.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el cam»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

Aquell dia, la soca de Jesè tallada traurà un rebrot, naixerà un plançó de les seves arrels. L’Esperit del Senyor hi reposarà: esperit de saviesa i d’enteniment, esperit de consell i de valentia, esperit de coneixement i de reverència del Senyor, i tindrà les delícies a reverenciar el Senyor. No judicarà per les aparences ni decidirà pel que senti dir; farà justícia als desvalguts, sentenciarà amb raó a favor dels pobres del país. Un reny de la seva boca abatrà el violent, una alenada dels seus llavis matarà l’injust. S’armarà de justícia la cintura, se cenyirà de lleialtat.
El llop conviurà amb l’anyell, la pantera jaurà amb el cabrit, pasturaran junts el vedell i el lleó, i un nen petit els guiarà; es faran amigues l’óssa i la vaca, les seves cries jauran plegades i el lleó menjarà farratge com els bous; les criatures jugaran sobre el cau de l’escurçó, els nens ficaran la mà dins l’amagatall de la serp. Ningú no serà dolent ni farà mal en tota la meva muntanya sagrada, perquè el coneixement del Senyor haurà omplert el país com l’aigua que cobreix la conca del mar.
Aquell dia, els estrangers vindran a consultar el rebrot de Jesè que s’alçarà dret com a bandera dels pobles, i el lloc on residirà serà ple de glòria.

Is 11,1-10

Salm Responsorial

R. Que el benestar floreixi als seus dies, 
i mesos i anys abundi la pau.
  

Déu meu, doneu al rei el vostre dret, 
doneu al príncep la vostra rectitud. 
Que governi amb justícia el vostre poble, 
que sigui recte amb els humils.  R 

que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys abundi la pau.
Que domini d’un mar a l’altre,
des del Gran Riu fins a l’extrem del país. R.

Salvarà els pobres que reclamen,
els desvalguts que no tenen defensor.
S’apiadarà dels pobres i dels febles,
els salvarà de la mort. R

Que es perpetuï el seu nom,
i duri com el sol.
Que les famílies del país, per beneir-se,
es valguin del seu nom;
que se’n valguin tots els pobles de la terra
per augurar-se la felicitat..   R

Sl 71,1-2.7-8.12-13.17 (R.: 7)

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, tot el que diuen les Escriptures és per instruir-nos a nosaltres, perquè la força i el consol que elles ens donen ens ajudin a mantenir la nostra esperança.
Que Déu, que us encoratja i us conforta, us concedeixi també d’estar d’acord en Jesucrist, perquè, ben avinguts de cor i de llavis, glorifiqueu Déu, el Pare de Jesucrist, el nostre Senyor.
Per això accepteu-vos els uns als altres com el Crist us ha acceptat, donant així glòria a Déu. Vull dir que Crist es posà al servei del poble jueu per mantenir la veracitat de Déu, ja que calia complir les promeses fetes als patriarques, però si els altres pobles glorifiquen Déu, és per pura bondat. Ho diu l’Escriptura: «Us lloaré entre les nacions, cantaré al vostre nom.»

Rm 15,4-9

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu

Per aquells dies vingué Joan Baptista, que predicava així al desert de Judea: «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.» És d’ell, que deia el profeta Isaïes: «Una veu crida en el desert: “Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí”.» Joan duia una capa de pèl de camell, es cobria amb una pell la cintura i el seu aliment eren llagostes i mel boscana. Anaven a trobar-lo de Jerusalem, de tot arreu de la Judea i de tota la regió del Jordà, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà.
Però quan veié que molts dels fariseus i dels saduceus venien a fer-se batejar, els va dir: «Cria d’escurçons, qui us ha ensenyat mai com podreu fugir de la justícia que s’acosta? Demostreu amb fets que us voleu convertir. No visqueu refiats pensant que sou fills d’Abraham, que Déu pot donar fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres. Ara la destral ja està clavada a l’arrel dels arbres, i ja sabeu que l’arbre que no dóna bons fruits és tallat i llençat al foc. Jo us batejo només amb aigua perquè us convertiu, però el qui ve després de mi és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni d’aguantar-li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seva era; el seu blat, l’entrarà al graner, però la palla, la cremarà en el foc que no s’apaga.»

Mt 3,1-12

"Ningú no serà dolent ni farà mal en tota la meva muntanya sagrada"

La primera lectura d’aquest diumenge ens dona tot un programa del que reclama Joan a l’evangeli a tots nosaltres: Convertiuvos que el Regne del cel és a prop. I més endavant diu: Demostreu amb fets que us voleu convertir. No visqueu refiats pensant que sou fills d’Abraham: els fets són els qui demostren si la nostra conversió és autèntica. No hi ha cap altre «privilegi». Isaïes comença recordant-nos l’esperit que reposarà en el descendent de David que és Jesús el naixement del qual celebrem en el temps d’Advent. El text parla de la soca de Jesè (Jesè és el pare de David). Reposarà en ell l’Esperit del Senyor que es manifesta en esperit de saviesa, d’enteniment, de consell, de valentia, de coneixement i de reverència del Senyor. L’ideal de la seva vida serà reverenciar el Senyor. Serà una persona justa que judicarà segons veritat: No judicarà per les aparences ni decidirà per que senti dir, es trobarà sempre al costat dels pobres del país. Les seves armes són la justícia i la lleialtat, és a dir l’amor sempre fidel. I Jesús amb la seva presència entre nosaltres restablirà les relacions que hi havia al paradís entre Déu i l’home, inaugurarà un regne de pau i harmonia. Conviuen pacíficament els animals que són depredadors (llop, pantera, lleó) amb les seves víctimes (anyell, cabrit, vedell), en una convivència única. L’home com al paradís tornarà a ser amo de les coses creades. El mal deixarà d’existir i l’home recuperarà la seva relació personal amb Déu, ningú no passarà necessitat i s’establirà l’aliança definitiva que portarà al món la pau. El coneixement del Senyor haurà omplert el país: per una banda, vol dir que hi haurà una relació personal de l’home amb Déu i per l’altra hi ha la defensa del pobre i de l’humil. Tot això és el que farà el Crist en el seu naixement i ens indica el camí que ha de seguir la nostra vida. Per això Pau pot dir també que ben avinguts de cor i de llavis, interiorment i exterior, glorifiquem Déu. Advent és pau, harmonia, bona convivència amb tothom, defensa dels pobres i dels humils.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES