.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«ha arribat l’hora i el regne de Déu és a prop»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura de la profecia de Jonàs

El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva paraula i li digué: «Vés a Nínive, la gran capital, i proclama-hi el que jo et diré.»
Jonàs se n’anà a Nínive, tal com el Senyor li havia manat. Nínive era una ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota calia fer tres dies de camí.
Jonàs començà a fer una jornada de camí dintre la ciutat i cridava: «D’aquí a quaranta dies, Nínive serà destruïda.» La gent de Nínive cregué en Déu: proclamaren un dejuni i, des dels més poderosos fins als més humils, es vestiren de sac negre.
Déu veié que de fet es convertien i s’apartaven del mal camí, i es va desdir de fer caure sobre d’ells la desgràcia amb què els havia amenaçat.

Jo 3,1-5.10

Salm Responsorial

R. Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, 
que aprengui els vostres camins. 
Encamineu-me en la vostra veritat, 
instruïu-me, perquè vós sou el Déu que em salveu. R

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat 

i de l’amor que heu guardat des de sempre. 
Compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant. R

El Senyor, bondadós i recte, 
ensenya el bon camí als pecadors. 
Encamina els humils per sendes de justícia, 
els ensenya el seu camí. R

Sl 24,4bc-5ab.6-7b.8-9 (R.: 4b)

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Vull dir, germans, que no podem deixar perdre l’oportunitat present.
Des d’ara, els qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin, els qui ploren, com si res no els fes plorar, els qui estan contents, com si res no els alegrés, els qui compren, com si no tinguessin res, i els qui treuen profit d’aquest món, com si no en traguessin cap, perquè aquest món que veiem amb els ulls passa aviat.

1Co 7,29-31

Lectura de l'evangeli segons sant Marc

Després d’haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.»
Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell.
Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca, i se n’anaren amb Jesús.

Mc 1,14-20

"Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova"

Segurament molts cristians pensen que la conversió és cosa sobretot de la Quaresma, però avui veiem a l’Evangeli que les primeres paraules de Jesús són: Ha arribat l’hora i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova. Per tant la conversió està en funció d’acceptar la Bona Nova del Regne de Déu. Per això la conversió ha de ser constant i pot presentar moltes cares. Ho veiem també a l’Evangeli. Jesús crida primer Simó i Andreu: Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes. I diu el text: Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. I el mateix passa amb Jaume i Joan: Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca, i se n’anaren amb Jesús. La resposta dels apòstols, un cop cridats per Jesús, és immediata. Ho deixen tot. I en el cas dels fills del Zebedeu hom subratlla que van deixar el seu pare i els jornalers; és a dir, van renunciar també al seu ofici. L’actitud de Pere i Andreu i la de Jaume i Joan mostren la seva conversió: s’han girat (això vol dir conversió) i han seguit Jesús desprenent-se de tot el que pogués ser un impediment per seguir-lo.
Un altre exemple de conversió el trobem a la primera lectura. Jonàs predica al poble de Nínive: D’aquí a quaranta dies, Nínive serà destruïda. La resposta del poble és clara: La gent de Nínive cregué en Déu, proclamaren un dejuni i des dels més poderosos fins als més humils es vestiren de sac negre. És una forma de girar-se cap al Senyor, de fer cas de la seva paraula i de canviar de conducta: Déu veié que de fet es convertien i s’apartaven del mal camí. I Pau ens convida a viure les realitats d’aquí a la terra des de la perspectiva de Déu: els qui tenen muller, els qui ploren, els qui estan contents, els qui compren, que no es deixin enganxar o atrapar per les diferents circumstàncies d’aquest món sinó que ho visquin tot com a ciutadans del cel. Tots són crides a viure sempre pendents del Senyor i de la seva crida, de la vocació i a deixar els camins equivocats.

Mn.Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES