.Coldplay. Fix You (Te confortaré)  

 

«si algú vol venir amb mi, que prengui la seva creu i m’acompanyi»

 
  

 
 
 
 
 
 
Lectura del llibre d’Isaïes

El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni m’he fet enrere: he parat l’esquena als qui m’assotaven i les galtes als qui m’arrancaven la barba; no he amagat la cara davant d’ofenses i escopinades.
El Senyor Déu m’ajuda: per això no em dono per vençut: per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit. Tinc al meu costat el jutge que em declara innocent.
Qui vol pledejar amb mi? Compareguem plegats. Qui vol ser el meu acusador? Que se m’acosti. Déu, el Senyor, em defensa: qui em podrà condemnar?

Is 50,5-9a

Salm Responsorial

R. Continuaré caminant entre els qui viuen, a la presència del Senyor.

Estimo de tot cor el Senyor: 
el Senyor ha escoltat la meva súplica, 
ha escoltat el meu clam així que l’invocava.   R

M’envoltaven els llaços de la mort,
tenia davant meu els seus paranys, 
i dintre meu l’angoixa i el neguit. 
Vaig invocar el nom del Senyor:

«Ah, Senyor, salveu-me la vida.»  R

El Senyor és just i benigne, 
el nostre Déu sap compadir. 
El Senyor salvaguarda els senzills, 
jo era feble i m’ha salvat. R

Ha alliberat de la mort la meva vida, 
els meus ulls, de negar-se en el plor, 
els meus peus, de donar un pas en fals. 
Continuaré caminant entre els qui viuen, 
a la presència del Senyor.  R

Sl 114 1-2,3-4,5-6,8-9 (R.:9)

Lectura de la carta de sant Jaume
Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostrava amb les obres, de què serviria? A un home així, la fe el podrà salvar?
Suposem que algun dels nostres germans o germanes no tingués ni vestits ni l’aliment de cada dia, i algú de vosaltres li digués: «Ves-te’n en pau, abriga’t bé i alimenta’t», però no li donés res del que necessita, quin profit li faria?
Doncs, amb la fe passa igual: si no hi ha obres, la fe tota sola és morta. Tu dius que tens la fe, jo tinc les obres. Doncs bé, si pots, demostra’m, sense les obres, que tens fe, que jo, amb les obres, et demostraré la meva fe.

Jm 2,14-18

Lectura de l'evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jesús, amb els seus deixebles, se n’anà als poblets de Cesarea de Felip, i pel camí preguntava als seus deixebles: «Qui diuen la gent, que soc jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que sou Joan Baptista, d’altres, que sou Elies, d’altres, que sou algun dels profetes.»
Llavors els preguntà: «I vosaltres, qui dieu que soc?» Pere li respon: «Vós sou el Messies.»
Ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú. I començà a instruir-los dient: «El Fill de l’home ha de patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap de tres dies ressuscitarà.» I els ho deia amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a contradirlo.
Però Jesús es girà, renyà Pere davant els deixebles i li digué: «Fuig d’aquí, Satanàs! No penses com Déu, sinó com els homes.» Després cridà la gent i els seus deixebles i els digué: «Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m’acompanyi.
Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l’evangeli, la salvarà.»

Mc 8,27-35

"El Fill de l’home ha de patir molt"

És molt fàcil acompanyar Jesús quan és aclamat per les multituds però no ho és tant quan es tracta de compartir la seva passió i mort. Així podem entendre que després que Pere ha proclamat clarament: Vós sou el Messies, no acabi de copsar, després, el que diu Jesús: El Fill de l’home ha de patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort i al cap de tres dies ressuscitarà. És curiós que Pere (i els altres apòstols) no recorden més que la passió; sembla com si Jesús no hagués parlat de resurrecció. En tot cas, la passió no l’entenen.
El concepte de Messies que tenen és molt diferent del de Jesús; segur que esperaven un Messies triomfal, que dominaria els seus enemics. Per això Pere vol fer-li entendre que va equivocat. Fixem-nos què diu el text: Pere, pensant fer-li un favor, es posà a contradir-lo, a dir-li que té un fals concepte del Messies, que no ha d’anar a morir. I la resposta de Jesús és de les més dures de l’evangeli: Fuig d’aquí, Satanàs! No penses com Déu sinó com els homes.
El camí de la creu és fonamental per a Jesús i també per a nosaltres: Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m’acompanyi. Aquesta és la forma de pensar de Déu. Per això també la primera lectura parla de passió: He parat l’esquena als qui m’as­sotaven i les galtes als qui m’arrancaven la barba; no he amagat la cara davant d’ofenses i escopinades. El servent de Déu també ha de passar pel dolor i el sofriment però sap que el Senyor Déu m’ajuda; per això no em dono per vençut.
I sant Jaume a la segona lectura ens recorda que si no hi ha obres, la fe tota sola és morta. És molt fàcil dir: tu ets el Messies, pensant compartir el seu triomf; però en canvi, carregar-se la creu és més difícil; però només amb les obres demostrarem la nostra fe de la mateixa manera que si a un pobre no li donen res del que necessita les nostres bones paraules no li serveixen de res. Ser cristià és agafar la nostra creu de cada dia i seguir Jesús.

Mn. Jaume Pedrós

Música Sacra

Con el nombre de Música Sacra agrupamos las obras musicales cristianas que a lo largo de la historia han creado los grandes compositores para destacar la obra de Dios. Nació en Europa en la Alta Edad Media con los ritos cristianos en el ámbito de las iglesias. Los antiguos cantos medievales dieron paso a las Misas y Cantatas del Barroco.

La época dorada de la música religiosa se inicia con los cantos gregorianos, alcanzan la mayoría de edad con Johann Sebastian Bach, continúa con Mozart y finaliza con las Misas de Beethoven. Mas tarde la musica sagrada deja de tener tanta importancia en la vida social y los compositores se acuerdan de ella excepcionalmente.

Glória de Vivaldi

Réquiem de Mozart Passió segons sant Joan. Bach
El Messies de Händel I El Messies de Händel II El Messies de Händel III
La Passió segons sant Mateu I La Passió segons sant Mateu II Messa da Réquiem de Verdi


 

  

 

 
 
 
IMATGES