.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«aneu per tot el món i anuncieu la bona nova»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura dels Fets dels Apòstols

En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit.
Després de la Passió se’ls presentà viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els parlava del regne de Déu. Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant.»
Els qui es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que restablireu la reialesa d’Israel?» Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra.»
Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel?
Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.»

Ac 1,1-11

Salm Responsorial

R. Déu puja enmig d'aclamacions, al so dels corns puja el Senyor.  

Aplaudiu, tots els pobles del món,
aclameu Déu amb entusiasme. 
El Senyor és l’Altíssim,
el temible, el gran rei de tota la terra. R

Déu puja enmig d’aclamacions

al so dels corns puja el Senyor.
Canteu a Déu, canteu-li! 
Canteu al nostre rei, canteu-li! R

Déu és rei de tot el món:
canteu a Déu un himne! 
Déu regna sobre les nacions, 
Déu seu al tron sagrat. R

Sl 46,2-3.6-7.8-9 (R.: 6)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell; li demano també que il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l’heretat que ell us dona entre els sants.
Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en vosaltres, els creients, vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb què obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el feu seure a la seva dreta dalt el cel, per damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es poden donar en el nostre món i en l’altre.
Tot ho ha posat sota els seus peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement, ell que té en totes les coses la seva plenitud.

1Ef 1,17-23

Lectura de l'evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jesús s’aparegué als onze i els digué:
«Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat. Els qui creuran i seran batejats se salvaran, però els qui no creuran es condemnaran. Els senyals que acompanyaran els qui hauran cregut seran aquests: en nom meu trauran dimonis, parlaran llenguatges que no coneixien, agafaran serps amb les mans, i, si beuen alguna metzina, no els farà cap mal; imposaran les mans als malalts, i es posaran bons.»
Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu. Ells se n’anaren a predicar pertot arreu. El Senyor hi cooperava, i confirmava la predicació de la paraula amb els senyals prodigiosos que l’acompanyaven.

Mc 16,15-20

"Sereu testimonis meus... fins als límits més llunyans de la terra"

Avui és un final i un començament. Final de la presència física del Senyor entre nosaltres. Començament de la missió dels deixebles (i, per tant, també de la nostra). Ho veiem tant a la primera lectura com a l’evangeli: S’enlairà davant d’ells i un núvol se l’endugué... I a l’evangeli: Jesús el Senyor, després de parlar-los fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu. Fem servir sempre termes espacio-temporals com «pujar», «asseure’s» volent indicar que Jesús, com a home deixa la vida viscuda aquí a la terra i regna per sempre més amb Déu Pare. És, doncs, el final de la seva presència física viscuda a Palestina. Evidentment que es queda entre nosaltres de moltes maneres: a través de la seva paraula, dels sagraments, de la comunitat cristiana, dels pobres. Però la seva presència ara és diferent. I comença la missió dels deixebles. L’evangeli diu clarament: Ells se n’anaren a predicar pertot arreu i el Senyor hi cooperava confirmant la predicació de la paraula amb els miracles que la seguien. El Senyor, com diem en el prefaci d’avui: «no ha pujat al cel per apartar-se de la nostra petitesa»; per això continua present i actiu en la predicació i en l’actuació dels apòstols. Ara toca fer realitat el que els va dir Jesús abans de pujar al cel: Quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra. Aquesta és la missió dels deixebles i de tota l’Església: ser testimonis de Crist arreu del món. Això demana, com diu sant Pau, que visquem amb tota humilitat i mansuetud, amb paciència, suportant-nos per amor els uns als altres, no escatimant cap esforç per estrènyer la unitat de l’esperit amb els lligams de la pau. Unitat plena: només hi ha un Senyor, un baptisme, un sol Déu i Pare de tots. I cadascú seguint el seu propi carisma, la seva pròpia missió, treballant per donar testimoni de Crist amb la nostra vida. És a través nostre que tots els homes i dones podran conèixer, estimar i seguir el Senyor.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES