. Ell es girà i, en veure que el seguien, els preguntà: «Què voleu?» Ells li digueren: «Rabí», que vol dir “mestre”, «on us allotgeu?»
Jesús els respon: «Veniu i ho veureu.» Ells hi anaren, veieren on s’allotjava i es quedaren amb ell aquell dia.
Eren vora les quatre de la tarda. Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havia seguit Jesús, era Andreu, el germà de Simó Pere.
El primer amb qui Andreu es trobà fou el seu germà Simó, i li digué: «Hem trobat el Messies», que vol dir “l’Ungit”. I l’acompanyà on era Jesús.
Jesús se’l mirà i li digué: «Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Quefes, que vol dir Pedra.»

Jn 1,35-42

"Parleu, que el vostre servent us escolta"

A l’inici de tot seguiment del Senyor hi ha una crida, una vocació. Ho veiem a les lectures d’avui. A la primera un jove i inexpert Samuel sent la crida de Déu però no la reconeix fins que finalment a la tercera vegada i ajudat pel sacerdot Elí sap reconèixer la paraula de Déu. El Senyor es presentà i el cridà com les altres vegades: Samuel, Samuel. I ara sí, ara ja sap reconèixer la veu del Senyor i aquí es mostra la seva disponibilitat absoluta: Parleu que el vostre servent us escolta. Ja abans havia mostrat la seva disposició a fer el que li manessin dient a Elí: Aquí em teniu. Ara comença la seva missió de profeta: El Senyor no va deixar de complir mai cap de les seves profecies.
La mateixa disponibilitat i entrega la trobem a l’Evangeli. Tot comença amb les paraules del Baptista: Mireu l’anyell de Déu. Llavors Andreu i Joan van seguir Jesús. Tenien una inquietud, un neguit; per això Jesús els pregunta: Què voleu? Els deixebles li responen volent saber on s’allotjava, però Jesús no els dona una resposta teòrica sinó: Veniu i ho veureu. És aquest contacte amb Jesús el que transformarà les seves vides. I d’aquest contacte amb Jesús neix l’apòstol, aquell que es converteix en predicador de la bona nova de Jesús. El primer amb qui Andreu trobà fou el seu germà Simó i li digué: Hem trobat el Messies. I l’acompanyà on era Jesús. Andreu no li ha d’explicar res, sinó conduir-lo fins al Mestre. Aquest ja s’encarregarà d’instruir-lo. Comença ara la vida dels apòstols.
Sant Pau ens recorda la transformació que ha operat en nosaltres el Senyor: No sabeu que els vostres cossos són el santuari de l’Esperit Sant que heu rebut de Déu? No sabeu que no sou vostres? La crida de Déu canvia les nostres vides. Ja no podem viure de cara als nostres interessos o preocupacions sinó només de cara al Senyor. Tota la nostra vida, el nostre cos, les nostres preocupacions estan centrades només en seguir la crida del Senyor. Tots hem rebut aquesta crida, com Samuel, com Joan, com Andreu. Ens cal escoltar-la i dir, disposats a seguir-lo, aquí em teniu.

Mn.Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES