.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per la Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell.
Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressuscità el tercer dia, i concedí que s’aparegués, no a tot el poble, sinó a uns testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després que ell hagué ressuscitat d’entre els morts.
Ell ens ordenà que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts.
Tots els profetes donen testimoni a favor seu anunciant que tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.»

Ac 10,34a.37-43

Salm Responsorial

R. Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-nos i celebrem-lo. 

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, 
perdura eternament el seu amor. 
Que respongui la casa d’Israel: 
perdura eternament el seu amor.  R

La dreta del Senyor fa proeses

la dreta del Senyor em glorifica. 
No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor. R

La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l’edifici. 
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se’n meravellen. R

Sl 117,1-2.6ab-17.22-23 (R.: 24)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra.
Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist.
Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria. 

Col 3,1-4

Lectura de l'evangeli segons sant Joan

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat.» Llavors Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrere d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts. 

Jn 20,1-9

"Busqueu el crucificat. Ha ressuscitat, no hi és aquí"

«Al·leluia, Crist ha ressuscitat. Veritablement Crist ha ressuscitat» tal com se saluden els ortodoxos. Aquesta és la gran notícia, no solament d’avui o d’aquesta setmana sinó de tot l’any i de tota la nostra vida. Som cristians perquè creiem en Crist ressuscitat. És la gran proclama de Pere: Déu el ressuscità el tercer dia... tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom. Per això la festa d’avui s’eixampla tota la setmana i tota la cinquantena pasqual; i tots els diumenges celebrem la victòria del Crucificat sobre la mort i el pecat.
Aquesta és també la gran notícia de l’evangeli: ell [el jove vestit de blanc] els diu: No tingueu por. Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat. Ha ressuscitat, no hi és aquí. El crucificat ja no és al sepulcre: Ha vençut la mateixa mort i per tant no se l’ha de buscar en el lloc dels morts. Ell és el Vivent per excel·lència. Per això convoca els seus deixebles: Aneu a dir als deixebles i a Pere que anirà davant vostre a Galilea: allà el veureu, tal com ell us ho havia dit. S’han complert les paraules dels profetes. Jesús ja havia anunciat que la mort només era un pas de cara a la resurrecció tot i que els apòstols i els altres deixebles no van acabar d’entendre això de la resurrecció. Per això les dones seguidores de Jesús van anar a ungir el cos de Jesús, pensant en un cadàver. Tampoc elles no esperaven la resurrecció. Però Crist ha vençut definitivament la mort. Aquest és un fet real que ens omple d’alegria. Per això diu: No tingueu por!
Tot això suposa un canvi radical en la nostra vida: Ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Per baptisme nosaltres també vam ressuscitar. Vosaltres vau morir i la vostra vida està amagada amb el Crist; per això no podem viure com si encara estiguéssim lligats als valors, a les preocupacions d’aquesta terra, als interessos d’aquest món. Ressuscitats visquem com a ressuscitats!

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES